Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

- v reducentibus epiflolis meis, in domum, in animum recepifii. Iuvabit hoc te: me certe iuvat; primum, quod te talem video, ut in ira regi poffis: deinde, quod tantum mihi tribuis, ut `vel auctoritati meae pareas, vel precibus indulgeas.

Igitur et laudo et gratias ago.

Simul in polie

rum moneo, ut te erroribus tuorum, eufi non fuerit, qui deprecetur, placabilem praefles. Vale.

[ocr errors]

Ex caftris /olicitatus de carminibus, miffurum effe finito rerum actu, pollicetur.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

- Quereris de turba caflrenfium negotiorum , et, tauquam fummo otio perfruare, lufus et ineptias moliras legis, amas, flagitas, nueque ad fimilia

2 condenda non mediocriter incitas.

Incipio enim

ex hoc genere fludiorum non folum oblectatiomem, verum etiam gloriam petere, pofl iudicium tuum, viri graviflim , eruditiffimi, ac fuper illa

[ocr errors]

Nunc me rerum actus modice, fed ta

men diftringit: quo fiuito aliquid earumdem Camoenarum in illum beuiguillimum finum mittam. Tu pallerculis et columbulis uoflris inter aquilas

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

veflras dabis pennas, fi tamen et fibi et tibi pla- ' cel)unt: fi tantum fibi, continendos cavea midove curabis. Vale.

XXVI.

/eterum exemplo probat , oratorem fublimia interdum et fere praecipitia decere.

[ocr errors]

Dixi de quodam oratore feculi noflri , recto quidem et fano, fed parum grandi et ornato, ut opinor, apte: Nihil peccat, ni/i quod nihi/ peccat. Debet enim orator erigi, attolli, interdum etiam a effervefcere, efferri, ac faepe accedere ad praeceps. Nam plerumque altis et excelfis adiacent abrupta: tutius per plana, fed humilius et deprellius iter: frequentior currentibus, quam reptantibus, lapfus : fed his uon labentibus nulla, illis mom nulla laus, etiamfi labantur. Nam ut 3 quasdam artes, ita eloqueutiam nihil magis, quam ancipitia commendant. Vides, qui per funem in fumma nituutur, quantos foleant excitare clamores, quum iam iamque cafuri videntur. Sunt 4 enim maxime mirabilia, quae maxime infperata, maxime periculofa, utque Graeci magis exprimunt, zragógo^α. Ideo nequaquam par gubernatoris efi

[ocr errors]

virtus, quum placido et quum turbato mari vehitur: tunc admirante nullo illaudatus, inglorius fubit portum; at quum [tridunt funes, curvatur arbor, gubernacula gemunt, tunc ille clarus et 5 diis maris proximus. Cur haec? Quia vilus es mihi in fcriptis meis adnotafle quaedam ut tumida, quae ego fublimia ; ut improba, quae ego audentia ; ut nimia, quae ego plena arbitrabar. Plurimum autem refert, reprehendenda adnotes, 6 an infignia. Omnis enim advertit, quod eminet et exflat; fed acri intentione diiudicandum eft, immodicum fit an grande, altum an cnorme. Atque ut Ilomerum potiflimum attingam, quem tandem alterutram in partem poteft fugere,

— — ßg&xe δ* εὐθεῖα χ%v,

'AP p δε αλλzryζεν μέγας cúg&y6s. et.

j&g 8' £yXov èx£κλ/το — —

Aliis maris) Praeter Neptu- hafta Martis pugnam fpectantis

num, Aeolumque, in primis Ca- erat abdita. ' Sic enim. nihil ftori et Polluci , qui 9go)-a.r;;ges aliud, quam hoc intelligitur, ideo dicti, in inicriptione Phari Martem ' videri potuille iplum,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

a Cortio, licet ab[it a plerisque

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »