Fonologie: uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands

Voorkant
Amsterdam University Press, 2003 - 236 pagina's
Anno 2002 zijn er geen deugdelijke inleidingen in de moderne Nederlandse klankleer op de markt: de meest recente boeken over dit onderwerp stammen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. De vele nieuwe ontwikkelingen die in de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden, zowel in het vak als in het (hoger) onderwijs, vragen om een nieuwe benadering. Dit boek vult die ontstane leemte.
Marc van Oostendorp biedt een heldere en toegankelijke inleiding in de klankstructuur van het Nederlands. Hij maakt de lezer (en de student) vertrouwd met de manier waarop we klinkers en medeklinkers maken, waarop we deze klanken groeperen tot lettergrepen, hoe we aan sommige van die lettergrepen klemtoon toekennen en hoe we intoneren en woorden in een zin bijzondere nadruk geven. Behalve aan de standaardtaal besteedt dit boek ook uitgebreid aandacht aan de verschijnselen in dialecten en andere varianten. In aparte hoofdstukken komen ook de fonetische (fysieke en akoestische) aspecten, en de relatie tussen klank en spelling aan de orde.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Gedeelte 1
9
Gedeelte 2
11
Gedeelte 3
32
Gedeelte 4
35
Gedeelte 5
55
Gedeelte 6
57
Gedeelte 7
77
Gedeelte 8
79
Gedeelte 12
133
Gedeelte 13
154
Gedeelte 14
157
Gedeelte 15
176
Gedeelte 16
179
Gedeelte 17
198
Gedeelte 18
201
Gedeelte 19
227

Gedeelte 9
102
Gedeelte 10
105
Gedeelte 11
129
Gedeelte 20
229
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens