Notarius Belgicus oft Ampt der notarissen, verdeelt in theorie en practyque. Met byvoeginge van d'authoriteyten van rechten, de placcaerten ... Mitsgaders de formulieren volgens den modernen stiele ... Waer naer volgt een extens vocabulair

Voorkant
by Franciscus t'Serstevens, boek-drukker en boekverkooper, 1760 - 950 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave


Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens