Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

caelo tantum vacat, poftquam te dedit, qui erga omne hominum gepus vice sua fungereris. Fungeris enim, suflicisque mandanti, quum tibi dies omnis summa cum utilitate noftra , cum tua laude, condatur.

LXXXI. Quod fi quando cum influentibus negotiis paria fecisti, inliar refectionis existimas mutationem laboris. Quae enim remislio tibi, nili lustrare saltus, excutere cubilibus feras, superare immensa 'montiuin iuga, et horrentibus scopulis gradum inferre, vullius manu, nullius veltigio

adiutum; atque inter haec pia mente adire lucos, 2 et occursare numinibus ?

Olim haec experientia iuventutis, haec voluptas erat, his artibus futuri duces imbuebantur: certare cum fugacibus feris cursu, cum audacibus robore, cum callidis astu: nec mediocre pacis, decus habebatur, fubmota campis irruptio ferarum, et obsidione quadam 3liberalus agreftium labor. Usurpabant gloriam

ܪܐ

[ocr errors]

non

G.

far habet. Sed hic poëta fuit. cepimus, ait Cicero de harusp.
conf. supra ad 40, 3. et mox relp. c. 11. agros et nemora cum
Martialis votum ad 94, 2. , * Re. quodam firepitu fremituque per-
cepimus hic lectionem a Schwar- agrare. G.
zio erutam e MSS. pro vulgato, 2 crperientia) exercitatio et
quibus nunc per le liber etc. praeparatio quaedam ad munera
Per te fi pofuillet Plinius, bellica. Hoc optimum videtur :
fubiunxisset, pofiquam te dedit. alii aliter. E.

Eft Graecorum peét8. S. cum tua laude) Al. Summa obsidione) Obsidere non ii cum tur laude, bene. Š.

modo dicuntur, qui castris cir. LXXXI, 1 cum influentibus cum pofitis urbem capere stunegotiis ) Insiar torrentis, ut dent; sed etiam qui infidiantur Cic. provinc. consular. c. 13. C. ex proximo, et nocendi occasio. Marius - influentes in Italiam nibus intenti sunt. Itaque iuugo Gallorum maximas copias re- cum parricipio liberains. G. prelfit. * Non igirur opus est, agreftium labor) Sic Myli ut de mutatione in adfluentibus, legatos apud Herod. I, 36. ad vel instantibus, cogitemus. G. Croelum mittunt, contra os pés. paria fecisii) li

. e. negotiis yosov xsqua, os ta šgya diaqjí. satisfecisti, ui nullum non pera. ges. De Persarum et Cyri venactum relinqueretur. E.

e Gyropaedia notiliima. occursare numinibus ) Non Verum Roma libera ea res lere Dianae modo et eius Nymplis, palioribus, i. e. servis, relinquequae faciles deae: vid. Ep. 1, batur. Venationes ampbitheatri 6, 3. sed gravioribus etiam, ut etiam per servos fere aut damna. matri magnae dcum, quam ac, tos cxerceri (olitae etc. G.

tu

res

[ocr errors]
[ocr errors]

istam illi quoque principes, qui obire non poterant: usurpabant autem, ut domitas fractasque clauftris feras, ac deinde in ipsorum quidem ludibrium emillas, mentita fagacitate colligerent. Nunc par capiendi quaerendique sudor, fummusque et idem gratissimus labor, invenire. Egin-4 vero, fi quando placuit idem corporis robur in maria proferre, non ille fluitantia vela, aut oculis sequitur, aut manibus : sed nunc gubernaculis asidet, nunc cum valentillimo

quoque

sodalium certat frangere fluctus, domitare ventos reluctantes, remisque transire obstantia freta.

LXXXII. Quantum disfimilis illi, qui non Albani lacus otium, Baianique torporem et filentium ferre, non pulsum saltem fragoremque remorum perpeti poterat, quin ad fingulos ictus turpi formidine horrefceret. Itaque procul ab omni z sono inconcussus ipse et immotus, religato reviúcloque navigio, non secus ac piaculum aliquod,

a

3 Usurpabant poterant) do, ne turbet mollis vectoris fo. Usurpat gloriam, qui fraude, mnum vel delicias ministeriun. malis artibus et simulatione illam nauticum, remorum pullus, strisibi tribui affectat: obil gloriam, dorque rudenium: qua de re Itaqui eam factis, virtute meretur. tim. G. Huc ergo et mentita fagacitas Obscurius haec dicta sunt ob pertinet. E.

argutam brevitatem. Defcribitur ut) Al. ita, ut. bene. S. ignavia eius, qui non ipse ma

claufiris) Arntzenii clathris nus admovet operi, sed' otiosus praefert Gesnerus in epistola ad vel speciat aliorum labores, ocu1. A. Erneftium. S.

lis fequitur vela, vel inani geferas colligerent) Sueton. fticulatione aliquid agere Simulat, 19. sagittis confectas narrat cum re ipla nihil agai, manibuis Domitiano: collectas i. e. captas sequitur. E. mentita fugacitate, non narrat.

LXXXII, 1 dissimiiis illi) G.

Domitiano, de Vid. I. A. Ernestius ad h. I. $.

quo

vid. Sueton. Nunc)

In multis libris eli Cap. 4. et 19. 'E. Huic, scil. Traiano. E.

2 piaculum aliquod) Piacuinvenire) Vestigia persequi, laris hoftia, quam contingere nedeprehendere in lultro, affequi mo vult, quae e longinquo profugientem et consistere.

inde trabitur: et in mare deni4 aut manibus) Quibus demon. que, ubi poteft, abiicitur, monStret, quid agendum fit. 'Lipsius Itri inltar vel prodigioli parius. malit navibus, deligatis nempe Sic 34, 4. delatores in navigia ad aliam. yelis vel remis actam, congefii piacularibus victimis et modo fhuantem moju larguio' comparantur. G.

G.

Yy

3 trahebatur. Foeda facies, quum P. R. Impera

tor alienum cursum, alienumque rectorem, velut capta nave, sequeretur. Nec deformitate ista sal4 tem flumina carebant atque amues.

Danubius ac Rhenus tantum illud noftri dedecoris vehere gaudebant, non minore cum pudore imperii, quod haec Romanae aquilae, Romana signa, Romana denique ripa, quam quod hoftium profpe5 ctarent: hoftium, quibus moris eft, eadem illa nunc rigentia gelu flumina , aut campis superflua, nunc liquida ac deferentia, lustrare navigiis, 6doque superare. Nec vero laudaverim per fe magnopere duritiem corporis ac lacertorum: fed li his validior toto corpore animus imperitet, quem nou fortunae indulgentiae molliant, non copiae principales ad segnitiem luxumque detorqueant; tunc ego, seu montibus, seu mari exerceatur, et laetum opere corpus, et crescentia la7 boribus membra mirabor. Video enim iam inde antiquitus maritos dearum, ac deorum liberos, nec dignitate nuptiarum * magis quam his artibus

pan

amnes,

4 gaudebant) Inimici nempe habere pollit: tanto li legamus,

dedecore noliro laeti, aliquid dixisse Plinium se dignum poëtica metonymia pro accolis. sentio. G. Contra puduit Romanos talia fieri indulgentiae molliant) inin confpectu hinc hoftium, hinc dulgentia molliai cum Schwarsui exercitus. Genitivus hoftium zio ex aliquot scriptis libris deretro spectat ad signa et ripam. dit Gierigius. E.

Gudianus liber apud Schwar- Fallitur Gierigius huius nomiziuin, qui suppler ita, quod ho- nis pluralem occurrere negans. frium cxercitus prospectaret, in- Ex Capitolino et Ausonio Forcelterpolatus videtur. (G.

linus enotavit. S. 5 liquida ac defcrentia) Li- ? nuptiarum) * Hic deelle al. quida opponuntur rigentibus terum membrum, respondens deo. gelu; deferentia his, quae lunt rum liberis, v. g. nec generis campis fuperflua, nec' ferendis praefiantia, vel tale quiddam, apta navigiis. Venti ferentes recte luspicatur Lipsius, qui etiam funt 31, 4.

* Deferentia i. e. observat, quod in pluribus libelcampos, aut deferventia, con- lis veterum videas, fub finem iecturae non necellariae. G.

saepius corruptum aliquid elle. Campis fuperfufa cum Schwar. Apparet etiam Schwarzianas ob. zio Gierigius edidit: ita plures servationes hinc elle paullo ralibri scripti. E.

riores, non puto quod viri dili6 loco corpore) *Mud toto ne- gentia defecerit, fed quod subliScio quam vim,quam elegantiam hic dia librorum. G.

inclaruisle. Simul cogito, quum fint ifta ludus 8 et avocamentum huius, quae quantaeque fint illae seriae et intentae, et a quibus se in tale otium recipit, voluptates. Sunt enim voluptates, quibus optime de cuiusque gravitate, sanctitate, temperantia creditur. Nam quis adeo dissolutus, cuius 9 non occupationibus aliqua fpecies severitatis incidat? Otio prodimur. ` An non plerique principes hoc idem tempus in alcam, fupra, luxum conferebant ? quum seriarum laxamenta curarum, vitiorum contentione supplerent.

LXXXIII. Habet hoc primum magna fortuna, quod nihil tectum, nihil occultum elle patitur: principum vero non modo domos, sed cubicula ipsa intimosque secessus recludit, omniaque arcana nofcenda famae proponit atque explicat. Sed tibi, Caesar, nihil accommodatius fuerit ad gloriam, quam penitus infpici. , Sunt quidem 2 praeclara, quae in publicum profers; sed non minora ea, quae limine tenes. Est magnificum, quod te ab omni contagione vitiorum reprimis

Membrum illud non post nu. incidat? Orio) Quid fi ptiarum inserendum, led post infit? Al otio ele. Certe illud liberos, ut chiasmus lit, a Pli- incidat mihi hic noo satisfacit: nio saepe usurpatus. Duplex nec sed mea forte culpa. G. oculos librariorum fefellit. S.

Schwarzius et Arntzenius ex 8 voluptates. Sunt enim) l'o- aliquot MSS. et edd. dederunt luptates feriae et intcniae funt infideat; et sic Gierigius quo. ipsae occupationes Traiani, in que expreslit. Tamen mihi inci. quantum etiam has lubenter et

dat magis placet. . Hoc verbum cum agoguula quadam obit. *In- enim subindicat, in hominibus terim nimis velim, ut inveniatur dissolutis non semper, sed nonliber antiquus, in quo hic lint nunquam et cafu quodam accioccupationes. Aliud remedium dere, ut in occupationibus. graves excogitavit Lipsius, li lic lega, et severi esse videantur. Itaque mus : quae quantaque fint illa hominis gravitas non tum, cum Seria ei intonia recipit. Vo- occupatus est negotiis, led poluptates sunt enim, voluptates! tius in otio et in voluptatum ulu quibus oprime etc. G.

aestimari debet: olio prodimur. Praefero Liplii rationem. Hanc Si praeferas infideat, vel infit, etiam Gierigius ex parte fequitur, illa' raritatis notio tollitur, et sed ordine alio verborum: Volita sententia dissolutis minus apta plates enim sunt. perperam. vid. eft. E. Add. ad 1, 8, 2.

S.

Conf. I. A. Ernestius ad h. I. S.

3 ac revocas, sed maguificentius, quod tuos. Quan

to enim magis arduum est, alios praeftare, quam se: tanto laudabilius, quod, quum ipfe fis opti4 mus, omnes circa te fimiles tui effecifti. Multis illuftribus dedecori fuit, aut inconsultius uxor aslunita, aut retenta patientius: ita foris claros domestica deftruebat infamia: et ne maximi cives haberentur, hoc efficiebat, quod mariti minores 5 erant, Tibi uxor in decus et gloriam cedit.

Quid enim illa sanctius ? quid antiquius ? Nonne, fi Pontifici Maximo deligenda fit copiux, aut hanc,

aut fimilem (ubi est autem fimilis 2) elegerit? 6 Quam illa nihil fibi ex fortuna tua , nisi gaudium vindicat! Quam conftanter, non potentiam tuam, sed ipsum te reveretur! Idem eftis invicem, quod fuiftis: probatis ex aequo: nihilque vobis felicitas addidit, nifi quod scire coepistis, quam 7 bene uterque veftrum felicitatem ferat. Eadem

quam modica cultu! quam parca comitatu! quam civilis incessu! Mariti hoc opus, qui ita imbuit, ita iuftituit: nam uxori sufficit obfequii gloria. 8 An, quum videat, quam te nullus terror, nulla comitetur ambitio, non et ipsa cum filentio incedat? ingredientemque pedibus maritum, in quan. tum patitur sexus, imitetur? Decuerit hoc islam, etiamfi diversa tu facias. Sub hac vero modestia viri, quantam debet verecundiam uxor marito! femina fibi!

LXXXIV. Soror autem tua, ut se sororem elle meminit!

ut in illa tua fimplicitas, tua veriLXXXIII, 5 Pontifici Maximo) virtutibus omnibus ornatam nanPontifici Maximo lemel tantum cilci, optabile praeter ceteros uxorem ducere licebat, li credi. erat. mus Tertull. exhort. ad caltir. Vid. I. A. Erneftius ad h. I. S. C.7. de monogam. c. 16. ad 6 probatis ex aequo) Ante

Sic de Diali Flami- probatis Gierigius inleruit ident, ne Malurius Sabinus apud Gell. quod contextus ei flagitare vide10, 15. Urorem si amisit, fla- batur. minio decedit. Mairimonium Sed fic

ex aequo abundai Flaminis nisi morte dirimi non languetque. Melius alii probati. eli ius. His igitur, caltam et S.

[ocr errors]

uxor. 1, 5.

E.

« VorigeDoorgaan »