Kunstwoordenboek, of: Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen

Voorkant
De weduwe J. Allart, 1821 - 498 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 421 - Den mond tot een ftil lagchen trekken. Men GRIMLACHT uit vriendelijkheid , of tevredenheid. Men MEESMUILT, op het hooren van een gezegde, dat genoegen geeft , doch tevens eenige twijfeling baart, en daarom nadenken verwekt.
Pagina 302 - Daar nogtans herberg ook genomen wordt voor de benaming van een wijn- of bierhuis, waar men zich met...
Pagina xi - En, fchoon -wij vele -woorden thans nog niet volkomen onderscheiden kunnen , is het echter niet onmogelijk, dat derzelver...
Pagina 371 - BILLIJKEN , GOEDKEUREN. Verklaren , dat men iets acht te zijn , zoo als het behoort te wezen. GOEDKEUREN zegt zulks in het algemeen; BILLIJKEN is het goedkeuren van iets, dat zedelijke waarde moet hebben.
Pagina 91 - Een dwingeland wordt gevreesd , door die hem naderen , ontzien door bijna allen , geacht, door niemand.
Pagina 186 - STORTEN, zie PLENGEN. STOTTEREN, zie HAKKELEN. STOUT, zie DAPPER. STOUTMOEDIG , zie DAPPER. STOVEN, zie BAKKEN.
Pagina 166 - SCHROOM is ťene niet zeer ftefke vrees, welke bij ieder , zonder onderfcheid , door een moe^ dig befluit te overwinnen is. Ten aanzien der VREES Is zulk eene zelfsoverwinning niet aan alle geftellen mogelijk. SCHRIK is eenc (terkc vrees, die ons plotfeling overvalt. ANGST en BANGHEID , beide afgeleid van <ng , drukken die beklemming des gemoeds uitĽ welke vrees ^ fchrik , en andere, met dezelve verwante , aandoeningen verwekken.
Pagina 395 - BOORD, KANT, KUST, OEVER, RAND, STRAND, WAL, ZOOM. De 'grenzen van een vlak. BOORD...
Pagina 166 - ETEN en SPIJZEN worden alleen van redelijke wezens, VRETEN, daarentegen , van redelooze dieren gebezigd ; dit heeft het gebruik bepaald , fchoon beide deze woorden oogenfchijnlijk van een' en denzclfden ftam afkomftig zijn ; want vreten is eigenlijk niet anders , dan vereten , geheel opeten en verteren.
Pagina 263 - ... om een papier , tegen betaling van zekere kosten , in regten bruikbaar te doen zijn.

Bibliografische gegevens