Pagina-afbeeldingen
PDF

Polyaenus legatus Bithyniae 7,
6, 6. vid Claudius.
Polycletus artifex 1 , 2o, 6. Ne-
ronis libertus 6, 31 , 9.
Pompeiae Celerinae Iocrui 1, 4.
Pompeio Falconi 1 , 23.
*Pompeio Saturnino 1, 8. add.
1, 16.
Pompeius M. Praefectus annonae
P. 29, 1. Planta praefectus
ÉÉÉ 1o, 5, 2. Quinctianus
laudatur mortuus 9, 9, i.
Pomponia vid. Gratilla.
Pomponio Baflo 4, 23.
Pomponius Rufus 4, 9, 3.
JPomponius Secundus 7 , 17, 1 r.
eius vitam- [cripfit Plinius ma-
ior 5, 5, 3.
Pontio 5, 1 5. 6, 28. 7, 4.
Popilius Artemifius 9, 28, 2.
Pofiumius Marinus Medicus io,
6, 1.
Praefenti 7, 3.
Prima vid. Furia.
Prifco 3, 13. vid. not. 3, 2 r.
6, 8. 7, 8. 19.
Prifcus vid. Habolenus, Vectius.
Procula Serrama 1 , 14,
* Proculo 3, 15.
Proculus vid. Vectius.
Propertius 6, 15, 1. 9 , 22 • a•
Publicius Certus 9, 13, 15-
Pudens vid. Servilius.

Q.
Quadratilla et Quadratus vid.
Numid.- -
«Quadrato 6, 29. 9, 13.
Quietus vid. Ävidius.
Quinctianus vid. Pomp

-

[ocr errors]

Quinctiis moderatior ' Traianus

P. 57, 5. -
Quintiliano 6, 32. conf. quae
* in praefatione infiitutionis
oratoriae diaeimus §. 9. Prae-
ceptorem fuum vocat 2, 14, 9.

[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

de Plinio fcri-

driano, de quo Spartiam, Hadr.
c. 9. 1 i. et 15. .*
Serrana Procula u. v.
Sertorianum exemplum 3, 9, 11.
Sertorius Severus, praetorius 5,
1 , I.
Serviano 3, 17. 6, 26.
Servianus 8, 23, 5. vid. Iu-
lius.
Servilius Calvus, praefes Bithy-
miae io, 64, a.
— Pudens, Legatus 1o, 1o.
Severo 3, 6. 18. 4, 28. 5, 1.
6, 27. 9, 2a. vid. Catilio.
Silii Italici elogium 3, 7.
Solers vir Praeiorius 5, 4, 1. .
Sotadici 4, 3, 2.
Sparto 4, 5. 8, 5.
Spurinnae 5. 17. Spurinnae et
Cocciae 3, 1o. Elt Veltricius
Spurinna u. v.
Suberimus 6, 53, 6.
*Suetonio Tranquillo r, 18. add.
1, 24, 1: io, 95. et 96. vid.
Tranquillo. -
Sulla verfus lafcivos fcripfit 5,
3, 5. .
S. Sulpicius verfus lafcivos fecit
5, 3 , 5.
Surae 7, 27. Forte Accius Su-
ra, de quo io, 7.
Sufagus 1o, 16, 1.
T.
* Tacito (Cornelio) 1 , 6. 2o. 4,
13. 6, 9. 16, 2o. 7, 2o-
33. 8, 7. 9, 1 o. 14.
Tacitus es an Plinius ? 9, 23,
3. Tacitus Conful laudavit Ver-
inium 2, 1 , 6. Cornelium
É„j fcis quem virum 4,
15, 1. add. 2, 1 1, 2.
Terentius Iunior 7, 25, a.
— Marinus 1 o, 66, 5. ubi epi-
ftola ad eum Domitiani.
Terentius metro folutus 1 , 16,
6. add. 6, 21, 4.
Tertullus vid. Cornutus.
Thrafea, Fanniae pater 7, 19, 3.
eius apophthegma 8, 22, 2.

Thugydides 4, 7, 3. 5, 8, 1 1.

-
Tironi 6, r. 22. 9, 5. vid. Ca-
leftrius.
Tiro Ciceronis amafius 7, 4, 6.
Titiano 9, 32. vid. &í.
Iulius.
Titinius Capito 1, 17, 3.
elogium 8, 12, 1.
Titus Caefar lafcivos verfus fcri-
git 5, 3, 5. delatores puniit
- 35, 4-
Torquati verfus lafcivos fcripfere
5, 3, 5.
Traiani genus clarum P. 7o, a.
pater conlularis et triumphalis
P. 9, 2._ 16, 1. procero eft
corpore P. 22, 2. ' puer Par-
thicam laurum merúit P. 14,
1. ab Hifpania excitus P. 14,
1. ob tumiultum fit Imperator
P. 5, 7. optimus cognomina-
tus P. 2, 7. 88, 6.7 89, 1.
eius fententia de Chrifiianis
Io, 98.
Tranquillus commendatur 1, 24.
forte Suetonius ubi vid.
Tranquillo 3, 8. 5, 1 1. 9, 35.
vid. Suetonio.
Trebonius Rufinus duumvir Wi-
ennenfis 4, aa, 1.
Triario 6, 23.
Tullius vid. Cicero.

eius

. Tullus vid. Domitius.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Valenti 4, a4.
Valeriano 2, 15. 5, 4, 14.
Valerio Paullimo 4, 16. ' add.

I o , I o5.
Valerius Feftus 3, 7, 12. •
- Licinianus 4. 1 1 , 1.
- Maximus ubi vid.
Varus 6, 8, 4.

[ocr errors]

Varemus Rufus defenfus a Plinio
5, 2o. 6, 5, 1.
Variola vid. Accia.
Vectius Prifcus 6, 12, 2.
— Proculus uxoris Plinii, quam
amiferat, vitricus 9, 13, 13.
Veiento vid. Fabricius.
Velio Cereali 4, a1.
Velius Paullus Procos. 1o, 66, 3.
Velleius Blaefus 2, 2o, 7.
Venatori 9, 2o.
Verania Pifonis 2, 2o, 2.
/erginius Romanus, comoedia-
rum fcriptor 6, 21.
Verginius Rufus laudatur 2, 1.
int. imperium recufat 6, iu,
4. mohimentum imperfectum
habet 6, 1o, 2. epitaphium
fibi fecit 9, 19. ΣÉÉ
lafcivos fecit 5, 3, 5.
Vero 6, 3.
Veltricii Spurinnae fenectus 5,
1. triumphalis ftatua et hono-

res alii ' a, 7. vid. Spurinna
et add. 4, 27, 5.
Virdius Gemellinus proconf. 1 o,
vìgilii matalem celebrat Silius
3, 7, 8. fepulcruru ibid. an
nimius fuerit im armis Aeneae*
5, 6, 43. add. 5, 3, 6. 6,
2o, 1. 6, 33, 1.
Virginius vid. Vergin.

• Vitellio amicus Silius 3, 7, 3.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Italicis , non ipfius Plinii

abstinere femper expetito honore
P. 58, 6. `peccatis 8, 22, 2.
abstinentifIimus alieni 6, 8, 5.
abstrufus otio aut fitu P. 45, a.
abfumere diem 1 , 9, 3.
abunde mihi eft, fi 4, 3o, 1 o.
5. 8, 7. 7, 2, 3. P. 44. 7.
mifera res P. 38, 5. fufficit
his, fi P. 88, 2. — illi, quod

[ocr errors]

acanthus 5, 6, 16.
accedere alicuius fententiae 4,
1 o, 3. accedit ei reverentia
ex P. 19, 2. multum commen-
dationis ex 1 o, 3, 5. pretium
agris 6, 19, 1. accedif, quod
8, 24 , 8.
accelcrare occafum reipublicae P.
26, 6.
accendit folem angulus 2, 17, 7.
fempcr melior P. 13, 4. ac-
cendere certamen 4, 5, 2. et
fiinulare 6, 55.
accinctus comitatus P. 2o, 3.
accincta in omnia bonitas P.
3o, 5.
accipere hofpites a, 17, 9. omen
P. 5, 5. i. e. audire 7, 27, 4.
graviter 8, 1 o, a. accipit trans-
mittitque ventum locus a, 17,
19.
acceptum tibi ferri iubeo 2, 4.
2. fit tibi 6, 34, 3. acceptius
genus gratulationis P. 3, 1.

a* citus P. 6, 4.

acclamatio . conducta 2, 14,
4. fq.

• iiiione. in Senatu P. 3, 1.
7 1 , 4. in acta publica mi/-
/ae 75, 2. - -

acclamatum eft furgenti, quod
folet refidentibus %, 9, 18.

accommodare intentioném alicut
?, 5, 2. - -

accommodatius naturae meae 1o,

accommodatiflimum lac curatio-
mibus 5, 19, 7.
accrefcunt negotiis nova 2, 8, 3.
accrefcere fibi putat P. 62, a.
accurfu populi rò, 43, 2.
accufationibus voluntariis exfequi
iniarias holpitum 3, 4, 5.
accufalTe fponite credebatur, fa-
miam laeferat 3, 7, 3. '*'
accufator domefticus P. 42, 3.
accufatrix. io, 67. . ' . . . ...
Achaia Graecia vera et mera 8,
24, 2. -
acoribus condire metaph. 7, 3, 5.
acre ingeniuna 3, 5. 8. 4, 2, 1.
acres acutique cibi 7, 3, 5.
acta publica 5, 14, 8. P. 75, i.
actio in foro habita 1 , 18, 4.
bona et bona oratio differunt
1 , 2o, 9. actio i. e. oratio
./cripta 2, 5, 1. 2, 19, 2.
actiotais , oratoriae vis 2, 3,
9. 2, 19, 2. fqq. -

actiumcnlae, orationes 9, 15, 2.

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »