Pagina-afbeeldingen
PDF

- INSCRIPTIONES ANTIQVAE DE PLINIO.

I.
c o M 1 in exteriori ftructura templi maximi.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

.* Lucii Filio, quod probat ** Sic vitiofe dant pro ovf. MafTonus prae aliorum C. five quod eft in aliis, h. e. OufenCaii. tina tribu. Vid. MafTon. 1, 9.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

tam ita legi, quam fuppleri voluit.

**** F/amini Divi Titi -fug. Ma[Tom. 19, 1.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ct is in ornatum sestertiis ter

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

INec doctum fatis, et parum feverum, Sed non rufliculum nimis libellum Facumdo mea Plinio Thalia, I, perfer. Pofteriora Epigrammatis verba nofter epiftola ultima libri III. repetiit. • .

[ocr errors]

Hinc vim Caefaris, indolem Caecilii, fubtilitatem Callidii; gravitatem Bruti, acumem Sulpicii, acerbitatem Caflii , diligentiam Pollionis, dignitatem Meflallae, fanctitatem Calvi reperiemus. In his etiam, quos ipfi vidimus, (/ic e/?, non v i de— mus, ut quidam dedere) copiam Senecae, vires Africami, maturitatem Afri, iucunditatem Crifpi, fonum Tracchalli, elegantiam Secundi.

Sed obfervavimus ad h. 1. non Plinium Secundum. hic laudari, fed Iulium Secundum, de quo 1 o, 1 , 1 2o. Ibidem f. 122. ea dicit, quae ad Secundum noftrum vel maxime pertinent:

Habebunt, qui poft nos de oratoribus fcribent, magnam eos, qui nunc vigent, materiam vere laudandiSunt enim fìimma hodie, quibus illuftratur forum , ingenia. Namque et confummati iam patroni veteribus aerr.ulantur, et eos iuvenum ad optina tendentium imitatur ac fequitur indu(iria.

[ocr errors]

Quatuor funt genera dicendi: copiofum, im quo Cicero dominatur; breve, in quo Salluftius regnat; ficcum, quod Frontomi adfcribitur; pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quondam,

et nunc mullo veterum minor Symmachus luxuriatur. - .- -.

[ocr errors]

Epißolas omnes, retractatis exemplaribus enueatisque, uno volumine includam, Q. Symmachi rotunditatem, , C. Plinii difciplinam maturitatem-, que, veftigiis praefumtuofis infequuturus. id Ex lib. I/. epif?. III. ad Claudianum, Mamerti, Kiennen/is epifcopi, fratrem , ut ex epi/l. XI. '

- apparet. -

Si reare quemquam mortalium (cui tamem fermocinari Latialiter cordi efl) non pavere, quum in exameu aurium tuarum, quippe fcriptus, adducitur, tuarum, inquam, aurium,' quarum peritiae, fi me decurforum ad hoc aevi témporum praerogativa non obruat, nec Frontonianae.gravitatis, aut pon-, deris Apuleiani fulmen aequiparem, cui Varrones, ve! Atacinus, vel Terentiùs, Plinii vel avunculu$ Yel Secundus, compofiti,impraefentiarum rufticabuntur. - - -

[ocr errors]

Eodem libro, epi/?. XXII.
Ego Plinio, ut difcipulus, adfurgo.

„Perpetuus enim imitator Plinii eft Sidonius, ut 'doctiflimus interpres Io. Sauaro paflìm obfervavit.

[ocr errors]

, C. Plinius pro Accia Variola plus gloriae do °°ntumvirali fuggeflu domum retulit, quam quum Marco. Ulpio, incomparabili principi, comparabilem pauegyricum dixit. - .

[ocr errors]

[Recentioribus temporibus Secundus, qua civis, qua

fcriptor, iudicia expertus eft fatis fevera , et quae eius. Qu/.avrfx non fperaflet. Alfierus quidem, clari apud Italos nominis fcriptor, quid de Panegyrico fenferit, in. vulgus notum eft. Burmanno ad Ovid. Metam. 15, 848. • Plinius dicitur aulicae adfentationis , princeps et puden-. dum pofteris exemplar: Gierigio ad Epift. T. 2. p. 1 22. b. magnorum firnitas virorum, et in Argum. ad Epift. 53. l. 7. fimius Ciceronis. Ipfe Gesnerus, fincerus ille virtutum eius admiratqr et praeco, in epiftola ad I. A. Erneftium bönarii partem Plinii fcholafticam effe fatetur. De meo fenfu fi quid adiicere licet, non nego, me, a Tullianarum Epiftolarum lectione recentem, Plinianas, faftidire;.

anegyrici autem mihil propemodum legere poffe , quin, miférâtióne commovear hominis, cuius Tpiritus, fi quos unquam habuit, temporum infelicitas adeo fregerat, ut, rebus in meliorem , ftatum' converfis, de principe bono vix aliter, ac viliflìmum mancipium idemque aftutiffimum de domino truculento, loqui et fcribere auderet. Sane. facilius erat flosculos carpere orationis, quam magnani-. mitatem referre generoforum Romali nepotum. S.]

w

« VorigeDoorgaan »