Arithmetica ... Nu nieuwelijcx oversien ... en ... gezuyvert; item vermeerdert met d'algebra´sche werckingen, uyt het Fransche exempelaer over-geset; met byvoeginghe van verscheiden andre fraeye questien, en noodige annotatien. Door Cornelis Fr. Eversdyck

Voorkant
Jacques Fierens, 1658 - 528 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens