Over de grenzen van de politiek: een vergelijkende studie naar de opkomst en ontwikkeling van de vrouwenbeweging tegen seksueel geweld in Nederland en Spanje

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 2002 - 292 pagina's
De feministische groeperingen tegen seksueel geweld die in de jaren '70 in Nederland en in de jaren '80 in Spanje opkwamen vertonen grote overeenkomsten in strategieŽn, stijlen en organisatiestructuur. Daarnaast hebben zij een groot aantal vergelijkbare voorzieningen opgezet, zoals opvanghuizen voor mishandelde vrouwen en telefonische hulplijnen voor slachtoffers van seksueel geweld. Het onderzoek gaat in op de vraag waar de vrouwenbeweging deze thema's vandaan haalde, en hoe ze deze thema's op de politieke agenda plaatste. In deze studie fungeert de vrouwenbeweging tegen seksueel geweld als casus aan de hand waarvan recente theorievorming over recente sociale bewegingen wordt beoordeeld.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Politieke context
31
vi
42
De Spaanse vrouwenbeweging en de politieke context
81
Het primaat van de politiek?
119
Diffusie
135
Diffusie en de vrouwenbeweging tegen verkrachting
169
Diffusie en de vrouwenbeweging tegen sexual harassment
205
Internationale invloeden vormen nationale bewegingen?
227
Conclusie Over de grenzen van de politiek
239
Literatuur en bronnenlijst
253
Overzicht van geÔnterviewde personen
269

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 262 - Ongewenste intimiteiten op het werk. Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen tussen de seksen in arbeidssituaties. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1986. Pryor, JB, 'Sexual Harassment Proclivities in Men'.

Bibliografische gegevens