Naamboek, van de wel-edele heeren der Hooge Indiasche Regeering, zoo tot, als buiten, Batavia; mitsgaders van de politique bedienden, die van de justitie, de kerk, burgery, zeevaart, militie, arthillery, chirurgie, &c., zoo als dezelve onder medio september 1766 alhier in weezen zyn bevonden ...

Voorkant
gedrukt by 'sCompagnies drukker Harder Reynier, 1766 - 115 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens