Vaderlandsch woordenboek, Volumes 11-12

Voorkant
bij Johannes Allart, 1788
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 469 - Een van hun binnen zijnde, drongen de andere mede door , bliezen , in het Voorhuis , de kaarfen uit, en begaven zig in het Vertrek.
Pagina 45 - Regeering in de wapenen kwam , moest hij het Stadhuis en de Stad welhaast wederom verlaaten.
Pagina 120 - Burgemeefteren der Stad Delft ; één wegens de Godshuizen dier Stad , en één wegens de Stad Schiedam...
Pagina 125 - Wercken , dat men het Hout , Yfer , Steen , ofte andere ftoffe ende materie tot de Wercken noodich , van wegen 't...
Pagina 612 - Wijnkooper , en door dien nog tien anderen bewogen hadt , om bij eede te belooven , dat zij den Prins niet ter Stad uit zouden laaten...
Pagina 127 - DijckgraefF ende Hooge Heemraden omme d'abfentie van een ofte twee van hen , de felve Rechtdagen niet...
Pagina 574 - VJaamingen lei , welligt , daar toe den eerften grond. In de Steden dier twee Landfchappen hadden de Gilden en gemeene...

Bibliografische gegevens