Tooneel der uitmuntende schilders van Europa, en byzonderlyk van Nederland, zedert de vinding' der olieverw' tot A° 1750: bevattende de merkwaardigste byzonderheeden hunnes leevensloops, en de aanwyzinge hunner beste werken, ... verrykt met hunne afbeeldzels in fraaije kunstplaaten

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens