Sturing en Organisatie van ICT-voorzieningen 2de druk

Voorkant
Van Haren, 20 okt. 2008 - 478 pagina's
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Vrijwel iedere organisatie in de tegenwoordige netwerkeconomie is sterk afhankelijk van perfect functionerende ICT-voorzieningen. Iedere organisatie wordt gedwongen na te denken over zijn vraag naar ICT en hoe zij hier oplossingen voor kiest op basis van het aanbod. Optimale invulling van het ICT-aanbod vanuit de vraag is de rode draad door dit boek. Dit boek is bestemd voor de ICT-manager, ICT-consultant en ICT-docenten en -studenten.Net als bij eerdere drukken van dit boek is ook bij deze tweede druk het uitgangspunt dat een systematische behandeling van de onderwerpen wordt geboden, waarmee men bij ICT-governance, ICT-management en het organiseren van ICT te maken heeft. De inhoud biedt handreikingen voor sturing van de taken voor het leveren van ICT-producten en -diensten.Het boek is in vijf delen opgedeeld:1 De basis:sturen en organiseren onder architectuur2 De organisatie van ICT, waaronder die binnen ketens3 Sturing van ICT:alignment,governance en ICT-management4 Aspecten5 Op weg naar morgen: in essentie hetzelfde, in vorm andersBij de inrichting van de vraagorganisatie wordt uitgegaan van de methode BiSL. Bij de inrichting van applicatiebeheer wordt de methode ASL als basis genomen. Bij de inrichting van de exploitatie is ITIL het uitgangspunt. De keuze voor de methoden BiSL, ASL en ITIL wordt geplaatst naast andere mogelijke methoden om de ICT-vraagorganisatie, de ICT-regieorganisatie of de ICT-aanbodorganisatie in te richten.Hiermee is een boek ontstaan dat de onderwerpen van het vak Sturing en organisatie van ICT in hun context plaatst. Het geeft een weerslag van de actuele theorie en de praktijk, terwijl het tegelijk aangeeft hoe een organisatie een weg naar morgen kan inslaan.In dit boek waardevol additioneel materiaal opgenomen, zoals up-to-date cases. Verder is bij dit boek een website ontwikkeld: http://www.ict-management.com/
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Over de auteur
De basis sturen en organiseren onder architectuur
De organisatie van de IV en de ICT waaronder die binnen ketens
Sturing van ICT alignment governance en ICTmanagement
Aspecten
Op weg naar morgen in doel hetzelfde in vorm verschillend
Appendix A Korte cases over de stof van een hoofdstuk
Appendix B Lange cases voor opdrachten aan groepen
Appendix C Opdrachten voor literatuurstudies
Appendix D Definities en afkortingen
Appendix E Literatuur
Service support en Service delivery
Appendix G Relevante websites
Index
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens