Hollandts placcaet-boeck: begrijpende meest alle de voornaemste placcaten, ordonnantien ende octroyen, uytgegeeven by de edd. groot-mogende heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Sedert den jaer 1580. tot in den loopende jare 1645, Volume 1

Voorkant
by Jan Janssen, 1645
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens