Pagina-afbeeldingen
PDF

124 ' De • AQUIS SIMPLICIBUS

' Aqua Cemtaurei minoris --- . . . . Rad. Graminir.

É¢. Herbae Centaurei minoris, vel
Radic. Graminis q. v. .

--- -Contu/ae maceremturaffufà aqua ad exceffum duorum

digitorum cum tamtillo florum Cerevifiae, & digeram

-tur per aliquot dies, donec fubacefcant ; poffea defiillew

tur ufque dum dimidium aquae affufae exfillarit.
- Aqua Cimamomi.

-&. Cinamomi acuti libr. unam.

[ocr errors]

_ Aquae fimplicis pintas feptem.
Macerentur per dies fex. Tum defiilla tamdiu , donec
aqua per alembicum ad/eemdems, mom amplius albefeat.

[ocr errors][merged small]

¥. Spiritus Vini q. v.
Defiilla ad medias, erit Spiritus Re&ifigatus ; qui

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

JDeffill& /. a. ad partem dimidiam.
Spiritus Cochleariae. -

*. Fol, Cochleariae parum confciff. libr. fex. Sp. vini libr. novem. * Deffilla f. a. in vitro ad dimidiam partem.

- - Spiritur Memthae. yz. Herb. Menthae unc. očto. Spiritus Vini unc. triginta. JDefiilla ad tres quartas partes.

Spiritus Florum Lavemdulae. a-"

1;. Florum Lavendulae recent unc. duas.
Spiritus vini unc. triginta.
Deffillentur ad partem dimidiam,

Spiritus Florum Liliorum Comvallium.

132. Flor. Lil. Convall. recent. unc. o&to vel
Eorundem Sale conditorum unc. duodecim.
Spiritus vini unc. triginta. -
Deffilla in vitro ad tres quartas partes.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

SP1R1T US Co M Pos i T 1.
Aqua Amtimephritica.

#. Rad'Raphani sylvestr, rec. unc. quatuor,
Petrofelini rec. unc. duas,
Fol. Hederae terreftr. viridis manip. quatuor.
Herb. Chaerefolii rec. manip. duos.
Gemmarum Ribefiorum nigrorum, recenter col-
le&tarum, unc. duas, w
Sem. Foeniculi dulcis.
Dauci cretici. -
Petrofelini Macedónici.
Urticae.
Bacc. Juniperi ana unc. unam.
Constiffs & contufts affundantur
Vini Rhenani librae decem.
Macerentur per tres dies,deim deffiilentur f. a. adpar-
£em dimidiam.

' Aequa Amtiparalytica.

8. figni Saffafras. unc. tres.
Herb. Betonicae.
Calaminthae montanae,
Chamaedryos.
Chamaepytios,
" Hyffopi.
Majoranae.
Origani.
Primulae veris.

Pulegii. Rorifmarini. . - Salviae. Serpylli. Thymi. Flor. Lavendulae Stoechados ana manip. unum. * Bacc. Juniperi, unc unam. Spiritus Vini, ad excefTum quatuor digitorum. Infundantur per triduum; dein defiillemur fa, in vi*ro fere ad ficcitatem. Liquori deßillato per duodecim horas infundantar. IX. Rad. Cofti amari. Pyrethri. - Zingiberis. Sem. Sinapios albi, Caryophyllorum. Piperis. Ginamomi. ' Styracis Calamitae. Caftorei, ana drachm. unam, ... r Defilentur f. a. partem dimidiam, & aqua fiillati. fia afui fervetur in lagema probe obturata.

[ocr errors]

w

Rutae ana drach. fex. Thereb. ven. unc. quatuor.' Vini Gallici unc. viginti. Defiillentur /. a. in vafe vitreo ad partem dimidiam.

-Aqua vitae Matthioli, demtis fùperfuir.
马父。 Cinamomi unc. UIIla II).
Zingiberis. -
, Zedoariae ana unc. femis.
Caryophyllorum.
Galangae.
Nuc. Mofch. ana drachm. duas & femis.
Macis. .
Cubebar. ana drachm. unam.
Cardamomi utriufque.
Sem. Melanthii.
Anifi.
Foeniculi dulcis.
Paftinacae fylveftris.
· Ocimi.
... Rad. Angelicae.
Caryophyll.
Calami odorati.
Fol. Amaraci. -

Calaminthae. -
IMenthae. • ,
Sclaraeae. * ...
Thymi.

- Flor.

« VorigeDoorgaan »