Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek
" Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. "
Tijdschrift voor de wis- en natumkundige wetenschappen, uitgegeven door de ... - Pagina 1
door Nederlandsch instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten - 1848
Volledige weergave - Over dit boek

De dichterlijk wijsgeerige geest der Grieken, blijkbaar in hunne taal en ...

Arend Gerard van Cappelle - 1828 - 240 pagina’s
...-.Y Tl' ;E«IFBUnOAT,OIM3. v V:.". -. V:': ' ;, j 11897. GEDRUKT BIJ CA SPIN. VOORBERIGT. De Derde Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut...van Wetenschappen , Letterkunde ' en Schoone Kunsten schreef, in hare openbare vergadering van den jare 1826, eene prijsvraag uit, waarbij verlangd werd...
Volledige weergave - Over dit boek

Algemeene konst- en letterbode, Volume 1

1833
...Doctor en Lector AP Kim* J. DEEL. A ANCAMSTERDAM. Met Koninklijke goedkeuring , zijn door de Derde Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut...-van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten gedaan de volgende benoemingen; tot Lid: de Heer S. MULLER , Hoogleeraar aan de Kweekschool der Doopsgezinden...
Volledige weergave - Over dit boek

Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie, Deel 4

1838
...BOEKBESCHOUWING LETTERKUNDIGE BERIGTEN. EN BOEKBESCHOUWING EN LETTER. KUNDIGE BERIGTEN. Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk - Nederlandsche Instituut...van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten; V. Deel, te Amsterdam bij CG SULPKE, 1836. 4°. Dit deel wordt, gelijk de vroegere, geopend door een...
Volledige weergave - Over dit boek

Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland

Herman Johan Royaards - 1842 - 372 pagina’s
...worden, geschikt om het goddelijke karakter des Christendoms in helderder licht te stellen. De tweede Klasse van het koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten , hetwelk zich de bevordering van Nederlandsche Letterkunde en Geschiedenis ten hoofddoel stelt , heeft...
Volledige weergave - Over dit boek

Proceedings of the American Philosophical Society Held at ..., Volumes 2-3

1844
...John Vaughan, Esq. The following donations were announced : FOR THE LIBRARY. Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut...van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Seven Parts. 4to. Amsterdam, 1837-38-39-40. — .From the Institute of the Netherlands. Verhandeling...
Volledige weergave - Over dit boek

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Volume 2

Royal Society of Edinburgh - 1850
...Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Band 2. — By the Society. Nieuve Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut...van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Deel II. • — By the Institute. Annales des Sciences Physiques et Naturellesd' Agriculture...
Volledige weergave - Over dit boek

Nieuw archief voor Nederlandsche taalkunde, verzameld, Volume 1

Arie Jager (de) - 1848 - 494 pagina’s
...Staatscourant en andere dag- en tijdschriften werd opgenomen. Het is Van den volgenden inhoud: «De Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen , Letterkunde en schoone Kunsten heeft zich onlangs gewend tot het Rijksbestuur, „ter wering , zoo mogelijk , en afschaffing van eene...
Volledige weergave - Over dit boek

Uittreksels uit vreemde tijdschriften: Voor de leden van het Koninklijk ...

Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Netherlands) - 1849
...Academie te Delft. 5. TIJDSCHRIFT VOOR DE wis- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN , uitgegeven door de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut...van Wetenschappen, letterkunde en schoone Kunsten. Te Amsterdam, bij GMP LONDONCK. 1848. 6. TIJDSCHRIFT TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID , zamengesteld...
Volledige weergave - Over dit boek

Kronijk. Jaarg

Nederlands Historisch genootschap - 1852
...ontvangen : Van prof. A. des Amorie van der Hoeven te Amsterdam. Nieuwe reeks van verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut...van wetenschappen , letterkunde en schoone kunsten, 2° deel. Amsterdam, 1851. Van den heer dr. P. Scheltema te Amsterdam. Dagboekje van Willem de Groot...
Volledige weergave - Over dit boek

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Volume 16

1859
...8° (van de Akademie). Tijdschrift voor de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, uitgegeven door de Eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kuneten Dl. I, IV en V. Amsterdam 1848—1852 8° (van de Akademie). Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. ePub downloaden
  5. PDF downloaden