Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

3 sunt. Nec materia ipsa huic (vereor, ne impro

be dicam) aemulationi repugnavit: erat enim prope tota in contentione dicendi, quod me longae

desidiae indormientem excitavit, li modo is sum 4 ego, qui excitari pollini. Non tamen omnino

Marci nostrị anxu Dous fugimus, quoties paullulum

ncre

moveremur.

mus.

6, 129.

nantur, quod vis Demosthenis epistola ad Lucceium V, 12. p:
non in folis verbis fuerit, dubi 121. ed. Ernest. Neque enim tue
to an satis expenderint, qua op- is es, qui, qui fis, nefcias,
pofitione Plinius hîc utatur. Ne- Minus, it viuleiur, suaviter ad
que enim verba fententiis oppo- aurium sensum. S.
nit, sed vim verborum figuris 4 Non tamen

admoneba. orationis. Verborum autein viin mur) Rom. Non tamen omnimaxime ex sententiis, uberrimo no Marci nostri ra's Anxugous fonte της του λόγου δεινότητος, fugimus, ut etiam pauluin itimanare, nemo nefcit. Itaque lo cedendo in tempeftivis cus sic constituendus:

Tentavi amoenitatibus fubmovemur. Paenim imitari Demofthenem, sem- ruin hinc abit Mediceus, ut his per tuum, nuper meum, dum auctoribus legi poffit : ut etiam Laxat figuris orationis. Nam paullum itinere, cedendo non invim tanlam verborum qui pof- tempeftivis amoenitatibus, Jube Sunt? s.

Sed si per libros pauci, quos aequus) Prover- liceret, cedendo carere pollebii formam dat Virgiliano ex Aen.

H.
Pauci, quos aequus

Bene fervavit articulum ante amavit Iuppiter, atque ardens anxutous, in aliis quoque edioverit ad aethera virtus. G. tionibus Cortio repertum. S.

3 ne improbe dicam) Excufat Marci noftri) Ipfo praenoverbum aeinulationi, quod ar mine familiaritatem, quae libi rogans videri potelt et impro cum Cicerone intercedat, lignibum h. e. impudens, nimis au ficat, ut ille: 0 Tite, fi quid dax, quae frequens verbi notio. G. ego adiuro etc. Gaudent pran

si inodo is fum ego, qui ex nomipe molles Auriculae. G. citari polim) Rom. et Medic. fi anxehous) Ab iplo cum Tullio modo is fum ego, ut ercilari sumlerit anxutous noster; non poljim. Utrumque Ciceronianum dubium eft, illas ea qua Tullium elt. Cicer. lib. v. ep. 8. med. Significatione poluille. Aperte Is enim lil vir es,

autem ad pictores, qui pigmenche cupio, ui- coniunctionem ta in hoc vafis genere babent, amicitiamque nofiram utrique ille refert ad Att. 1, 14. ubi de nostrúm laudi sperem fore. Et Craslo: Totum hunc locum, Brut. ep. 15. nec tamen is fum, quem ego varie meis orationiut mei me maxime delecient. bus foleo pingere, de flamma, Vid. Horat. Turlell. Schwartzia- de Jerro (nolii illas anxusovs) num cap. CXXI. 13. p. 450. a valde graviter pericxuit. Nescio, quo haec sumsi

. Non dissimile quam bene huc referat Crefoilius elt illud infra ep. 13. 6. Neque dulcia illa vel eclegmata vel forbienim quisquam eft fere, qui tiunculas, quibus laevorem quenStudia, ut non Jimul cc dam et fplendorem voci conciH.

liarent Sophiftae. Vid. illius Magis tamen Tullianum puto Theatr. rhetor. 3, 18. et Vacati. qui. Dilcas id ex elaboratillima auctumn. 3, 9, 2. p. 504. G.

[merged small][ocr errors]

et eum me

nos

amet.

itinere decedere non intempestivis amoenitatibus admovebamur: acres enim elle, non tristes, volebamus. Nec est quod putes, me sub hac ex-5 ceptione veniam poftulare. Immo, quo magis intendam limam tuam, confitebor et ipfum me et contubernales ab editione non abhorrere, si modo tu fortasse errori noftro album calculum adieceris. Eft enim plane aliquid edendum, atque uti- 6 nam hoc potiflimum, quod paratum eft! (audis defidiae votum,) edendum autem ex pluribus cauffis: maxime quod libelli, quos emisimus, dicuntur in manibus elle, quamvis iam gratiam novitatis exuerint; nifi tamen auribus noftris bibliopolae blandiuntur. Sed sane blandiantur, dum per hoc mendacium nobis ftudia nostra commendent. Vale.

III. Caninium occasione amoenitatum patriae horlatur, ilt

omissa rei familiaris cura, ftudiis fe literarum a mortalitate vindicet.

C. PLINIVS CANINIO RVFO SVO $.

Quid agit Comum, tuae meaeque deliciae? quid Suburbanum amoenislimum? quid illa porticus,

non

Non aberrabit a sensu, qui ao volebamus) Acrem dicit, qui αυτον tantum pigmentis, ita eft vehemens et leverus in led et unguentis ferville cogitet. oratione, ut tamen a fplendore, Nam et pictam, et unctam ora. et cultu laetiori et iucundiori non tionem veteres eodem fere sensu abhorreat; quo sensu Graeci didixere. De utroque cf. Lex.tech Xerunt το δριμύ, vel δριμύτητα, nol. rhet. v. pigmenta; pinge. quam Eustath. ad Hom. 1. v. re; uncius. E.

p. 433. ait apud Rhetores esse itinere decedore) quod fit in Animasy cñs paurútytos. Trioratione . digreflionibus, quae Stem, femper et coniinuo sevevarietate rerum delectant, et horridum, nibilque danquali reficiunt lectorem, ut lo tem delectationi ant venustati.

amoenitates viatorem. Cf. Epift. 2, 5 et Cic. Brut, 3o. Simili metaphora Livius 9. 17. ubi triste et severum dicendi amoona legentibus diverticula genus iurigitur, E. dixit. E.

Vid. Ernest Lex. Techn. Gra:c. acres enim ele, non trisies, Rhetor, v. Aneuú. Azimírus. S.

rum ,

colum

verna semper? quid aatavay opacisimas? quid Eurijus viridis et gemmeus ? quid subiectus et serviens lacus ? quid illa mollis, et tamen solida, geftatio ? quid balineum illud, quod plurimus Col implet et circumit? quid triclinia illa popularia? quid illa paucorum ? quid cubicula diurna noctur

naque? Poslidentne re, et per vices partiuntur ? 2 An, ut folebas, intentione rei familiaris obeundae,

crebris excurfionibus avocaris? Si te pollident,

felix beatusque es : fin minus, unus ex multis. 3 Quin tu (tempus est epim) humiles et sordidas.curas aliis mandas; et ipse te in alto isto pinguique secelli ftudiis adseris? Hoc fit negotium tuum, hoc otium: hic labor, haec quies : in his vigilia, in his

III, ! Euripuus viridis et gem- davit ista Cortius, sed simpliciter meus) Non ipfius aquae per am

ad viciniam retulit. Utrum atbages et anfractus derivatae at tulerit aliquid Marklandus ad l. que (instar Chalcidici illius Eu. c. Statii, quod ab hac sentenripi, adfluentis refluentisque co

tia nos demovere pollit, non li. lores intelligo ; sed ripae, quam cet iam arbitrari. “G. non arenosam, sed herbis flori. Nihil eiusmodi Marklandus afbusque amoenam indicat: ut fert, modo laudans, praeter Plin. nempe gommea alias prata di- 5, 6., Senecam Herc. Det. 776. cit. . vid. Ind. De Euripis illis Phryzeum mare scandit Capha. aliquories Seneca, et quos prae

reus: servit hoc Austro latus. terea laudat Davies. ad Cic. de Ceterum dubitare uoli, quin subnat. Deor. 2, 'i, ubi cum Nilis iccius ad humiliorem locum reconiunguntur. G.

ferendum fit. S. subiectus et serviens lacus) quid triclinia paucorum ?) Prius ad viciniam et continen- Quid triclinia illa popularia, tiain, li fas eft ita vocari, refe- illa paucorum ? Rom. bene: et ro; de quo quidem dubium nul- sic Brummer. cod. A. et Nealum efi: alterum vero ad usum, politan. H. quem quid praestat per id ipsum, diurna nocturnaque). Bene quod vicinum eft: ut hic servit cod., copula neglecta , diurna, lacus Euripo, vel implendo, nocturna. Augetur fic vis oravel, fi fubiacere ad humiliorem tionis. Mox malim ex codd. necellario locum referendum pu- Pofident le et per vices partes, exonerando recipiendoque. liuntur, an, ut folebas etc. S. Ita 5, 6, 23. Pifcina fenejiris

3 in his

reponatur) Rom. Servit h. e. prospectum illis in his vigilia, in his etiam foamoeniorem praebet; cui simil mnus reponetur. H. limuin illud Statii Glv. 2, 2, 75. Perperam. Sed placet vigiliae Servit lua terra feneftris. Sic e quinque codd. enotatum. VulQuinctil. 9, 4, 63. Non enim gatae fontem Cortius perite ostencohrereni aliis, neque prae- dit. Contrario modo peccat cod. cedentibus serviuni, illustrandis Haverk. in Liv. I, 47, 4. Vid. innimirum, confirmandis ele, Lau. fra ad 2, 8, 1, S.

etiam fomnus reponatur. Effinge aliquid et excu- 4 de, quod fit perpetuo tuum.

.

Nam reliqua rerum tuarum post te alium atque alium dominum sortieutur: hoc numquam tuum definet esle, Gi femel coeperit. Scio, quem animum, quod horter ingenium. 5 Tu modo enitere, ut tibi ipse fis tanti, quanti vi: deberis aliis, fi tibi fueris. Vale.

IV.

Laudata rerum copia in villis focrus fuae, et fervorum

diligentia , illam ad fua praedia invitat.

C. PLINIUS POMPEIAE CELERINAE SOCRVI S.'

Quantum copiarum in Ocriculano, in Narnienfi, in Carsulano, in Perufino tuo! Io Narnienfi vero

MUS.

neum ,

4 excude) Exclude, quod ha- eliam, ut bona nostra noribent quidam Codices, 1 ideo G praeferendum putant viri docti, Leg. ut tibi ipsi fos tonti-. S. quia fit commoda etnitens IV, i Quantum copiarum translatio ab avium fetu sumta ; sufficit) Haec elle abrupta, et ne fugit eos ratio: cum excudendi latis latina quidem, recte monuit verbum ea in re et ipsum satis Gierigius, qui, donec meliora profrequenter usurpari, rustici no- ferantur, ita legendum putat: ftri doceant. Deinde ercude ad Quam me copiae tuae in Ocrinobilillima etiam ftatuariorum ex culano, in Narniensi, in Carfuaere opera refertur; et crescit lano, in Perufino tuo dolectent, oratio , cum alteri effinge, quod in Narniensi vero etiam baliad plastas et figulos, in cera et ex epistolis meis intel. argilla occupatos, pertinet, ez« lecisti, quamquam pluribus opus cude subiiciiur. G.

non eft, fed'una illa brevis et Graecorum hunc usum loquen- vetus sufficit. Haec planam quidi, latino simillimum, confirma- dem et probabilem sententiam vit_Heyn. ad Pind. OL. 6. 161. habent: sed vereor, ut Plinius et Eichstädt. Ep. ad Ast. p. 177. E. nunc illa sic scripserit. Amat

Plinius et abrupta, praesertim Rom. Effinge aliquid et etcude, non exclude, ut Medic,

cum quaedam admiratur et laudat, quod non placet. Et mox: hoc haec elt. Fortale una interpun

et in brevioribus epistolis, qualis numquam definetele, si femel ctione locus adiuvandus hoc mocoeperit, tuum:

Hoc et Cortio adridet, quod ita et Medic. H. culano, in Narnienfi, in Car

do: Quantum copiarum in Ocri15 ut tibi ipfe fis tanti) Cic. fulano, in Perufino tuo! In ad Q. Fr. 3, 6. Cessutor else Narniensi etiam balineum! eo noli, et illud yow he geautònoli epiftolis meis (nam pluribus putare

arrogantiam minuen- opus non cst) una illa brevis dam folum effe dicium, verum ei ucius fufficit. Socrus haoc,

etiam balineum! Ex epistolis meis (nam iam tuis 2 opus non est) una illa brevis et vetus sufficit. Non, me hercule, tam mea sunt, quae mea sunt, quam quae tua: hoc tamen differunt, quod solicitius et 3 intentius tui me, quam mei excipiunt. Idem fortase eveniet tibi, fi quando in nostra diverteris. Quod velim facias: primum, ut perinde noftris rebus, ac nos tuis, perfruaris : deinde, ut mei exper

gifçantur aliquando, qui me secure ac prope negli4 genter exspectant. · Nam mitium dominoruin apud servos ipfa consuetudine metus exolefcit: novitatibus excitantur ; probarique dominis per alios niagis quam per ipfos laborant. Vale. .

V.
Mores fubdolos. M. Reguli caussidici oftendit.

C. PLINIVS VOCONIO

ROMANO SVO

s.

Vidiftine

quemquam Marco Regulo timidiorem humilioremque poft Domitiani mortem? sub quo

te

ad eam,

', quam olin

quamvis abrupta, fine dubio re provocat cte intelligebat. Scilicet illi, non scripserit ad socrum. G. nobis, scripserat Plinius. Laeta 3 diverteris) Gierigius deverbar, cum diu post, quam haec teris; et lic Ernestius editurus, scripseram, viderem viri docti, erat. Bene. Perpetua horum qui in Ephem: lit. lenens. huius verborum consufio. Vid: Draloci censuram posuerat, senten- kenborch. ad Liv. 1, 51, 8. S. tiam illi meae plane similem el 4 per ipfos) Sic optimi libri : se. E.

intelligo autem dominos. Per Idem et mibi in mentem ve- fe ipfos fecerunt, qui ad servos nerat, antequam Ernestii notam

referrent, quod etiam li ponas, vidissem. liaque fic interpunxi. tamen illud fe minus necellarium Certe Gierigii interpolatio repro

est. G. banda, incidens illa nervos ora

Rom. quam per se ipsi, non tionis. Quod autem Ernestius ipsos, ut multi. Malunt domiante etiam omifit vero, et iam

nis per alios probari, quam ipli tuis mutavit in pluribus, impru- per se. H. dentis calamo videtur excidille. S.

Recte interpretatur Heulingein Carsulano) Rom. in Carseo- gata, quam per ipsos, quae le

rus; idque ipsum significai vullano, ut in quibusdam Catanae- ctio non solicitanda. se librarii, us legit. H.

ut locis aliis, invexerunt. Vid. Ex epiftolis meis) Significarne Drakenborch. ad Liv. Praefat. 3., alias a le epistolas editas ? Cer- ubi et de hoc Plinii loco. s.

« VorigeDoorgaan »