Kabinet der natuurlyke historien, wetenschappen, konsten en handwerken, geopent met de maanden Januarij en Februarij 1719, Volume 5

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 544 - ... is ; te meer om dat de The is zamentrekkende en uitdroogende van aart, welke zaaken aan zodanige lieden zelfs al te veel eigen zyn, en daarom zorgvuldiglyk gemydt moeten worden...
Pagina 501 - Keizer-The zyn niet alleen veel grooter, maar ook dikker en robufter, als van de groene The. De middelnerf, dewelke door elk blad loopt, gelyk als ook de zy-adertjes of vezeltjes, dewelke dwars door -'t...
Pagina 498 - De 1 heSonglo met lang blad, is zeer verfch cnfrifch 7ynde , meeft altyd bloemig , en daarom ook meer geacht als de groene The met rond blad; om dat de groene The met rond blad...
Pagina 218 - ... en uit dezelve in den ontvanger overgehaalt een groot gedeelte vluchtig zout, het "welke ten deele wit , en ten deele graauw...
Pagina 548 - The, matiglyk fterkg;trokken , en in groote hoeveelheid , gebruiker , want de zamentrekkende deelen van de The beletten de vereeniging van de olyachtige deelen van het voedende zap : waar door minder...
Pagina 296 - Het alderbette en bekwaamfte om veel Zuiker te geven is het welke hoog is van de zeven tot aan de tien voet , en...
Pagina 74 - Lezer voorftellen.op dat hy dezelve by dezen on?.en naauwkeurigen Schryver kan vergelyken» en de netheid en waarachtigheid van dezen Schryver, in vergelykinge van anderen, gewaar worden.
Pagina 59 - ... en de kwik nederzakken; hier door is eindelyk de kwikzilver gezogen tot op de hoogte van zevenentwintig duim...
Pagina 43 - Gods blykt ons zo klaar, en word zo groot, door het proef kundig onderzoek dezer dingen , dat ik aan de grootheid dezer zaaken veel te kort doe , dat ik , door van dezelve te fpreeken, ietsbyU meen te konnen voldoen.
Pagina 177 - Fig. 4. word uitgebeeldt &£. alwaar in de put a is geplaatft een vierkant kanaal b, dit kanaal is zeer dicht gevoegt, en als lucht-dicht ingewerkt, in het vierkante luchtgat van de blaasbalk...

Bibliografische gegevens