Kronijk. Jaarg

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 262 - Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur, sur différentes séries de documents concernant l'histoire de la Belgique, qui sont conservées dans les archives de l'ancienne Chambre des Comptes de Flandre, à Lille, Bruxelles, 1841.
Pagina 262 - M. le Ministre de l'Intérieur sur les documents concernant l'histoire de la Belgique qui existent dans les dépôts littéraires de Dijon et de Paris.
Pagina 19 - Eene door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten, met het Accessit Bekroonde Prijsverhandeling. Leeuwarden , W. Eekhoff. 1842. in-8«. (KB) Met opdracht aan Konig Willem II en met voorrede. — Ook afgedrukt in de VerhanJelinge der Tweede Klasse van Het A'.
Pagina 15 - Het Huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht door RC Bakhuizen van den Brink.
Pagina 14 - De munten der voormalige hertogdommen Braband en Limburg, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend.
Pagina 17 - Schinkel, AD Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie, alsmede eenige door hem vervaardigde doch onuitgegeven dichtstukjes.
Pagina 262 - Rapport à M. le ministre de l'Intérieur sur les anciens comptes des villes et des châtellenies conservés aux Archives générales du royaume.
Pagina 17 - JH Gedachten over de benoeming van predikanten door Floreenpligtigen , het bezit der kerken en het beheer der kerkegoederen ten platten lande in Friesland etc.
Pagina 15 - Het brieven-postwezen in de republiek der Vereenigde Nederlanden. Eene bijdrage tot de • staatshuishoudelijke geschiedenis van dat tijdvak.
Pagina 14 - Beknopte geschiedenis van Friesland, in hoofdtrekken: bevattende een overzigt van de lotgevallen der Friezen, en van de voornaamste gebeurtenissen , gedurende bijna twee duizend jaren in dit land voorgevallen. Uit vele vroegere en latere bronnen bewerkt door w.

Bibliografische gegevens