Geschiedenis van Holland, Deel 2

Voorkant
Thimo de Nijs, Eelco Beukers
Verloren, 2002 - 1582 pagina's

De geschiedenis van Holland - het gebied van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland - wordt gekenmerkt door een opmerkelijke paradox. 'De Hollanden' hebben op de ontwikkeling van ons land grote invoed gehad. De graven van Holland stonden rond 1000 aan het begin van de bestuurlijke verzelfstandiging van het latere Nederland. En in de zestiende eeuw, toen de Nederlanden zich met succes losmaakten van de Spaanse koning, begon in 1573 'de victorie' in Almaar. In de Gouden Eeuw was de invloed van Holland en in het bijzonder die van de Hollandse steden onmiskenbaar, zowel op cultureel als op politiek gebied. Stadsbesturen en hun vertegenwoordigers in de Staten van Holland voorkwamen dat een dominante centrale macht ontstond. Tevens crŽerden de stedelijke regenten een vergeleken met het buitenland opvallend grote mate van vrijheid en tolerantie. Toch leidde de grote invloed van het Hollands gewest op de ontwikkeling van 'de Nederlandse natie' in Holland zelf niet tot een groot 'Hollandbewustzijn'. Hoe verweven de vaderlandse en Hollandse geschiedenis ook zijn,†bestudering van die Hollandse geschiedenis laat zien dat er veel meer als Hollands kan worden aangemerkt dan vaak wordt verondersteld. Deze vier fraai geÔllustreerde boeken zijn daar een getuigenis van.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens