Pagina-afbeeldingen
PDF

libris non fine ratione discrepat; im fcribendi vero et interpungendi more prifcam fimplicitatem refert, nec multa recentioris aut criticae manus vefiigia oftendit." Hactenus Heufingerus. De meis in Plinium notis non habeo quod praeloquar, nifi ut lectores obtefier, humaniter benevoleque meminerint fummae trepidationis meae, qui, nil tale animo praecipiens imparatusque, ad alienum negotium abfolvendum accefTerim. Factum eft hac ipfa trepidatione, ut alia e memoria elaberentur, alia fero' occurrerent, quae monere et potuifTem, et vero etiam debuifTem. Horum partem, cum paffim ad Ad. denda provocaverim, nunc fupplebo.

Epift. 1, 8, 2. Petiturus fum enim. Solennis hic ordo verborum, quem vehementer miror Gierigio displicere potuifTe. Tot eius exempla enim im optimis fcriptoribus occurrunt, ut alterum, ab illo praelatum, aures Romanae parum probafTe videantur. Si forte dubitas, en nubem exemplorum. Aequat; funt enim Plin. Panegyr. 25, 2. Alia eft enim Cic. de Orat. 2, 25. Senec. Epi(i. 87, 27. Aliud eft enim Senec. Epift. 89, 14. Animi eft enim Cic. de Orat. 5, 59. FacíIlius eft enim Cic. de Orat. 2, 44. Hic eft enim Senec. Epifi. 82, 1 1. 94, 69. Hominis eft enim Plin. Epift. 8, 16, 4. Incredibile eft enim Cic. de Orat. I, 44. Incredibilis eft enim Lactant. de Opif. D. 2o, 3. Sic enim ibi ex libris fcriptis editisque pluribus legendum. Deterior alter ordo, repertus ab I. M. Heufingero in libro Colonienfi: Incredibilis enim eft. Indulgendum eft enim Senec. Epift. 1 o4, 5. Ingenîq/ior eft enim Plin. Panegyr. 55, 2. Longum eft enim Cic. de Orat. 2, 27. Minus eft enim Plin. Paneg. 88, 7. Naturae eft enim Senec. Epift. go, 3. Naturale eft enim Plin. Epift. 4, 17, 3. Neceffe eft énim Cic. Epift. ad Aul. Torquatum 6, 2. ad Aul. Caecinam 6, 6. Senec. Epifi. 1 og, I o. I 14, 1 1. I 2 I, 12. Natur. Quaeft. I. praef. Nemo eft enim Cic. de Orat. 2, 82. Epift. ad Lentulum I, 4. ad quem locum nuperus editor in Animadv. et Emendat. Libris, quos avidiffime exfpectamus: „Sic fcripti omnes mei cum Mediolanenfi I 472., Vetuftâ in membranis, Aldinis Manutiique editionibus. Nemo enim eft Veneta 1476., Veneta 1492., Mediolanenfis 1493. cum quibusdam aliis. Illud magis Tullianum. Ita etiam im interrogationibus, quid eft enim? quid eft igitur? ubique maluit, quam, quod in editis parum emendatis circumfertur, quid enim efi? quid igitur

eft?” Nihil eft enim Cic. de Orat. 1, 28. 41.

2, 24. 42. 3, 27. 45. Plin. Epift. 9, 32. Non. eft enim Cic. de Orat. 3, 21. Senec. Epift. 85, 26. Noftra eft enim Cic. de Orat. 3, 31. Nullum eft * enim Cic. de Orat. I, 48. 3, 5. 57. Plin. Epifi. 6, 2 1 , 4. . Panegyr. 26, 4. 0mnia funt enim Cic. de Orat. I , 43. ut legendum ex codicibus Guelferb. vulgo perperam 0mnia enim funt. Prima eft enim Cic. de Orat. 2, 78. Propofitum eft enim Plin. Paneg. 56, I. Pro/ecutus es enim Plin. Paneg. 86, 3. ex verâ Baunii correctione. Quae efi enim Cic. de Orat. 2, 89. Quam /peciofum eft enim Plin. Panegyr. 18, I. ad quem locum v. Arntzen. Quid eft enim Cic. de Orat. 1, 45. Plin. Paneg. 56, 2. Scitum eft enim Cic. de Orat. 3, 61. Tanta eft enim Cic. Epifi. ad Leptam 6, 19. (2o. M. L.) Temerarium eft enim Plin. Epifi. 4, 9, 1 o. Una eft enim Cic. de Orat. 3, 6. Unus eft enim Senec. Epift. 1 o4, 22. Vifa eft enim Plin. Epift. 1 o, 97, 9. Voluptates funt enim Plin. Panegyr. 82, 8. ex certâ Lipfii emendatione.

Sufficient haec. Ad hanc normam vereor ne

corrigendi fint illi loci, ubi particula verbo fubftantivo praepofita reperitur: veluti Caef. de B. C. 2, 32. Cic. de Orat. I, 29. 2, 54. 3, 45. Plin. Epift. 6, 29, 3. — Idem, opi

[ocr errors]

nor, de aliis particulis tenendum. Liberum eft

autem Plin. Paneg. 36, 5. Non eft autem Senec.

Epift. 82, 17. Nemo eft ergo Plin. Paneg. 44,
3. Adhibita eft igitur Cic. de Orat. 1, 42. .
Epift. I, 16, 2. Iure praetuli acutae. Se-
cundus refpexit Tullium fuum de Orat. 2, 8.
Quid autem fubtilius, quam acutae cre-
braeque fententiae?
Epift. 2, 15, 2. alioqui. Sic alioquin fine
et occurrit 6, 23, I. 7, 51, 1. , Io, 2o, I.
qui loci Gierigium tandem docuerunt, fallere
'regulam Schwarzianam.
Epift. 3, 5, 8. parciffimi iterum defendit
I. A. Erneftius in Clave Ciceron. v. paratus.
Not. ad Epift. 5, 6, 3. Tertium exemplum
confufionis vocum oíyog et Ürvoς reperi in col-
latione Porfoniana codicis Harleiani OdyfT. B.
395. pag. 12. a.
Epift. 4, 1, 2. adligamus. Add. I. Fr. Gro-
novius ad Senec. Epift. 94. pag. 449. -
Epifi. 4, 13, 8. Locus hic tentari non de-
bebat. Similis in negationis ufu anomalia oc-
currit 5, 17, 6. ubi v. quae notavi.
Epifi. 4, 27, 6. Locum Euripideum So-
phocli tribuit infciteque interpretatur Devarius
de particul. pag. 549. fq. ed. Reusm.
Epifi. 6, 15, 5. ius civile re/pondet.
Notanda confiructio. In Cicer. de Orat. I, 45.

[ocr errors]

revocanda lectio antiqua: in re/pondendo iure. ubi male Erneftius in refpondendo de iure, quaerens in nota fubiecta: „Quid porro eft, in refpondendo iure? ut vulgati habent. quis ita dixit?" Ciceronem ipfum et alibi ita dixifTe, poterat ex Clave fua difcere. .; Horat. Epift. 1, 3, 23. fq. /eu civica iura Re/pondere paras. * . Epift. 6, 19, 5. Conf. 8, 2, , 1. , /endideram vindemias certatim negotiatoribus ementibus. unde liquet, certatim cum emtitant iungendum efTe. , Epift. 8, 5, 2. fruendis voluptatibus. Cum in MS. fruendi voluptatibus reperiatur, Gudius ad Phaedr. 4, 25. probabiliter corrigit fruendis diu voluptatibus. Epift. 1 o, 1 19, 1. De certaminibus isela./iicis cum obiter egifTet Bouhierius, vir vere illuftris, in Hagenbuchii Ep. Epigraph. p. 9., laudans Ifelini de illis disfertationem in Hift. Acad. Infcript. Parif. T. V. p. 277., fic pergit p. 1 o. fq.: „Ce que je viens de dire des Jeux Ifélafiques me donne lieu de propofer une conjecture fur un endroit très obfcur d'une Lettre du jeune Pline à l'Empereur Trajan, X. 1 19, dont voici le fujet." „Pendant que Pline gouvernoit la Bithynie, quelques Athlétes de cette Province, qui

« VorigeDoorgaan »