Het Hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen, 1289-1589

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 1989 - 461 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
9
Het middeleeuwse bestuur
39
Beheer en onderhoud van waterstaatswerken
147
Doorn
176
Landscheidingen
241
Sluizen
259
Boezemwateren
276
Wegen
320
Kartografie
347
De dertien Ambachten
352
Het ontstaan van de molenpolders
366
De opstand en de gevolgen daarvan
389
Naamlijsten
413
Geraadpleegde archieven
433
Index op aardrijkskundige namen en persoonsnamen
448
Copyright

Veenderijen
332

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens