Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische maatschappy in 't Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan: vervaetende wonderlijke voorvallen op de togt der Nederlandtsche gesanten : beschryving van de dorpen, sterkten, steden, landschappen, tempels, gods-diensten, dragten, gebouwen, dieren, gewasschen, bergen, fonteinen, vereeuwde en nieuwe oorlogs-daaden der Japanders : verÁiert met een groot getal afbeeldsels in Japan geteikent : getrokken uit de geschriften en reis -aentekeningen der zelve gesanten

Voorkant
by Jacob Meurs [...], 1669
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens