Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

mus:

esset excipere, praevenit. Tanta tibi integritatis 2 noftrae fiducia fuit, ut non dubitares, té falva diligentiae tuae ratione esle facturum, fi nos post maximum officium privatos elle non fineres. Quid, quod eundem in annum consulatum noftrum contulifti? Ergo non alia nos pagina, quam quae te consulem accipiet, et vostra

quoque nomina addentur fastis, quibus ipse praescriberis. Tu comitiis noliris praefidere, iu nobis 3 fanetillimum illud carmen praeire dignatus es, tuo iudicio consules facti, tua voce renuutiati su

ut idem honoribus nostris suffragator in curia, in campo declarator exfifteres. Nam quod 4 eum potislimum mensem attribuisti, quem tuus natalis exornat, quam pulchrum nobis! quibus edicto, quibus fpectaculo celebrare continget diem illum, triplici gaudio laetum: qui principem abstulit pellimum, dedit optimum, meliorem optimo genuit. Nos sub oculis tuis augustior fo-5 lito currus accipiet: nos inter secunda omina, et vota certantia, quae praesenti tibi conferentur, vehemur alacres, et incerti, ex utra parte maior auribus nostris accidat clamor.

XCIII. Super omnia tamen praedicandum videtur, quod pateris consules elle, quos fecisti:

rant.

i privatos elle) Ut ad ra 4 eum potilimum mensem) tionem reddendam superioris mu- Septembrem. Nam Xiv. Kal. neris vocari possemus. G. Octobr. interfectum Domitianum

eundem in annum) Quo tu refert Sueton. 17. G. consulatum geris nimirum , quod ea, quae sequuntur, latis decla

Spectaculo celebrare) AntiOnuphrius Panvin: quod Tiberii Sueton. 26. quod nata

quum hoc; itaque lingulare illud monet Schwarzius, in Fastis h. I. ita refert, eundem in annum

lem suum plebeiis incurrentem consulatus tui confulatum no

Circensibus vix unius bigae ad, strum contulifti. Si e Mss. iectione honorari passus eft. G. bene. G.

5 currus accipiet) Quo per quam quae te). *Illud quae circum vehebantur. Iam laudae Cod. Paris. inserit Schwarzius. tus luven. 10, 36. Quid si viAbelle quidem poterat, sed au- disei Praetorem curribus altis get claritatem. 'G.

Ex/iantem, et medio sublimem 3 carmen praeire) Vid. ad in pulvere circi etc. Add. 11, 61, 3. G.

191. fqq. G.

[ocr errors]

quippe nullum periculum, nullus ex principe me. lus consulares animos debilitat et frangit: nihil invitis audiendum, nihil coactis decernendum erit. Manet manebitque honori veneratio sua, 2 nec securitatem auctoritate perdemus. Ac fi quid forte ex consulatus faftigio fuerit diminutum, 00Itra haec erit culpa, non feculi. Licet enim, quau

tum ad principem, licet tales consules agere, quales 3 ante principes erant. Ullampe tibi pro beneficiis referre gratiam parem poilumus ? nili tantum illam, ut femper nos meminerimus consules fuille, et cooludes tuos; ea sentiamus, ea censeamus, quae conlularibus digna lunt; ita versemur in republi4ca, ut credamus elle rempublicam. Nou consi lium noftrum, non operam fubtrahamus, nec disiuuctos uos et quasi dimillos consulatu, sed quafi auftrictos et devinctos putemus; eundemque locum laboris et curae, quem reverentiae diguitatisque, teneamus,

XCIV. In fine orationis praesides custodesque imperii deos, ego conful pro rebus humanis, ac te praecipue, Capitoline lupiter, precor, ut beneficiis tuis faveas, tantisque muneribus addas 2 perpetuitatem. Audifti, quae malo principi precabamur; exaudi, quae pro disfimillimo optamus. Non te diftringimus votis. Non enim pacem, non concordiam, non securitatem, non opes oramus, non honores: simplex cunctaque ista complexum unum omnium votum est, SALVS PRINCIPIS.

Nec

XCIII, i auctoritate) dum quasi fatigamus et obtundimus te auctoritate noftra conlulari ule. votorum multitudine, E. mur. E.

simpler volum) Compara 3 rempublicam) Minus recte 23, 5. it. 72, 1. Lepidus eft poft hanc vocem plene interpun. Martialis 7, 59. Nil pro me migitur. . Sequentia enim item a hi Iuppiter petenti Ne fuccensuperiore ut pendent. S. fueris, velut fuperbo

XCIV, 2 procabamur) h. e. Carfare debeo rogare: Pro me imprecabamur. Sic in Grac- debro Caefarein rogare. Vid. ca lingua saepillime agad, agão ad so, 6. G. ja.. S.

unum) Al. omittunt. male: Non fa diftringimus) Non vim enim fententiae anget. Quod

Te pro

vero nova tibi iniungimus. Tu enim iam tunc 3 illum in tutelam recepifti, quum praedonis avidislimi faucibus eripuifti. Neque enim line' auxilio tuo, quum altislima quaeque quaterentur, hic, qui omnibus excelsior, inconcuflus ftetit. Praeteritus est a pellimo principe, qui praeteriri ab optimo non potuit. Tu clara iudicii tui figna milifti, 4 quum proficiscenti ad exercitum tuo nomine, quo honore cellisti. Tu voce Imperatoris quid sen-5 tires locutus, filium illi, nobis parentem, tibi Pontificem Maximum elegisti. Quo maiore fiducia iisdem illis votis, quae ipse pro se nuncupari iubet, oro et obteftor, fi bene rempublicam, fi ex utilitate omnium regit, primum, ut illum nepotibus nostris ac pronepotibus serves ; deinde, ut quandoque succeflorem ei tribuas, quem genuerit, quem formaverit, fimilemque fecerit adoptato; aut,

fi hoc fato negatur, in confilio fis eligenti, monstresque aliquem, quem adoptari in Capitolio deceat.

XCV. Vobis, Patres Couscripti, quantum debeam, publicis etiam mouunientis continetur. Vos mihi in tribunatu quietis., in .praetura modeftiae; vos in istis officiis ctiam, quae e fludiis nostris circa tuendos focios iniunxeratis, cuncti conftantiae antiquisfimum teftimonium perhibui

autem Gierigius eo fublato minui imperio turn coniuncta , quod 'cacophoniam opinatur, non me

nummi omnes et inscriptiones minit, huic vitio pronuntiationem loquuntur. G. per ecihliplin mederi potuiffe. S. di bene rempublicam) Vid.

3 praedonis avidillimi) Do. 68, i... G. mitiani bonis omnibus inlidiantis. fato negatur) Sterile, quod Vid. Ep. 4, 24, 4. G.

icitur, Trajani cum Plotina conaltissima quaeque) viri Cum iugium. G. mi a Domitiano suppliciis affecti, XCV, i publicis exilio mulctati. Itaque mox prae- tis), Credo, quae senatus Pliteritus ab eodem Domitiano, h. e. nio ftatuit: in acris certe fenasupplicio non affectus. E.

G. 4 luo nomine) Imperatoris. e studiis nostris) Pro faculVid. 5, 3. G.

tate dicendi:

V. g. ut Baeticis 5 tibi Pontificem Maximum) adellem, de qua re Ep. 3, 9, 1. Quod Pour:ilicis Maximi dignitas G.

Z.

monumen

tus.

722 C. PLINII SECVNDI PANEG. CAP. XCV.

2 stis. Vos proxime destinationem consulatus, mei his acclamationibus approbaviftis, ut intelligam, etiam atque etiam enitendum mihi, ut hunc consensum veftrum complectar, et teneam, et in dies Saugeam. Etenim memini, tunc verisime iudicari,

meruerit quis honorem, nec ne, quum adeptus 4 est. Vos modo favete huic propofito, et credite, fi cursu quodam provectus ab illo infidiofislimo priucipe, antequam profiteretur odium bonorum, 5 poftquam professus eft, fubftiti; quum viderem,

quae ad honores compendia paterent, longius iter malui; fi malis temporibus inter moestos el paventes, bonis inter securos gaudentesque numeror; fi

denique in tantum diligo optimum principem, in 6 quantum invisus peflimo fui. Ego reverentiae veftrae fic semper ipserviam, non ut me consulem, et mox consularem, sed ut candidatum cousulatus putem.

et

2 his acclamationibus) Ma. terponeretur, ut quae vim impelim iis acclamationibus. S. tuinque orationis misere suffla

camplectar, et teneam) tuear minaret. Itaque nullus dubito, ompi modo, conservem. E. si inserendom elle, quod cur ex.

4 et credite) 'intell. propofi- ciderit, facile patet. "S. to: credite verum, constans, per diligo optimum) Acuta petuum illud fore, li etc. elegans oppofitio. Duae notae

quodam) Al. quondam. quod boni civis, una, diligere optimelius... Mox Gierigius pro ab mum principem; altera, invisum probabiliter coniicit fub. 'S. elle pelimo. G.

*5 quum viderem) "* Re íte 6 candidatum) Quo quidem rum considerata non puto opus tempore omnia non modo, quae elle, ut contra libros omnes si reprehendi palam, sed etiam, praeponamus: quod Plinius ad quae obscure cogitari poflunt, propofitionem modo capitalem timemus : rumorem, fabulam adiecit; haec quum viderem ficlam, falfam perhorrefcimus: malui, incidens modo eft, qua ora omnium atque oculos ininterpretatur illud fubftiti. G. tuernur etc. Cicero pro Milone

Inepriflime hic parenthesis in- 16. G.

225

I N D E X
II O M IN V M

NV I L L VS TRI VM

in quo ii, ad quos fcribit Plinius, dativo cafu, fcriptores

antiqui Italicis, et, ubi ad eosdem Scripfit Plinius,
asterisco praefixo notantur.

A.

Anteia uxor Helvidii minoris 9;
Accia Variola exheredata, de 13, 4.
fenfa 6, 33.

* Antonino 4, 3. v. not. 4, 18.
Accius Poëta 5, 3, 6.

5, 10. ubique poëmata Grae-
. Accius Aquila, centurio 10, M. Antonius orator 5, 20, 5.

ca iplius laudat. add. 4, 27, 5.
107
Accio Surac praeturam petit 10,

Apollinari 2, 9. 5, 6. vid. Do.

mițius.
7. forte idem est, ad quem

da-

Appius Maximus : ad eum epiflo..
ta 7, 27

'la Domitiani sub 10, 66.
Acilianus Minucius, ubi vid.

Appio g. 35. al. Oppio.
Aciliani codicilli 2, 16, 1.

Aratus 5, 6, 43.
P. Acilius 1, 14, 6. forte Gla- Fl. Archippus philosophus in me-

brio, de quo Sueton. Domit. 10. tallum damnatus 10, 66. 85, 1,,
Acilius Rufus COS. delignatus 5,, Arionilla a Plinio defenla 1, 5, 5.
6.

Aristoni 5, 3. 8, 14. ubi a iu-
Acilio 3, 14.

risprudentia illum laudac. For.
Aerchines μεγαλοφωνότατος, et te idem est.
quid de Demosthene 2, 3, 10.

T. Aristo ICtus, de quo 1, 22,
4, 5, 1.
add. i, 20, 4. 9,

1. forte idem.
26, 9. et II.

Salvius Aristo, de quo

in Dige-
Afranius Dexter consul

Itis. Sed Ariston Claudius alius
peremtus

est, de quo l. 1.
8, 14, 12.
Africanus vid. Iulius.

Aristophanes (comici alterius
Albino 6, 10. vid. Luceius. nomine) 1, 20, 19.
Ammius Flaccus 9, 13, 13.

Armenius Brocchus Procos. 10,
Anicius Maximus Procos. Bithy 71, 3.
niae 10, 113, 2.

Arriae laus et facta 3, 16. add.
Annaeus Seneca poëta lascivus

3, 11, 3
5, 3, 5.

Arriano 1,

2, 11: 12. 4, 8:
Anniano ·, 16.

12. 6, 1. 8, 21. videtur idem.

20,

2.

« VorigeDoorgaan »