Natuurkundig schoolboek

Voorkant
bij D. Du Mortier en zoon, J. De Lange en G. T. Paddenburg en zoon, 1800
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 135 - ... kende, u daar zeker vreesachtige verbeeldingen van hebt moeten maaken: die niet weinig verfterkt worden door den donder te noemen di gramfchap der Godheid, en diergelijke God oiuŽerende fprookjens meer.
Pagina 106 - Va„ der eens verteld, hoe eigenlijk het bnn„ den van de kaars niet anders is dan de ,,, aantrekking of verbinding van de zuivere „ lucht met de grondftof der ontvlambaare „ lacht, welke ons Vet, Olij en andere
Pagina 109 - ... zijnde , neemt de zuivere • „ lucht in de fchoorfteen weg; waardoor. „ de brand geblust wordt , dewijl wij ge„ zien hebben , dat zonder gcnoc^aame, „ zuivere lucht , geen ligchaam brander^
Pagina 103 - ... genoeg overblijft, om de vloeibaarheid gaande te houden, maar de onderlinge aantrekking der deeltjens veld wint, en dus een vast ligchaam , dat is //V, daarlrellen.
Pagina 108 - Vtfim tetrekken en dus de re1binding met de lucht op* houd; doch.keert men de zwavelftok om, zo dat ;de vlam langs het hout gaat, als dan word hetzelve .genoeg verwarmt, en de branding dilurd voort.
Pagina 139 - Deeze flag doet het geluid wederkaatzen tegen de wolken, bergen, enz. en veroorzaakt do rommeling der donderdagen.
Pagina 107 - ItoSŤn op zich zelve, niet fterker is dan de neiging van den een om den ander...
Pagina 109 - Deeze lucht dan, op een vlammend vuur uit het zout gebooren, in de ichoorfteea opgeklommen zijnde, neemt de zuivere lucht in de fchoorfteen weg; waardoor de brand geblust wordt, dewijl wij gezien hebben -dat zonder genoegzaame zuivere lucht, geen ligchaam branden kan.
Pagina 138 - JANTJEN. Meester! zeg ons nu toch eens, hoe komen de wolken zo geÍleftrifeert ? en wat is het geraas van den donder?

Bibliografische gegevens