Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd

Voorkant
J. A. F. de Jongste, Juliette Roding, Boukje Thijs
Uitgeverij Verloren, 1999 - 313 pagina's
De levensstijl van de welgestelden in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw en de vormen van vermaak waarmee zij hun leven veraangenaamden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
7
O Wttewaall De tuin van kasteel Heemstede bij Houten
73
de Bondt Tennis aan het Italiaanse hof 14501650
99
Stompé Het hogeschoolrijden in de zestiende en zeventiende
122
J A Hendrikx Jacht als vermaak voor de elite
137
E Kolfin Betaamt het de Christen de dans te aanschouwen?
153
PJ Smith Vermaak melancholie en medische satire in het toneel
174
Keblusek A divertissiment of little plays Theater aan de Haagse
190
B Thijs Nachtegaal in nevelen Mythologie als instrument voor
203
de Boer en Sorte non sorte De deelname van de Leidse elite aan
218
R Fabri Experiment en doctrina Optische spelletjes in spiegel
241
J G Roding Voorstellingen van vermaak in de plafonddecoratie
262
R A Schütte Intellectueel amusement ter verpozing van de geest
288
Over de auteurs
301
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Verwijzingen naar dit boek

Bibliografische gegevens