Pagina-afbeeldingen
PDF

im cucurbitam vitream ; huic impone alembicum caecum, & calore humano calori fimili, digere per triduum, zumc. Jepara Oleum. Aequam refiduam evapora ad dimidium ». & in locum frigidum ad cryftallifandum reponatur. Evaporationem & cryffallifationem repete, donec omne Sal acceperis. Salem conjice in cucurbitam parvam, alembico caeco mumitam, & commiffùris claufis ex arema, fublimetur. Oleo affumde aquam copiofàm, & ex veAica destilla. - - . , -->

Tìmè fura $uccimi,
Paratur eodem modo, ut Tin&ura GumpmiLacca&

- *

1# s в сти от Ект I А. De Metallis.

D в А к с в ы то.
Lapis Infernalir.

¥. Limaturae Argenti puriffimi unc. unam. Aq. fortis generofae unc. tres. Indantur vafi vitreo, & in arana evapora ad duaŸ፯ነ/ì partium confùmtionem ; religuum effunde in crucibulum amplum ; rurfum collocetur fùpra ignem, ut ebulliat. Tunc adaugeatur ignis, ut materia iwffar cera& #uat, quae effufà, fervetur ufìi in vitro oris angufii.

D в С u p к о. Timéfura J^emeris. zy. Limaturae Veneris rubr. unc. unam. Affumde Sp. Salis Ammon, cum cineribus clavcllatis dcftill. unc. fex. . Digere, donec Tiniiura caerulea evaferit.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

92. Plumbi laminarum tenuifhmarum q. v. Sulphuris q. s. Fiat Stratum fùper Stratum im fiäili novo ; ignem fuccendito,& flagrams Plumbum fpathâ ferreâ move , domec in cimeres redigatur.

Oleum, /eu Liquor Plumbi.

82. Plumbi calcinati q. v. Afufo Acetó deftillató , maceretur diu,85 Tinttura per chartam bibulam filtretur, & ebulliendo parum ig

[ocr errors]

Saccharum Saturmi.

ş. Aceti Lithargyrii q. v. Evapora in vitro igne arenae, quoufjue im fuperficie pellicula appareat; defer in locum frigidum , ut Chryftalli concrefeant, eritque Saccharum Saturni. Hoc folve in Aceto deftillato , folutum, ut fupra, evapora,& in frigido loco Cryftalli concrefçent pulcherrimae.

D E F E R R o.
Ghalybis praeparatio.

[ocr errors]

#:: Limaturae Chalybis puriffimi q. v. Irrbretur Aceto Vini acerrimo, & ad Solem/iccetur, & hoc tamdiu repetatur, donec fùper porphyritem, af

[ocr errors]
[ocr errors]

fa/ì tantillo Aquae Cinamomi, teri queat in impalpa& fem pulverem.

$al, /eu Vitriolum Martis.

*. Limaturae Martis non rubiginofae partes duas»
Illi im vitro amplo affumde -
Aquae communis calidae partes fex.
Senfim dehinc inflilla
Olei Vitrioli partes tres. -
Haec agita, & impone arenae calidae, folutionem
decantatam filtra calide ; evapora igne arenae, donec
cuticula appareat. Repone in locum frigidum , quae com-
crefíunt, cbryffalli fùnt Vitriolum Martis.

[ocr errors]

3. Limaturae Martis unc. tres.
Cremor. Tartar. unc. duodecim.
Coq. cum s. q. aq. purae in lebete; saepius spatula
ferrea agitamdo, donec aqaa migra evaferit, quae decan-
tata ad temaioris Syrupi confifentiam cvaporetur.

Crocus Martis aperiems.

135. 'limaturae Martis.
Sulphuris ana partes aequales.
Werantur diu in mortario vitreo, vel lapideo, affun-
demdo Aquam, ut fint pafia ; baec per quinque horas re-
ponatur; deim teéto crucibulo apponatur igni, ut defia-
gret 5 fervetur adhuc per bihorium circiter in igne, per-
petuo agitando, domec pulvis fiat rubcr,

[ocr errors]
[ocr errors]

13. Lapidis haematitidis. Salis Ammoniaci ana partes aequales. 7erantur in pulverem impalpabilem ; indantur cucurbitae vitreae fuo, alembico munitae; defodiantur in arenam, u/que ad alembicum. Deinde arenae igne /am ono /nhlimenturãoes,

[merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »