De Openbaringhe Jesu Christi: Ten eersten door den H. Engel Gods, Johanni den H. Apostel ende Evangelist geopenbaert, ende van hem gesien ende bechreven, maer nu met CI. predicatien verclaert ... hier is oock by gevoecht Een seer schoon troostelick boeck vande vervolghinghe der Heyliger Christelicker Kercke

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens