Die geskiednis van ons Heere en Heiland Jesus Christus: soo as die vier Evangelist sender ka skriev die op

Voorkant
American tract, 1833 - 348 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 116 - Voorwaar mi see na jender: Veel Propheeten en Rechtveerdigen ka begeer vor kik, wat jender kik, en no ka kik die, en vor hoor, wat jender hoor, en no ka hoor die. 18. Soo jender hoor noe deese Glikniss van die Saayer. 19. Als iemand hoor die Woord van die Koningrik, en em no verstaan die, soo die Quaaje kom, en roov die wee wat ben gesaayt nabinne si Hert; en deese ben em, die ben gesaayt na die Pad. 20. Maar waar die ben gesaayt na die Steen-Grond, die ben...
Pagina 118 - Onkruit tuschen die Weit, en a loop wee. 26. Toen noe die Kruit a spreng op, en a breng Vrucht, da die Onkruit a wees vor vind ookal. 27. Da die Dienst-Knechten a kom na die Hoes-Vader, en a see: Heere, Joe ka saay dan niet goeje Saad na joe Veld? Van waar die Onkruit kom dan ? 28. Em a see na sender : Die Vyand ka doe die. Die DienstKnechten a see na Em : Joe will dan, dat ons loop hen, en trek die ut? 29. Em a see: Neen! voor dat jender no trek met een die Weit ut ookal, as jender trek die Onkruit...
Pagina 120 - ... sender: Em, die saay die goeje Saad, ben die Mensch si Soon. 38. Die Veld ben die Werld. Die Kinders van die Koningrik ben die goeje Saad. Die Kinders van Boosheid ben die Onkruit. 39. Die Vyand, die saay sender, die ben die Duvel. Die Krop-Tid ben die End van die Werld. Die Maajers ben die Engels. 40. Glik as Volk trek noe die Onkruit ut, en bran die op met Vuur; soo die sal wees ookal na die End van deese Werld. 41. Die Mensch si Soon sal stier si Engels, en sender sal vergaader ut van si Koningrik...
Pagina 115 - En die Jungers a kom na Em, en a see: Voorwaarom Joe spreek door Gliknissen na sender ? 11. Em a antwoord, en a see: Na jender die ben gegeven vor weet die Verborgenheid van die Koningrik van die Hemel ; maar na deese die no ben gegeven. 12. Want wie hab, na em word gegeven, dat em hab in Overvloet; maar wie no hab, van em word genomen ookal, wat em hab. 13. Voordaarom mi spreek na sender door Gliknissen ; want met Oogen, die kik, sender no kik, en met Ooren, die hoor, sender no hoor: want sender...
Pagina 115 - Wie hab Ooren voor hoor, die hoor. 10. En die Jungers a kom na Em, en a see: Voorwaarom Joe spreek door Gliknissen na sender ? 11. Em a antwoord, en a see: Na jender die ben gegeven vor weet die Verborgenheid van die Koningrik van die Hemel ; maar na deese die no ben gegeven. 12. Want wie hab, na em word gegeven, dat em hab in Overvloet; maar wie no hab, van em word genomen ookal, wat em hab. 13. Voordaarom mi spreek na sender door Gliknissen ; want met Oogen, die kik, sender no kik, en met Ooren,...
Pagina 121 - En wanneer diebenvoll, soo sender haal die ut na die Wal, en set, en pek die goeje nabinne een Vat malkander, maar die quaaje sender gooy wee. 49. Soo die sal wees ookal na die End van die Werld. Die Engels sal loop ut, en sal separeer die Quaajen van die Rechtveerdigen.
Pagina 68 - Vader, die ben nabinue die Hemel, Joe Naam word geheiligt; Joe Kooningrik kom; O dat joe Will sal geskied op die Aarde, :<- •" soo as na die Hemel; Gie ons van Dag ons daglik Brood; En vergie ons onse Skulden, soo as ons vergie ons Skuldenaars; En lay ons niet na Versoeking; Ľ Maar verlofs ons van die Quaaje. Want van joe ben die Konirigrik, en die Kracht, en die Heerlikheid na- EwigKeid.
Pagina 254 - ... ookal, as jender trek die Onkruit uit. 30. Lat alltwee groey malkander, tee na die Krop; en na die Krop-Tid mi will see na die Maajers: Vergaader vooreerst die Onkruit, en bind die in Bondels, vor bran die op; maar die Weit vergaader voor mi nabinne mi Magazinen. 31. Een ander Gliknis Em a stell voor na sender, en a see: Die Koningrik van die Hemel ben glik as een Mostert-Saad, die een Mensch a neem, en a saay die na si Veld. 32. Deese ben die Kleenste van allemaal Saad ; maar wanneer die groey...
Pagina 119 - ... mi Magazinen. 31. Een ander Gliknis Em a stell voor na sender, en a see: Die Koningrik van die Hemel ben glik as een Mostert-Saad, die een Mensch a neem, en a saay die na si Veld. 32. Deese ben die Kleenste van allemaal Saad ; maar wanneer die groey op, soo die ben die Grootste onder allemaal Soort van Kool, en word een Boom , dat die Vogels na onder die Hemel kom, en woon na onder sie Takkies. 33. Een ander Gliknis Em a spreek na sender: Die Koningrik van die Hemel ben glik as een Suurdeeg,...
Pagina 117 - Doch em no hab Wolter nabinne em selv, maar em draai glik as die Weer; wanneer Droefnis en Vervolging ris op om die will van die Woord, dan em erger si selv aanstonds. 22. En waar die ben gesaayt na onder die Doornen, die ben em, die hoor die Woord, maar die Sorg van deese Werld, en die Bedrug van Rikdom verstik die Woord, en em no breng Vrucht.

Bibliografische gegevens