Pharmacia Galenica & chymica, dat is: De vermeerderde ende verbeterde apotheker en alchymiste licht en distilleer-konst: begrijpende de beginselen ende fondamenten der selver. Verdeylt in acht boecken, tot onderwijsinge der apothekers, Volume 1

Voorkant
by Johannes van Ravesteyn#boeckverkooper en ordinaris drucker deser stede, op't Water in't Schrijfboeck#, 1662
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens