Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen ...

Voorkant
Philip Christiaan Molhuysen
K. Van Hulst, 1863
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 279 - s Hertogenbosch, met vijf zijner knechten en dienaars in de stad kome en naar Amsterdam reize, om er te koopen wat hij tot het gieten der klokken te Campen noodig heeft, en van daar naar Campen terug te keeren, durende ťťn dag of twee ten langste na hun inkomen.
Pagina 253 - Campen aan, om hierop ernstig bedacht te ziju en er haar gevoelen omtrent mede te deelen. „Vridach na den hilligen paessche„dach a". XXVJ." 1756. 1526. Evert van den Vene en Henrick Wijnkens, schepenen, 13 April. verklaren, dat Tyman Tade en Else zijne zuster, zal. Hermen Evertss. kinderen, voor tins hebben laten liggen aan het convent van St. Brigitte eene ledige hofstede, daar het huis van verbrand is in den. Hagen in de Oude straat, voor drie heren ponden, die het convent daar uit had. „Jnt...
Pagina 277 - Herinc et habebit de labore suo quolibet anno xvj fg parv. den. et ipsam conduxit a data presencium usque ad diem beati Jacobi apostoli anno dni M. CCC. vicesimo nono, et idem Hermannus et uxor sua Ghessa promiserunt scabinis omnia dare...
Pagina 276 - Scelewerd ad omne jns, quo habuit eam Asso Langore dominica ante Valentini et habebit eam a festo pasche proximo ad tres annos proxime sequentes et scabini dabunt sibi xviij lib. paruorum pro labore.
Pagina 194 - Aug. Johan Schepeler en Claes Dodess. , als hoofdluiden van de stad, in den wijnkelder bij de kaars hebben verkocht aan broeder Herman, procurator des convents te Bronope, twee hofsteden te Bronope, welke hel convent met regt voor zijnen tins vervolgd en verwonnen heeft. „Jnt jaer ons heren „duijsent vijffhondert en twe en twyntich op anont s. Jo„hannis baptiste a". XV en XXIJ.
Pagina 277 - CCC. vicesimo nono octauo die ante cathedram Petri misimus nostros scabinos ad Nicolaum dictum de Catrop iacentem in lecto egritudinis sue et Nicolaus surrexit de lecto et fecit ius suum et elegit suos tutores, dictos truhant, scilicet Gherardum de A, Johannem de A et Henricum de A et dedit sua bona tali modo, etc.
Pagina 229 - Erpacli en Johan van Schonburgen, amptman te Schonburgen, afgevaardigd heeft, om naar het Sticht te reizen en er met den graaf van Rennenberg over deze en andere zaken te spreken. Register Kamper Archief, dl. 2, bl, 220, nį. 1681. b. Brandenborch. — Die van dezen naam, door te Water, Verb.

Bibliografische gegevens