Pagina-afbeeldingen
PDF

fìudiis artibusque dediderit: fed nunc omnia, quae

audiit faepe, quae dixit, 9 virtutibus aliis, pietatis eft totus.

afpernatur ; expulfisque Ignofces, lau

dabis etiam, fi cogitaveris, quid amiferit. Amifit enim filiam, quae non minus mores eius, quam os vultumque referebat, totumque patrem mira

ro fimilitudine exfcripferat.

Proinde fi quas ad eum

de dolore tam iufto literas mittes, nemento ad

hibere folatium, non quafi cafti forte, fed molle et humanum.

gatorium et nimis Quod ut facilius

admittat, multum, faciet medii temporis fpatium. 1 1 Ut enim crudum adhuc vulnus medentium manus reformidat, deinde patitur, atque ultro requirit; fic recens animi dolor confolationes reiicit ac refugit, mox defiderat, et clementer admotis ac

quiefcit. Vale.

XVII.

'Calpurnium bene recitaffe nuntiat, fratrisque illius pietate laudata, nobiles adolefcentes hortatur.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Scio, quamtopere bonis artifius faveas, quantum gaudii capias, fi nobiles iuvenes dignum aliquid maioribus fuis faciant: quo feftimantius numtio tibi, fuifle me hodie in auditorio Calpurnii Pifonis. 2 Recitabat καταseguauêv eruditam fame luculentam

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

que matcriam., Scripta elegis erat fluentibus, et teneris, et enodibus, fublimibus etiam, ut popo

fcit locus.

Apte enim et varie nuuc adtolleba

tur, nunc refidebat: excelfa deprellis, exilia plemis, feveris iucunda mutabat; omnia ingenio

pari. cem verecundia.

Commendabat haec voce fuaviffima, vo- 5
Multum fanguinis, multum fo-

licitudinis in ore, magna ormamenta recitantis. Etenim, nefcio quo pacto, magis in ftudiis homi

nes timor, quam fiducia decet.

Ne plura: (quam- 4

quam libet plura, quo funt pulchriora de iuvene,

rariora de nobili,) recitatione finita, multum ac

diu exofculatus adolefcentem , qui eft acerrimus » Q1

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

dat propt

dictam? Gesnerus illud lepide, ut nonnunquam folet. Luculenta elt infignis, ampla, nobilis, propter rei fanctimóniam et auctoritatem. E. s. Rom. Recitabat apte re,vtov. H. Scripta elegis etc.) Rom. Scriptae legis eras fluentibus, teneris et enodibus. H. fluentibus etc.) Concinnitatem, dulcedinem et mitorem cogita. Sed omnem hunc locum de imduftria copiofius expofuimus im Lex. techiìol. rhet. p. 177. E.

ut popq/cit etc.) Rom. ut poJcit locus. Aeltae enim et variae fententiae nunc attollebantur, nunc refìdebant. H. feveris iucunda mutabat) Rom. iucunda feveris mutabat. H. Hunc ordinem malim. S. 3 vocem verecundia. Multum ) Rom. voce verecunda, multum. H. w IMultum fanguinis) Explicat 1 , 14, 8. Eft illi facies liberalis , multo /anguine, multo rubore /uffufa. Sed ibi fignum eft fanitatis, hic verecundiae. S. magis timor, quam fiducia) INimirum 'Aua$io, uèv 3ggaos x.r.A. vid. 4, 7, 3. 4 quo /unt pulchriora etc.) Rom. quô pulchriora /unt de iuvene iiobili, rariora de nobis. AI.

flimulus monendi, laudibus incitavi, Pergeret, qua coepiffet , /umenque, quod /ibi maiores /ui 5 praetuliffent, po//eris ip/e praeferret. Gratulatus Tum optimae matri, gratulatus et fratri, qui ex auditorio illo non minorem pietatis gloriam, quam ille alter eloquentiae tulit: tam notabiliter pro fratre recitante primum metus eius, mox gaudium

6 eminuit. Dii faciant, ut talia tibi faepius muntiem ! Faveo enim feculo, ne fit fterile et effoe

tum : mireque cupio, me nobiles noftri nihil in domibus fuis pulchrum, mifi imagines habeant: quae nunc mihi hos adolefcentes tacite laudare, adhortari, et, quod amborum gloriae fatis magnum efi, agnofcere videntur. Vale.

[merged small][merged small][ocr errors]

Bene efi mihi, quia tibi bene eft. Habes uxorem tecum, habes filium. Frueris mari, fonti

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

enim dubito efTe amoeniflìmam, in qua fe com

pofuerat homo felicior, antequam feliciflìmus fie

iret. Ego in Tufcis et vemor et fludeo, quae in- a terdum alternis, et interdum fimul facio: nec. tamen adhuc pollum pronuntiare, utrum fit dif

ficilius capere aliquid, an fcribere. Vale.

[ocr errors][merged small]

ARogat, ut Paullinus villam fuam Zo/imo liberto commodet valetudinis recuperandae cauffa.

[ocr errors]

Video, quam molliter tuos habeas: quo fimplicius tibi confitebor, qua indulgentia meos tractem. Eft mihi femper in animo et IIomericum 2 - v » cA o/ q*

illud, zrxr)g 8' &c %7rios íey, et hoc noftrum, pa— ter familias. Quod fi ellem natura afperior et durior, frangeret me tamen infirmitas liberti mei Zofimi, cui tanto maior humanitas exhibenda eft,

agro) Rom. /ontibus, ruribus, agro. H. s in qua /e compo/uerat) ad vitam privatam, ut fuo arbitratu viveret , redierat : ut componere .fe dicuntur, qui in lecto ad menfam vel alias accumbunt. Ceterum ille M% homo, antequam feliciffimus fieret, Nerva videtur Cataneo. Mihi magis placet, quod etiam Cortio in mientem venit, ipfum Sullam Fautum, illum, Felicem, gnaqog63. rov, intelligere, eiusque villám Puteolanam,' de Ę; de Vir. III. c. 75. Ἑ,; nimirum {ententia complectitur nofter, quod latius ab avúnculo ipfius disputatur 7, 43. f. 44. ?' 2 et venor) Vid. 1, 6. init. G. quae interdum etc.) Rom. quae interdum fimul facio. Défunt alternis et interdum. Leg- quae interdum alternis,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

i

3 quanto munc illa magis eget.

4 didicifle videatur.

[ocr errors]

Eft homo probus, officiofus, literatus, et ars quidem eius, et quali infcriptio, comoedus, im qua plurimum facit. Mam pronuntiat acriter, fapienter, apte, decenter etiam ; utitur et cithara perite, ultra quam comoedo necefle eft. Idem tam commode`orationes et hiftorias et carmina legit, ut hoc folum Haec tibi fedulo expofui, quo magis fcires, quam multa unus mihi et quam iucunda minifteria praeftaret. Accedit huc longa iam caritas hominis, quam ipfa pericula auxeEfi enim ita matura comparatum, ut nihil

aeque amorem incitet et accendat, quam carendi

metus, quem ego pro hoc mon femel patior. 6 Nam ante aliquot ammos, dum intente infiamter

que pronuntiat, fanguinem reiecit, atque ob hoc

in Aegyptum millus a me, poft longam peregri

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »