Pagina-afbeeldingen
PDF

Oleum Cort. recent. Citreorum.
Hyffopi.
Ligmi Rhodii.
Jasafras.
Macis. . .
Majoranae.
Memtbae.
Nucis mo/chatae,
Origami cretici, -
Pulegii. - -
Rorismarini.
Sabinae. > *
Sem Anethi,

[ocr errors][merged small]

« Omnia haec Olea per veficam defillemtur /. a. praemi/a debita Jimplicium cum q aq maceratione, e - Oleum Terebimthimae, 职义· Terebinthinae ૧ v, - - Adde • • • `` ` - Aq purae q.. f. 3am defilla, & Okum pellacidum /ervetur u/ìi.

[ocr errors]
[ocr errors]

33. Lateres, aut tegulas rufas antiquas q. v.

Coufraëtos čs vehementer candefacfbs, extinguita in Oleo claro veteri. Quo imbutos in tenuiffmum pulverem redige ; Retortae imdito, & igne aperto defiillamdo, extrahe Oleum.

[ocr errors]

3:. Ol. Nuciftae expreffi, in Sp. Vini rc&tificato tam . diu digefti, donec non amplius tingatur , unc. unam. - • Cinamomi. • Lavendulae. Ligni Rhodii, Menthae. Caryophyllorum ana gutt. yiginti. Balf. Peruviani. Opobalfamiana gutt. trigifita, M. F. s. a. Balsamus.

[ocr errors]

--

[ocr errors]
[ocr errors]

Defiilletur ad tres quartas partes, abjiciendo pblegma, quod prius adfèendit; ' ' . . • , '\

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Acetum Alexipharmacum.

3. Nucum Juglandium cum corticibus menfe Junio colieétarum, lib. quatuor. Herb. Cardu benedićti. Meliffae. Rutae.

Scabiofae.
Scordii ana unc. quatuor.

Com/?iff*, & parum contufis, affumde Acetum vini ad fupereminentiam trium quatuorve digitorum. . 7àm deffilla fere ad ficcitatem in Cucurbita vitrga; ita tamem, me empyreuma contrahat.

Acetum Prophyla&ficum $ylvii, Barbette, - & van der Schagen. 8. F!ad. Angelicae. .Zedoariae ana unc. unam. 4. Petafitidis unc. duas. Fol. Rutae hortensis unc. quatuor. Meliffiae. Scabiofae.... Flor. Calendulae ana unc. duas. t Nucum Juglandium immatur. confcif libr.duas. Pom. Citr. rec. conci, libr, unam. Omnibus contufis in mortario marmoreo affunde , Aceti Vini optimi, ad tres quartas partes ex arena in Cucurbita vitrea per fe deftillati , libr. ' .• duodecim. - - 1)igere per noífem ; mane defiilla in vafe vitreo, igne cinerum leni pene ad siccitatem, idque sine ustione.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Spiritus Vini Re&tificati libr. unam. In phiala oblonga lemi igne digere. Tum alcohol alcalifatum fupermatans prudenter fepara a reliquo phlegmate. Tinötura Rad Helenii. eRhabarhari. Cort. Caffae Ligneae. Cimamomi. 。ー Kimae Kimae.

[ocr errors]
[ocr errors]

Croci. احساساچ Hyperici, - Lavendulae. - Opii crudi. - * , . -حماس-اس Cafiorei.

32. Quorumvis horum unc. unam. Spiritus Vini fimpl. unc. decem.

I 5. Pa

Digerantnradsufficientem Tinäurae extraktionem, Š Timâura decantetur.

Tintiura Rad. Contrajervae.

: jalappae. . . Ligm. Guajaci. - Cort. Winterani. حب۔ - Gum. Benzoes. £arentur eodem modo cum Spiritu Vini Re&tificato,

[ocr errors]

Hr. Gummi Laccae a baculis separati vel
Myrrhae unc. dimidiam.
Olei Tartari per deliquitm unc. unam.
ferantur accuratiffimaeimmortario vitreo ; tum im vitro,
ad lenem ignem exficcentur ; dein liquefeant im aëre ; ficcem-
tur rurfum ; idquae fiat ter. Ultimo, exficcatis adde
Alcohol Alcalifatum ad exceffum trium digito-
rum. *
7um in alta pbiala fpatio biborii leniter ebulliant,
ginstura decantatâ fervetur ufùi. * * * *

[ocr errors]

*, Salis Tartari fortiflime ad colorem fubviridera, calcinati unc. tres. . Affundantur, dum adhuc fervet.' y . Alcohol. fubtilißimi une, duodecim. • . ^. Calide digerantur, donec Tin£tura rubicunda வ, - *...* •. of 14

** *.

o

« VorigeDoorgaan »