Pagina-afbeeldingen
PDF

Spiritur Nitri dulcis.

■y. Spiritus Nitri cum bolo deftillati part. unam, །───།། Illi im phiala alta fub camimo lente admiße. Spir. vini alcoholifati per fe triplum ' Sedata , quae aliquo temporis intervallo fequetur, ebullitione, liquor per aliquot horas digeratur.

DE SA le M ARıNo.

Spiritus $alis Glauberi. حيوي cum Bolo.

Fiumt eodem modo, uti Spiritus Nitri; fi loco Nitri matur Sal marinus.

Omnia /amt eadem, mifi quod hic fumi fint albi, qui in
Sp. Nitri rubri apparent.
Spiritur Saljr dulcis. صے-A

Ait eodem modo, ut Spiritus Nitri dulcis.

D в V і т к і о п. о.
- Vitrioli Calcimatio.

». Vitrioli in pulv. redaćti q. v.
In vafe terreo non vitreato, igme modico ad albedi-
"em ex/iccetur, fortiter agitando, ne adhaere/cat, &?
lapide/eat ; dein igne auäo per horae quadrantem uratur
ad rubedinem, - - -

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Py. Vitriolum viride calcinatum ad albedinem, & fuo phlegmate privatum. Eo reple retortae amplae JValdenburgicae, vel vitreae loricatae fere duas tertias. Impone reportam formaci reverberii ; eique appone recipiens amplum ; evoca blando igne refiduam aquofitatem, quae eff phlegma Vitrioli. #j accurate clau/is commi/uris, auge ignem gradatim, donec fumi prodeamt. In eodem gradu ignis perge, quoad refrigeretur recipiens, & mullae guttae amplius . exffillemt. /afis refrigeratis, liquorem im recipiemte collectum inde cucurbitae longiuseuli colli; illi promte impone alembicum, Commi/ĵuras arĉte claude , & leni/fimo are- mae igne deffilletur Spiritus, qui erit Spiritus Vitrioli , volatilis fulphureus. * - Novo applicato recipiente, refiduum ad dimidias evaporetur, & erit Spiritus Vitrioli Acidus. Refidutin; vero im Cucurbita Vitrioli oleum.

Sal Tartari Vitriolatus. 9. Olei Vitrioli q. v. r Huic caute & lente admiße, Aquae quadruplum. 4c fenfim affunde Oleum Tartari per deliquium. Circa finem cautiffime obfervando punéîum faiurationis,

zionis, coquatur, poffquam addideris Aquae quadruplum ; filtra fervide , &# zeponatur ad cryfalli/andum. Idem fit fi 6leo Tartari per deliq. lente admifceas im vitro OJ. J/itriol. q, /. & punétum faturationis rite obfervetur, & dein, lemi igne ad ficcitatem evaporetur.

Ans Venerie.

Σχ. Colchotaris Vitrioli. edulcorati, Salis Ammoniaci ana libr. unam. Subtilifime pulveri/ata immittantur cucurbitae terzeae, capitello vitrea munitae, ac igne arenae fiat limatio Florum., *

s E с ти о S E C U N D A.
De Sulphure.

* О в 5 о г р н о кв. Flores Sulphurir.

#.. Sulph, flavi a fordibus purgati, q v. Imdatur vafi terreo , & im arena fublimetur in aliud

vas fuperpofitum, & luti ope firmiter adnexum ; flores

colligantur & ufui fervemtur.

Oleum feu Spiritus SuJphuris per Campamam.

× Sulphuris crudi q v. Inde vasi fiötili, superponendo alembicum, vel campamam vitream ; tumc accemde, & liquorem per roffrum alembiciffillamtem, vel ex campanae margine decidentem, collige. Haec fiant aëre, vel loco humidiore.

Ea!/amur SuJphuris Terebimthimatus.

13. Florum Sulphuris unc. unam.
Ol. Terebinthinae unc. fex.
Coque in phiala ad consistentiam Balsami ;
Ba//amus Sulphuris Ami/atur.
juniperinus.
Succimatus.

£. Florum fulphuris unc. unam.
Ol. Anifi Juniperi vel fuccini deft. unc. fex.
Leni igne arenae digeramtur im Bajamum.

. ... Bal

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Bal/amus Sulphuris Rulandi, vel qui
- Rulando adferibitur, -

138. Florum Sulphuris unc. unam. ' * Ol. Raparum libr. dimid. Vini generofi unc. duas. Macerehtur diebus oéto calore leni , aliquoties agi, tanda 3 poftea leni igne coque ad Pini con/umtiomem, & Balfamus a faecibus feparatus fervetur ufùi,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

*. Succini q. v.

Inde retortae terreae, vel vitreae loricatae, ut femk

plema fit ; dein ei fuperadde Arenae purae ficciffimae bonam quantitatem, ut Succinum probe tegatur. - Ei adapta recipiens amplum, comm iffuris bone munitis ; lenem applica ignem, ut retorta incalefcat. Cum Phlegma prodiii, & Oleum apparere incipit, parum

augeatur ignis, ut gutta guttam fequatur ; cum oleum

fit fpiffius 5 augeatur parum ignis, qui comtinuandus, donec vas recipiens fiat clarum. Refrigeratis omnibus, ím recipiens vas verfa Aquam, ut ea undique adhaerens Sal volatile abluas. Omnia, quae prodierunt, effunde

-

- К у in

« VorigeDoorgaan »