Placcaerten, ordonnantien, landt-chartres, privilegien ende instructien by de Princen van dese Nederlanden uytgegeven, geaccordeert, ende verleent ende in de voorgaende vyf Placcaert-Boecken niet begrepen: Item, Interpretatien, confederatien, ende verklaringen, gevolgt op eenige van de selve placcaerten, mitsgaders diversche tractaten, confederatien ..

Voorkant
by Simon t'Serstevens, 1724 - 558 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Bibliografische gegevens