Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

C. PLINII CAECILII
SECVNDI NOVO CO..
mensis Panegyricus, Neruæ
Traiano Augusto

di&us.

al. Nouoco méfis ,inita. ri nouúconsulatum,Panegyr,

Argumentum. C. Plinius consul defignatus cum Cornuto Tera tullo, imperatori Traiano gratias in fenatu agit, principem optimum à parentibus e adoptione laudans:res geftas liberalitatémque commendans, quòd delatores extulerit, quòd vectigalia reprefferit, leges moderatus fit,pantomimos sustulerit , do&tos feuerit. Admiratur in eo humanitatem ostatuarã honorúmque modeftiam : fed plura de confulatube eius,quos gefferat, & gerindos recufabat , tractat: iuftitiam,tolerantiam,adeundi facilitatem diligen. ter exponens.illi votorum nuncupationes, illi inufifat as acelamationes à senatu habitas : corporis boma, fed animi magis admiranda. Vbi poteft, malori Cæfarum comparatione (Domitiani præfertim, cuius vitam vbique exagitat) illius virtutes reddit silluftriores : totam denique domum, Plotinam in primis vxorem, & Martianam fororem Traiano fimiles,extollens:quantóque ftudio coluerit amicitias fufpiciens,

Illa ex tertio De oratore verba cömodè bue transferri poffünt,Ornatur oratio genere primă, & quafi

mndum , re

[ocr errors]

colore quodā, & fucco fuo.nam vt grauis, vt suauis, vi erudita fit, vt liberalis, vt admirabilis , vt polita,vt sensus, vt dolores habeat, in toto fpe&tatur hac corpore:vt porro confperfa fit quasi verborum sentē. tiarúmque floribus:id non debet effe fusă æquabiliter per omnem orationě, sed ita distinctum vt fint quafi in ornatu difpofita quadam infignia to lumina.Ipfe præterea Secundus apud Voconium huius orationis

ordinem,tranfitum,figur abgeloquutioné commendat. et quemad

Saen E ac fapienter, Patres C. ma

iores inftituerant,* vt rerum agenfun ag.ita di

jarum, ita dicēdi initiu à precatiosendi finitiú

bibus capere : quòd nihil ritè,ni2 prec.cape.

hilque prouidenter homines fine deorum immortaliú ope,confilio, honore auspicarentur. Quimos cui potius quam confuli? aut quando magis vfurpādus colédúsque eft, quàm quum imperin senatus, tutoritare reipublicæ ad agedas optimo principi gratiasexcitamur? Quod enim præstabilius eít aut pulchrius munus deorū, quàm caftus & fan&us & diis fimillimus princeps?Ac, fi adhuc dubiú fuffet, fortè cafú que recores terris,an aliquo nomine darétur,principe tamen noftrú liqueret diuinitus constituiū. Non enim occulta poteftate fatorū, fed ab loue ipso coràm ac palàm repertus,ele&us eft. quippe inter aras & altaria, eodémq; loci, qué deus ille tā manifeftus ac præsés quàm cælū ac fidera infedit.Quo magis aptū piúmq; est, te lupiter optime maxime,antea códitorẻ núc coferlatore imperii nostri precari vt mihi digna có lule, digna len.itu, digna principe contingit oratio:vtq; o. mnib.quæ dicetur à me libertas,fides,veritas co

itet: tátumq; à specie adulationis ablt gratiară a&io mea, quantum abeft à necessitate. Equidem non consuli modò sed omnibus ciuibus enitendum reor nequid de principe nostro ita dicant, vtide illud de alio dici potuiffe videatur. Quareabeant ac recedant voces illæ quas metus ex• primebat: nihil quale antea dicamus: nihil enim qualc*antea patimur : nec eade de principe and palàm quæ priùs

prædicemus: neque enim eade secretò loquimur quæ priùs. Dilcernatur orationibus noftris diversitas temporum, & ex ipso genere gratiarum agendarum intelligatur , cui, quando lint hactenus video , nunc nufquan),vt numiniblandiamur.Non enim de tyranno , 'fed de ciue.non de domino, red de parente loquimur. Vnum ille fe ex nobis, & hoc magis exceilit atque eminet,quod vnum ex nobis putat:nec minus hominē fe quam hominibus præelle memioit.Intelligamus ergo bona noftra,dignósque nos illius vsu probemus , a.que identidem cogie temus, fi maius principibus præftemus obsequiu qui seruitute ciuium, quàm qui libertate lætan. tur.Et populus quidé Romanus dile&um principem feruat : quantoque paulo antè concentu formofum alium,húc fortissimum personat: quibusque aliquando clamoribus gestum alterius & vocem,huius pietatem,abftinentiam,mansuetua dinem laudat. Quid nos ipfi? Jiuinitatem prircipis noftri,an humanitatem,temperantiam, facilitacem, vt amor & gaudium tulit , celebrare vniuerfi folenaus? lam,quid tam ciuile,tam leDatorium , quàm illud additum à nobis Oprimi

cognomen? quod peculiare huias & proprium ? arrogantia priorum principum fecit. Enimuero

Dd. ii.

« VorigeDoorgaan »