Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

X Euphratem philofophum laudat, quem ut audiat Atrius,

hortatur, doletque non crebrius fe per occupationes illum audire polje.

C. PLINIVS ATRIO CLEMENTI SVO 5.

Si quando urbs nostra liberalibus ftudiis floruit, nunc maxime floret. Multa claraque exempla sunt. Suffecerit unum, Euphrates philofophus. 2 Hunc ego in Syria , quum adolescentulus milita

rem, penitus et domi infpexi, amarique ab eo laboravi, etsi non erat laborandum. Eft enim

obvius et expofitus, plenusque humanitate, quam 3 praecipit. Atque utinam fic ipse, quam fpem

tunc ille de me concepit, impleverim, ut illo multum virtutibus suis addidit! Aut ego nunc

illas magis miror, quia magis intelligo : quamquam 4 ne nunc quidem satis intelligo. Ut enim de picto

re, sculptore, fictore, nili artifex, iudicare; ita,

unum ,

X, i Suffecerit unum) Rom. virtutibus fuis addidie) Nem. Sufficerit nobis

unde pe virtutibus fuis addere difufficeret factum, quod Cortius cuntur ii, qui indies magis propraerulit, cum utrumque ex fuf- ficiunt virtutibus, et quas nondum fecerit corruptum fit. H.

habebant, eas comparare sibi an2 obvius et expositus ) de nituntur. E. eo, qui suam mentem, suos sen. Aut ego) *Sic legendum, non sus omnibus aperit, et offert, ni- At ego. Dixerat, Ille multum hil disimulai. Sic candidiffi- virtutibus suis addidir. Hoc mum et maxime expofitum jun. nunc retractat ex aliqua parte, et xit Quintil. 2, 5. 19. ubi plura fieri ait posle, ut olim talis fuehuius loquendi formae hac aeta rit Euphrates, led tum non ita te inprimis frequentis exempla bene libi notus. G. dedit Spalding. 'E.

Rom. Aut ego nunc illas inaImmo elt h. I. is, qui ftudio- gis miror, quia intelligo, quainsos fui comiter, plenus huma- quam ne nunc quidem fatis. initate excipit. Gierigius apte et enim. Merito postremum laudat Senecam Ep: 108. T. 2. verbum intelligo omiffum eit, p. 530. ed. Amftel.: Alalum quod vulgari babent, in quibus

paratum vero antea recrius est, quia nunc difcentibus, sed obvium. S.

magis intelligo, iterato adver3 Atque utinam impleve- bio. H. rim) Rom. Atque utinam fic 4 Uc enim

- fictore) Rom. Spem ipfe, quam tunc et de me Ui'enii de piciore, scalptore, concepit, impleverim. H.

factore. H.

non

tantum

nifi fapiens, non potest perspicere fapientem. Quantum mihi tamen cernere datur, multa in 5 Euphrate fic eminent et elucent, ut mediocriter quoque doctos advertant et adficiant. Disputat fubtiliter, graviter, ornate: frequenter etiam Platonicam illam sublimitatem et latitudinem effingit. Sermo eft copiosus et varius: dulcis in primis, et qui repugnantes quoque ducat et impellat. Ad hoc, proceritas corporis, decora facies, de-6 millus capillus, ingens et cana barba: quae licet fortuita et inania putentur, illi tamen plurimum venerationis adquirunt. Nullus horror in cultu, z nulla tristitia, multum severitatis : reverearis occursum, non reformides. Vitae sanctitas summa,

5 Quantum eminent) Rom. (Anal. Brunck. T. II. p. 70. XIV.) Quantum tamen datur mihi in πλατύτατος, αλλ' άγορητης ηδυεEuphrate cernere, multa sic Týs %. 7. 2. qui et "Axadnpaixão eminent. H.

natugamosúvny notat. (ibid. p. eminent el clucent) ut in pi- 71. XVI.) S. ctura, quae multo lumine inftru 6 Ad hoc, proceritas) Rom. cta sunt et umbrae adiuncta. Ad haec proceritas, optime. H. Cf. Lib. 3, 13. 4. ubi elata et Sic et Cortius, quem Gesneexcelsa in oratione comparantur rus et Gierigius sequi debebant. iis, quae in pictura_lumen et hoc Excerpta Brummer. habent. umbra commendar. E.

Ceterum perpetua confulio volatitudinem) Catanaei obfer cum ad hoc, ad haec, adhuc. vatio eft non inelegans, latiin- Vid. Cort. ad Salluft. Catil. 14, 3. dinem tribui Platoni cum re- 44, 6. ad Plin. Ep. I, 22, 4. spectu ad etymon nominis illius. • Drakenb. ad Liv. 21, 52, 10. S. Théros enim latitudo eft. Łata demiffus capillus) Graecorum porro oratio preslae adftrictaeque xa fermenn xóun. Variatâ ad helopponitur. Vid. mox 1, 20, 19. G. lenilmi rationem structura Lucian.

Ibi lata, magnifica, excelsa T. III. p. 492. de Homero: róy oratio iunctim dicitur. Suidas ma tecnévoy tas rómas. S. etiam in Θεόφραστος, δια πλάτος ingens et cana barba) ApolXu hóyous, Platonem appellatum lonius Tyan. epift. 3. p. 386. ed.

Alii tamen Platonem a Olear. Euphratae fuiste ait lato pectore aut fronte nomen γωνα λευκόν και μέγαν, acerbiraccepisse dixerunt. Diog. Laërt. lime addens: Théor de oudév. S. Plat. cap. 5. ÖTo Thatùs hul to 7 Nullus horror in cultu) Rom. MÉTWTOY, Ms Onou Necvgus. Se- Nullus horror in vuliu, probe : neca Epift. 58. Erat quidem cor- quod huic opponitur feveritas, pus validum et forte sortilus, quae in vultii utique est porius, et illi nomen latitudo pectoris quam in cultu. H. fecerat. E.

Accedo. Sic et alibi codices Diog. Laërt. III. 4. p. 166. ed. fluctuant, velut in Claudian, de Amstel. č.ou da, dia tv alatú. IV. Cons. Honor. v. 591. Vid. τητα της ερμηνείας ούτως όνομα- Burmann. ad Αnthol. Lat. Τ. Ι. rnra.. Timoni Phlialio dicitur p. 631. S.

notat.

[ocr errors]

Socer

[ocr errors][ocr errors]

comitas par. Insectatur vitia, non homines : nec castigat errantes, sed emendat. Sequaris monen

tem attentus et pendens : et persuadere tibi, etiam 8 quum persuaserit, cupias. Iam vero liberi tres,

duo mares, quos diligentisime inftituit. Pompeius Iulianus, cum cetera vita, tum vel hoc uno magnus et clarus, quod, ipse provinciae princeps, inter altislimas conditiones, generum,

non honoribus principem, sed fapientia, elegit. 9 Quamquam quid ego plura de viro, quo mihi

frui non licet ? An ut magis angar, quod nou licet ? Nam distringor officio, ut maximo, fic molestillimo. Sedeo pro tribunali, subnoto libellos, conficio tabulas: fcribo plurimas, nec castigat errantes) Non credas, quot

locis manus libra. exprobrat errorem verbis asperis, riorum inepte sedulae talia profed rationibus revincit, et per hoc nomina, ad sensus scilicet inicipsum emendat et eximit. G. gritatem necessaria, intulerint. S.

pendens) sc. ab ore dicentis, inter altissimas conditiones) nota dicendi formula, de iis, Imitaturne Nepotem Cornelium qui cupide dicta alterius arripi- Att. 12, 1. de Agrippa: Cum unt, nec verbulum perire patiun- propter suam gratiam et Cae

Sequens lenteptia acumen Yaris potentiam nullills condi-
habet ex quadam repugnantia : tionis non haberet poteftatem,
et perfuadere - cupias, h. e. potissimum eius delegic affini-
non pollis exsariari eius oratione latem etc. G.
et praeceptis; etiam cum sentias Sensus est: cum posset gene-
eum tibi aliquid persuasisse, 11 rum libi eligere honoribus et
men optes, ut eadem repetat. E. divitiis praeditum, Euphratem

Similiter Graeci. Chariton p. elegit fola fapientia praestan-
59. edit. Amstel. avagtýcus eau-
Tor Tüs uxsocoews. ad q. l. vid. Conditio de matrimonio est
Dorvill. p. 342. sq. S.

latinitatis iureconsultorum. Hinc et perjindere --- cupias) Rom. formula repudii: conditione tua et perfuaderi tibi , ctiam cum

Vid. Drakenborch. perfuaferit, cupias, plane ut ad Liv. 3. 45, 11. Bolii ind. in Medic. H.

Cornel. Nepot. v. Conditio. S. Praestat vulgata , quam muta 9 officio, ut maximo) PraeTunt, quibus pronominis ellipsis fectura aerarii, quam geslit durior visa elit. Sed exempla tis anno XXXVI et proximo ex cius ubivis obvia. Vid. Cort. ad Masloni rationibus, quem vide : Sallult. Caril. 31, 7. S. praefertim vero noftrum 5, 15, 5. 8 provinciae

conditiones) et 10, 20, 1. Paneg. 91, 1. G. Rom. provinciae princeps hunc pro tribunali) h. e. inter altissimas conditiones. Ile- bunali. Sic pro fuggefiu, pro rum er hic cum Medic. coolen- roftris, alia. . Vid. Cort. ad Saltit. H.

luit. lug. 67, 1.

Eodem inodo hunc, etsi Cortio, probatum, Gracci 525 ufurpant. Vid. Dunolin in ordinem recipere. Vix ker. ad Flor. 4, 2, 91. S.

tur.

tem.

non utor.

aeta

in tri.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

VI. 2.

fed illiteratissimas literas. Soleo nonnunquam ro (nam id ipsum quando contingit!) de his occupationibus apud Euphratem queri. Ille me conTolatur; adfirmat etiam esle hanc philosophiae, et quidem pulcherrimam partem, agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere et exercere iuflitiam; quaeque ipli doceant, in ufu habere. Mihi tamen hoc unum non persuadet, 11 fatius elle ista facere, quam cum illo dies totos audiendo discendoque confumere. Quo magis te, cui vacat, hortor, quum in urbem proxime veneris, (venias autem ob hoc maturius), illi te expoliendum limandumque permittas. Neque enim 12 ego, ut multi, invideo aliis bono, quo ipse careo; sed contra sensum quendam voluptatemque

10 quaeque ipsi doceant) Non Latinum et Plinianum est. Liba saris perlpicuum eft, quo

hoc IV.
ep.

Nec agrum, ipfi pertineat. Contextus quidem quem non habeo, fed ipfum omnis, et proxima commemora mc ftudiis excolo. Cic. Brut. tio pbilosophiae suadet, ut phim c. 25. Caiusque Tuditanus cum lofophos intelligamus, lcd manet omni vita atque victu cxcultus tamen abrupta et bians oralio. atque cxpoliius, tum eius cleSi quid libri veteres adiuvarent, gans si habitum etiam oratio. ego legerem quaeque ipsa do

nis genus. Metaphora ducta elt crae, fc. philofophia, in ufu ha- ab agris, qui excoli dicuntur, bere, b. e. praecepta philolophiae quando, quae fertilitati officiunt, usu et faciis exlequi. E. exftirpantur. Vid. lexic. rustic.

Locus lanillimus, in quo quid Gesnerianum. H. hiet, non intelligo. Novandi li 12 invideo aliis bono) Ita bidinem coërcere debebat Cortii perpetuo construi boc verbum in annotatio, cui, li necesse ellet, bonis quidem codicibus a Plinio, plurima ex utraque lingua adiici ostendit ad h.l. Cortius: et iam pollent. Uno defungar Livii lo- fecerat ad Quinctil. 9, 3. p. 799 co, 42, 47, 7. Haec Romana Burmannus. Vid. Ind. G. elle, non verfutiarum Punica Rom. Neque eniin ego, ul rum, neque calliditatis Grac- multi, invideo aliis bono, cum cae: apud quos fallere hoftem, Med. et melioribus. Sic Romaquam vi superare, gloriofius nus liber etiam lib. II.

ep:

XX. fuerit. Vid. Porson. ad Eurip. 8. invidetis bona morte, et lib. Hecub. V. 22.

Wakef. ad Lu- lII. ep. VIII. 2. liulis invidere. cret. 1, 283. 353. S.

Lib. VII. ep. XXVIII. 2. qui in11 hoc unum non perfuadet) vident mihi felicissimo errorem. Suavillime repetit, quae de visita expreflum, pro errore.) Lib. persuadendi et dulcedine viri di- VIII. ep. XIII. 5. Ut vobis foxerat s. 7.

cietatis ius invidcam, pro foilli te expoliendum liman- cietate eius. H. dumque) Rom. illi le extol senfum - voluptatemque) ev lendum limandumque, ut Mc- diã dvoir dicit, pro fenfum voludic. Lege excolenduin, quod platis. G.

G.

percipio, fi ea, quae mihi denegantur, amicis video superelle. Vale.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Olim nullas mihi epistolas mittis. Nihil eft, inquis, quod scribam. At hoc ipsum scribe, nihil elle, quod scribas : vel solum illud, unde incipere priores folebant, fi vales, bene eft; ego valeo. Hoc mihi sufficit; est enim maximum. Ludere me putas ? Serio peto. Fac sciam, quid agas: quod fine solicitudine fumma nescire non pollum. Vale.

XII.
Deflet Corellii voluntariam mortem, qua rectorem

vitae fuae et optimum amicum amiserit.

C. PLINIVS CALESTRIO

TIRONI SVO S.

Iacturam gravillimam feci, fi iactura dicenda est

Nempe Gesnerus putabat, banc

priores) Laudavit bic Buche interpretandae formulae rationem, nerus Senec. ep. 15 pr. Mos antifi qua alia, optimam esse. Equi- quis fuit usque ad meam ferdom miror, Plinium, li ita fcri vatus aetatem, primis epistolae psit, ita scripsisse. E.

verbis adiicere, li vales, bene Me quoque offendit Senfum eft. G. quendam voluptatemque; nec Gierigii ratio satisfacit. An poll

Rom. unde priores inciperc' quendam excidit iucundum ? 5. Solebant. H.

XI, 1 Olim nullas mihi) Roma XII, I fi iactura dicenda eft) Olim mihi nullas. H.

Dubium, cur parum probet iaSic et Corrius. Praesero no

cturae appellationem; nimisne strum ordinem, ut qui auribus lene putet, in amillione rei inmagis blandiatur. S.

aeltimabilis ; ideo

parum At hoc ipfum fcribe) Similis aplum, quod mortuorum memoest epiltola Ciceronis filii ad Ti. ria, exemplum, beneficia, adhuc ronem 16, 26. Etiamfi, quod ad nos pertinent ? An iactura Scribas, non habebis, fcribiio damnum, quod facimus ad evi

tandum maius? G.

an

tamen cet.

« VorigeDoorgaan »