Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

sermones hominum factum meum comproballe videantur, magni tamen aestimo scire, quid sen2 tias tu.

Nam cuius integra re consilium exquire. re optaffem; huius etiam peracta iudicium nolle, mire concupisco. Quum publicum opus mea pecunia inchoaturus in Tuscos excurrislem, accea pto, ut praefectus aerarii, commeatii; legati provinciae Baeticae, questuri de proconsulatu Caeci

lii Clasici, advocatum me a senatu petierunt. 3 Collegae optimi, meique amautislimi, de communis officii necesitatibus praeloquuti, excufare me et eximere tentarunt. Factum eft fenatus con

sultum perquam honorificum, ut darer provincia4 libus patronus, fi ab ipso me impetrallent. Le

gati rursus inducti, iterum me iam praesentem postulaverunt advocatum: implorantes fidem meam, quam eflent contra Mallam Baebium experti: ada legantes patrocinii foedus. Sequuta elt clarislima fenatus adfenfio, quae solet decreta praecurrere,

Tum ego, Defino, inquam, Patres Conscripti, putare, me iuftas excusationis causas adtulisse. 5 Placuit et modestia sermonis et ratio. Compulit

autem me ad hoc confilium non folum confenfus senatus, (quamquam hic maxime) verum etiam

IV, ? publicum opus) Tem. Claud. c. 24. Quam laboriofuna plum in Tiferno Tiberino, de illud munus fuerit,

quamque iu. quo 4,!, 4, Tufcos autem Itam adeo aliorum munerum exfuos defcribit 5, 6. G.

cusationem praebuerit, vid. apud in Tufcos excurriflem) Rom. nostrum 1, 10, 9. G. in Tufios exc

rcucurriljem. H. 4 me iam praefentem etc.) Vid, Drakenb. ad Liv. 1, 12,

Rom. me iam praefentem advo8. 1, 15, 1. S.

catum poftulaverunt, H. commcatu) venia eundi. Petit contra Massam Bacbium) De eam Plinius a Traiano 10, 24. quo 7, 33.

G. Vid. Clav, Ciceron. h. v. S. clariffima fenatus adfenfio ) Caccilii Classici) De quo et

Rom. senatus clarissima adsen. de successu caullae, quam hic a

fio. 8. se susceptam narrat, 'hoc libro 5 verum ctiam alii etc.) Rom, cp. 9. exponit. G.

verum et alii quidam minores, 3 Collegne optimi) Reliqui sed tamen innumeri, vitiofe. H. Praefecii aerarii, de quo magi l'eruin et, Cortio quoque proftratu vid. Torrent, ad Sueton. bacum, placet. S.

alii quidam minores, sed tamen numeri. Veniebat in mentem, priores noftros, etiam fingulorum

hofpitum iniurias accusationibus voluntariis exseculos: quo deformius arbitrabar publici hoSpitii iura negligere. Praeterea, quum recorda- 6 rer, quanta pro iisdem Baeticis priore advocatione etiam pericula subiisem, conservandum veteris officii meritum novo videbatur. Eft enim ita comparatum, ut antiquiora beneficia fubvertas, nifi illa posterioribus cumules: nam quamlibet faepe obligati, fi quid unum neges, hoc folum meminerunt, quod negatum est. Ducebar etiam, z quod decefferat Clasicus, amotumque erat; quod in eiusmodi causlis solet esse tristislimnum, periculum senatoris. Videbam ergo,

Videbam ergo, advocationi meae non minorem gratiam, quam fi viveret ille, propofitam; invidiam nullam. In summa, computa- 8 bam, fi munere hoc iam tertio fungerer, facilio. rem mihi excufationem fore, fi quis incidiset, quem non deberem accusare.

Nam quum est omnium officiorum finis aliquis, tum optime li. bertati venia obsequio praeparatur.

Audifti con-9

minores numeri) Nihil ro.

6 Est enim ita comparatum) lemnius, quam rationes vocare, Sic et Rom. H. ubi de consilio capiendo sermo Al. Est enim ita natura comelt, hinc calculorum mentio, paratum. Utrumque bonum; sed hinc duci, putari dicitur ratio nostrum maior librorum numerus etc. Huc etiam referendum, quod commendat. S. numeros appellat causlas, quibus 7. Videbam ergo) Rom. Vi. motum se dicit. Sic deinde f. 8. debam ego, pro ergo. H. In summa, computabam etc. G. Vid. fupra ad ep. 3, 5. S.

invidiam nullam) Sed non Bene, opinor, Gesnerus. Si invidiosum erat, contra mortuum cui vero haec non fatisfaciant, dicere? Nescimus scilicet totam magis fortaffe probabit coniectu- causlam. G. ram Casauboni ita corrigentis :

8 non debercm) propter amialia minoris quidem, sed tamen citiam, vel aliud officium. E. numeri, h. e. minoris quidem libertati praeparatur) ponderis, sed alicuius

cusandi officii iam maximam veapud m momenti. lam illa for- niam habemus, cum iam antea ma ei lenlu proxiine accedunt ad multa officia praestitimus. Tum notas dicendi formulas, in ali- nempe non inertia aut impictate quo, vel in nullo numer le. fit, ut recusemus, fed iure 10

ftro libertatis ulimur. E.

rc

tamen

filii mei motus, fupereft alterutra ex parte indi. cium tuum: in quo mihi aeque iucunda erit fimplicitas di llentieutis, quam comprobantis auctori

Vale.

tas.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Pergratum est mihi, quod tam diligenter libros avunculi mei lectitas, ut habere omnes velis, 2 quaerasque, qui fint omnes. Fungar indicis

partibus, atque etiam, quo fint ordine fcripti,

tum tibi faciam. Eft enim haec quoque Itudiofis 3 non iniucunda cognitio.

EQVESTRI V NV S. Iunc, quum praefectus alae militaret, pari ingenio curaque composuit. VITA POMPONII SECVNDI DVO,

a quo fingu

DE

I ACVLA TIONE

[ocr errors]

DE

[ocr errors]

9 confilii mei motus) quae me 38, 5. ubi simili confufione alii moverint, ut illud confilium ca- libri, fi haec profectio, et non perem. S.

fuga eft, alii, probante Drakenfimplicitas disentientis) aper- borchio, fi hoc profectio, et te et libere sententiam dicentis. non fuga eft. S. E.

3 De iaculatione equeftri) V Hanc epistolam, quam Pli- Mentionem ipfe facit Auctor H. nio suo praemisit etiam Hardui. N. 8, 42. f. 65. Quae sit iaculanus, copiolius interpretatus olim tio equestris, non quaeret, qui sum in' fronte Chrestomathiae viderit hodie ad caput Mauri, ad Plinianae, unde potiora huc re angulum etc. ex equoiaculantes. G. ferentur. G.

alae militaret) Non eius, puI quacrasque, qui fint omnes) 10, quam etiam hodie ita vocaRom. quaerasqué qui fint, ab- mus, quae alias cornu est: sed iecto altero omnes.' Hoc et ipse agminis minoris equestris, cui a deleo. H.

CCC ad M usque capita tribui Nec ego repugnem.

Gravat videas, de quo praesertim H. R. orationem alterum omnes. S. Schelius ad 'Hygin. Grammat.

2 Est enim haec etc,) Rom. p. 66. G. Est cnim haec [non hoc] studio Pomponii Secundi) De quo fis non iniucunda cognitio. Ab. libro ipse Plin. 14, 4. f. 6. Poëeli quo que. Н.

tam Consularem vocat 7, 19.1.18. Hoc plerorumque librorum eft. Principatum Tragicorum LatinoConftructio σολοικοφανής, quam rum illi vibuit Quintil. 10, latis quentur exempla, a Cortio 98.

Cum Domitio Afro compaallata. Plura si desideras, adi ratur in Dial. de corr. eloq. 13, 4. Drakenborchii notam ad Liv. 2, G.

[ocr errors]

lariter amatus, hoc memoriae amici quasi debitum munus exfolvit.

BELLORVM GERMANIAE VI-4 GINTI, quibus omnia quae cum Germanis gellimus bella collegit. Inchoavit, quum in Germania militaret, somnio monitus. Adftitit enim quiescenti Drusi Neronis effigies, qui Germaniae latillime victor ibi periit: commendabat memoriam sui, orabatque, ut fe ab iniuria oblivionis adfe

STUDIOSI TRES, in sex volumina pro-5 pter amplitudinem divisi: quibus oratorem ab incunabulis instituit et perficit. DVBHI

Teret.

SERMO

Rom. De vita Q. Pomponii Gierigius memoriam suam bene Şecundi. ,H.

revocavit. S. fingulariter amatus) Rom. fin adfereret) Rom. adfererem. H. gulariter eft amatus. Dele est. 5 Studioli) lam tum studere H.

Simpliciter de literis adhibebant, Eft, etiam in Mediceo repertum, et ftudiofus erat eloquentiae, lemere probat Corrius. S. quae apex tum studiorum, cupi

4 Bellorum Germaniae) Eo- dus. Noster 8, 12, 1. Colit fiurum mentionem facit Tacitus A. dia, studiofos amat etc. *Fecit 1, 69. -lam rariores sua aetate igitur operi suo titulum Plinius fuisse indicat Symmachus 4, 18. Maior Studiofus. Eft enim StuEnitar, si fors votum iuvat, diosi hic calus secundus, ut Beletiam Plinii Secundi bella Ger- lorum Germaniae, Dubii fermanica conquirere. G.

monis, Naturae hifioriarum. Inchoavit, quum etc.) Rom. lgitur apud Gellium g, 16, ubi Inchoavit: Cum in Germania huius operis mentio fit, non lemilitarem, fomnio monitus, ad gendum videtur, ut eft in pleris

ftitit mihi. Librarius putavit, que libris: Is libros reliquit, Plinii minoris verba esse. H. quos Studiosorum infcripsit, fed latissime victor) ut Virg. Aen.

Studiosi, quam coniecturam iu1, 25. populum láte regem. Ni

vat lectio MS. studiose. G. hil igitur caullae erat, cur Har

quibus oratorem ab incunaduinus scribi iuberet latissimae. bulis) Rom. quibus orationem G.

ab incunabulis. H. Rom. larisime victor. H.

Sic et Mediceus, recte improLati(imae non primo placuit bante Cortio. Quintilianus quoHarduino. Habet ian Gryphius. que oratorem ab ipfis dicendi Male. S.

volat incunabulis (p. 7. ed. Burm.) memoriam fui) Rom. memo

instiruit. Mox perficit praeriam fuam. H.

ftat Corriano perfecit. S. Cortius: „Sic (memoriam fi Dubii sermonis) Saepe advo. Jam} libri omnes scripti et excu cantur ab antiquis Grammaticis, li: ne te moveat illud memo- quod Putscbianus index docet. riam fui, quod inficetus cor- G. rector in Ed. Cellarianam intru

Fuit igitur opus grammaticum „lit. Alterum aeque ufitatum ef- do dubia ambiguaque verborum le, persuadebunt noftra ad Sal- forma aut lignilicatione. E. lult." Cat. cap. XXXI. exır.". Dulii fermonis octo: scripsit.

NIS OCTO: scripsit sub Nerone, novillimis annis,

quum omne studiorum genus paullo liberius et 6 erectius periculosum servitus feciflet. A FINE AV FIDII BASSI TRIGINTA VNVS. NATVRAE HISTORIARVM TRIGINTA SEPTEM, opus

dif. fufum, eruditum, nec minus varium quam ipsa 7 natura. Miraris, quod tot volunina, multaque in his tam fcrupulofa, homo

homo occupatus, absolverit? Magis miraberis, fi fcieris, illum aliquamdiu caulas actitalle; decellille anno fexto quinquagesimo: medium tempus distentum impe

ditumque qua officiis maximis, qua amicitia prin8 cipum egisse. Sed erat acre ingenium, incredi

bile studium, summa vigilantia. Lucubrare Vulcanalibus incipiebat, non aufpicandi caulla, sed

sexto et

tatur.

Sic interpungo , ut octo sit primi ialle) Rom. illum caufas acticasus, quo ceteri libri omnes tasse aliqaamdiu. H. enumerantur. H.

medium tempus ) Inter caufVerisime: itaque fic interpun- Sas agendas et mortem interiexi. Vulg. Dubii sermonis ocio

ctum. G. scripsit etc. S.

distentum impeditumque etc.) liberins et erectius) ut histo"

Rom. distentum impeditumque ride, vel politices, cum de repu amicitia principum egille. H.

tam officiis maximis, quan blica, de moribus publicis privatisque libere et graviter dispu

диа qua

ut exquisirius, E.

a Plinii manu profectum. l'am Rom. paullo liberius et re

quam

pro glossemate haclius. H.

bendum, quod et alibi illam for6 a fine Aufidii) Historiam Liv. 2, 35, 4. S.

main expulit. Vid. Drakenb, ad suorum temporum, iustum opus ab iis temporibus, ubi Aufidius

8 Vulcanalibus) Quae incie Ballus (Quintiliano laudatus 10,

dunt, Kalendariis antiquis tefti1, 104) defierat. Vid. Plin. H. N. bus, in X Kal. Sept. G. praef. it. 2, 83. f. 85. it. 2, 105. auspicandi coulja) Initü bef. 106.

ne ominati faciendi, quod Vul

moneret homines, Naturae historiarum) Quod cani sacrum folum opus naufragium illud in

nunc eius h. e. ignis beneficio felix evalit, et vel folum biblio. opus esile incipere ad obeunda thiecae instar est.

negoria: ut Ianuariis Kaiendis

(Ovidio tefie Falt. I, 169.) 7 fi fcieris) Rom. f Scires, male, pro scieris. H.

Quisque suas artes ob' idem

delibni agendo, Immo pro sciris, formâ con. Nec plus quain folitum letractâ, quam librarii saepe obli

siificatur opus. Vid. Drakenb. ad Liv. Vid. Schoelig. ad Colum. 11, 2, 6, 18, 19. 45, 5, 12. S. 98. Nam etiam rustici aufpican

illuin aliquamdiu causas acti. Tur Kal. lan. G.

G.

G.

terarunt.

« VorigeDoorgaan »