Als Ze Maar Van Me Afblijven: Een Onderzoek Naar Antihomoseksueel Geweld in Amsterdam

Voorkant
Amsterdam University Press, 4 dec 2008 - 152 pagina's
Geweld tegen homo's is een veelvoorkomend en structureel verschijnsel in Nederlands gay capital. Ondanks de liberale reputatie van Amsterdam zijn vooroordelen over mannelijkheid en (homo)seksualiteit wijdverspreid. Dat leidt, voornamelijk bij jonge mannen, tot het plegen van geweld. Als ze maar van me afblijven is een studie naar de motieven van daders van geweld tegen homo’s in de hoofdstad. De studie werd verricht in opdracht van de gemeente Amsterdam en de resultaten zijn op donderdag 20 november 2008 gepresenteerd.

De auteurs presenteren unieke en nooit eerder gepubliceerde gegevens over antihomoseksueel geweld. Door het gebruik van aangrijpende citaten uit interviews met daders laten zij overtuigend zien hoe de heersende vooroordelen leiden tot geweld. Zo schetsen zij een boeiend maar verontrustend beeld van de situatie in Amsterdam. Het is voor het eerst dat er een compleet overzicht wordt gepresenteerd met gegevens over de omvang van het geweld en over de daders ervan. Bovendien zetten de auteurs het beeld dat veel mensen hebben over acceptatie van homoseksualiteit in Amsterdam op zijn kop. Ze laten zien dat de veel geprezen Nederlandse tolerantie in veel gevallen slechts schijn is. Om het tij te keren is daadkrachtig beleid van de lokale overheid dringend gewenst.
 

Inhoudsopgave

Voorwoord
13
1 Inleiding
14
2 Verklaringen voor antihomoseksueel geweld
18
3 Antihomoseksueel geweld in cijfers
35
enquÍte op middelbare scholen
59
focusgroepen
71
analyse van dossiers interviews
93
7 Conclusies
125
Literatuur
135
Bijlage 1 Overzicht variabelen dossiers interviews
137
Bijlage 2 Korte beschrijving onderzochte incidenten
141
English summary
149
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens