Kabinet der natuurlyke historien, wetenschappen, konsten en handwerken, geopent met de maanden Januarij en Februarij 1719, Volume 1

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 13 - Als iemant Auteur van een nieuwe ontdekking of van nieuwe gezigten is , verdient hy tot in alle eeuwigheid meer lof, met een enkeld blad daar van aan ons mede te deelen , en...
Pagina 130 - De Wet des Konings van Spanjen geeft aan de geen , die een ryke ader ontdekt, een recht , dat hy eenige roeden in den omtrek voor zich zelven mag aftcikenen en afperken , gelyk ook datelyk de Spanjaart Villaroel met behulp van zyn knegt Guanca.
Pagina 53 - Dat deze mode voortkruipende, eindelyk ovcrfloeg in de huizen der particuliere en groote Heeren , welker voorhuizen en voorzaalen met praalbeelden wierden opgetooit door de gene, dewelke haar hof by haar poogden te maaken.
Pagina 261 - In de Wereld , zegt hy , is aan my geen Land bekent, daar het Goud , het Zilver , het Koper en het Yzer zo overvloedig gevonden worden, als 'm SpanjeĽ.
Pagina 13 - Bock zyne Auteuren zo trouwhertiglyk aantekent , en dat nog zodanige, waar van veele zeer raar , en uit de handen zelfs der Liefhebbers geraakt waren.
Pagina 386 - Gefnerus handelt eigentlyk in dit Boek van de Planten, dewelke in de gemeene Tuinen, en in de Tuinen der Liefhebbers gezaait of geplant worden, t.
Pagina 250 - Tyran met hobreus verbeeldt word , waar uit overvloedig blykt , dat het uitbeelden met hoornen by de Oude , en zelfs in latere tyden, zeer gemeen is geweeit. Wat. al Bofch Gpden, 'Satyrs en Vloed-Goden vinden wy niet verbeeldt met hoornen? Ziet zelfs de Zee of *"%• 9' Ntytuiuts ia dit oude overblyfzel van Ftg.
Pagina 65 - Dat ook de zwavel gevonden word in Italien, en voornamentlyk in 't gebied van Napels , als ook in Campanien by de Leurogifche heuvelen , daar veel zwavelJ£ my.
Pagina 109 - Wat zouden wy al konnen waarneemen en leeren omtrent onze lucht , daar wy hier in leven , ten opzichte van deszelfs temperament...
Pagina 271 - Hier over wierd gedurig wederom water gegoten, en met de handen zachtelyk gewreven en omgeroert , en het troebel water gedurig zachtelyk afgegoien ,' en met zeer lichte fponzen de lichte en onreine (lof zeer voorzichtiglyk afgeveegt, tot dat eindelyk het goud-Hot' en goud-fchaafzel zeer gezuivett op de grond gevonden Wierd.

Bibliografische gegevens