Kunsthistorische vrouwen van weleer: De eerste generatie in Nederland vˇˇr 1921

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2003 - 477 pagina's
Honderd jaar geleden promoveerde de eerste kunsthistorica en reeds in 1912 solliciteerde een vrouw naar het ambt van directeur van het Haag Gemeentemuseum. In die tijd vond men kunstgeschiedenis een zeer geschikt vak voor vrouwen en er waren relatief veel studentes kunstgeschiedenis. Toch is er weinig over hen bekend. Yvette Marcus beschrijft met verve de rol van de eerste generatie vrouwelijke kunsthistorici in Nederland, opgeleid vˇˇrdat de universitaire studie kunstgeschiedenis een volwaardig doctoraalvak werd in 1921. Zij leefden in een overgangsperiode waarin de positie van de vrouw in het maatschappelijke en culturele leven sterk veranderde. Met name bij de nieuwe invulling van museale taken kregen vrouwen een wezenlijke inbreng, al bleef het sekseverschil van invloed. De beschreven ontwikkelingen zijn terug te vinden in de door Marcus opgetekende levensverhalen van acht vrouwen die in hun eigen tijd zeer gewaardeerd werden als schrijfsters, museumdirectrices en universitair docentes.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
9
Inleiding
15
HOOFDSTUK i
31
HOOFDSTUK 2
77
HOOFDSTUK 3
129
HOOFDSTUK 4
179
Traitdunion
202
HOOFDSTUK 6
225
Bijlage i
280
HOOFDSTUK 10
299
Kunsthistorische en archeologische mecenas
323
HOOFDSTUK 12
357
Slotbeschouwing
387
Lijst van afkortingen
405
Bijlage 2
409
Geraadpleegde personen
432

HOOFDSTUK 7
233
Museumdirectrice en spreekbuis van de kleine musea
239
HOOFDSTUK 8
255
HOOFDSTUK 9
275

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens