Herinneren en vergeten in de politie

Voorkant
Paul Ponsaers, Guus Meershoek, Margo de Koster
Maklu, 20 dec. 2017 - 314 pagina's

†‘The past is never dead. It’s not even past.’ Met deze woorden van William Faulkner als leidraad gaan we in dit Cahier op zoek naar de aanwezigheid van het verleden in de huidige politiezorg. Wie de evaluatierapporten leest die al meer dan dertig jaar met enige regelmaat over veelal ontspoord politieoptreden worden uitgebracht, treft vaak dezelfde aanbevelingen aan. Vloeit ervaring dan zo snel weg uit de politie? Heeft de organisatie dan zo weinig lerend vermogen? Tegelijk bijten politiemanagers telkens weer hun tanden stuk op de taaie structuren in de politie waarna zij oproepen tot een cultuuromslag. Onderzoekers rekenen ingesleten gewoonten al gauw tot de cultuur van de werkvloer. Toch blijken zulke ondoorgrondelijke verschijnselen vaak een redelijke ontstaansgrond te hebben die hun voortbestaan wellicht niet rechtvaardigt maar wel begrijpelijk maakt. De achterliggende gedachte van dit Cahier is dat kennis van het verleden de politie in staat stelt om beter in te spelen op nieuwe vraagstukken en onderzoekers om meer van het functioneren van de huidige politie te begrijpen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

De strijd om de controle op politie en inlichtingendiensten
79
Situering van de organisatie T
115
Bewakers van orde beschermers der democratie
135
Useful Liaisons
163
Duitse spionage en subversie in het GrootHertogdom Luxemburg 19361940
185
De wording van het Korps Politie Suriname
203
De bijdrage van politionele en gerechtelijke bronnen in de oplossing
219
Nederlandse politievakbladen sinds de Tweede Wereldoorlog
235
De private veiligheidsindustrie in BelgiŽ 19601990
261
Onveiligheid politionele reacties en grensregios
281
Boekbespreking
305
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens