Pagina-afbeeldingen
PDF

44
P A R S S E CUN D A.

De Praeparationibus & Compositioni.
bus Galenicis Internis.
CLASS IS P R I AM A.
De Medicamentis fab Forma Solida.
S в ст І о Р к 1 м А.
De Pulveribus.

[ocr errors][merged small]

14. Scammonii in pulv. reda&i q. v.
Imdatur Cydonio excavato, quod paffa obduótum, im.

furmo vel cineribus affetur ; & dein Scammonium exem

tum fervetur ufùi. -

[ocr errors]

ート 132. Fol. Senae mundat. unc. duas.
Crem, tart. unc. dimid.
Sem. Foeniculi dulc. drachm. duas,
Macis.
Cinamomi.
Salis gemmae ana drachm, unam,
F. Pulvis.

[ocr errors][ocr errors]

%Pulvis Hierae fímplicis Galemi. ;

*. Aloës focotorinae lucidae unc. duodecim cum semisse, ' Cinamomi. Ligni Aloës. . Rad. Afari. - . . * Spicae Nardi Indicae. , , Croci. - -- Maftiches ana drach. fex. F. Pulvis. - Aloë, Maffix, Crocus Jeorfim in pulverem redigantur, & reliquo pulveri addantur. . . .

[ocr errors]

PU L v E R e s A R o M AT 1 c 1.
Praeparatio Corallorum.

Margaritarum.
... Oeulorum camcri, ôc.

*. Quorumvis horum q. v. . . . Super porphyritem, additis aliquot Aq. Ros, guttulis, tamdiu terantur, domec im tenuiffìmum & mullum inte/ dentes ffridorem edentem pulverem redatta /umt ; deim pwrum ficcentur, & in paftillos redigantur. %Pu/vir Aromaticur Ro/àceus. o

[ocr errors]
[ocr errors]

Santali citrini ana drachm, tres,.....с
- - - - - m•

* << **

--

, Tragacanthi. Macis. T ' Caryophyllorumana drachm duas cum femife. Rad. Spicae Nardi Indicae. Nucis Moschatae. Sem. Cardamomi minoris. Rad. Galangae ana drachm.unam. F. PuJvis. gummi Arabicum & Tragacanthum, feorfim in pa/* verem redatia, reliquis admi/ceamtur. . Pulvis e Cbelis Cancrorum compofitus, — *. Cornu Cervi philofophice praepar. Coralliorumi rubror. praepar. Oculorum Cancrorum praepar. . . * - C Succini albiffimi praepar. ama unc. femis. Chelas Cancrorum praepar. ad pondus omnium. AM. f. Paivis. , Pulvis Comitisae Kent. *¥. Oculor. Cancri drachm. duas. . . - Lap. Bezoar, oriental, \, Rad. Contrajerv. - Margar. o Corall. rub. oʻ. Chelar. Cancr. Succini praepar. . . . . . . Carnis Viperinae ana drachm. dimid. Pol. auri fcrup. dimid. • * ~ * alvik. - - - - - - - - Pix, Puł.

[ocr errors]

Pukvis 7)iagalangae.

#, Rad. Calami arom. - Zingiberis ana drachm. unam cum femiffè. Galangae drachm. fex. Fol. Calaminthae. Menthae ficcat. : Rad. Spicae Indicae ana drachm. unam. Macis. Cinamomi. . - . Flaved. Cort. Arantior. . . . . . . Citrior. ficcat. ana drachma, unam cum semisse. Ligni Aloës drachm. fex. . . *■ ' . t Caryophyll. Piperis albi. o longi ana drachm. unam cum femiffe. Sem. Anifi. .* ... " - or - . . . Apii. . . . . . ; Cardamomi minoris, , , , , : majoris. :-: "..., * , . Carui. .r.. " Foeniculi, ana drachm, unaņi. F. PuJvis. - -- sai : 2 Pulvis Diaireos fimplex. .fr . . . . . . . " . . . . . . . . . » Rad Irdis Flor une dimia , Sacchari canti albi.. ... -- a,,.

[ocr errors]
[ocr errors]

£PuJvis T)iarrhodom.

ņ. Flor. Rof. rubr. unc. unam cum femiffe.
Ligni Santali albi.
rubriana drachm duas cumfemife:
Xyloaloës.
Gummi Arabici.
Tragacanthi.
spodii ex ebore aha fcrüp. duos.
Rad. Afari. w
Rhabarbari.
Spicae Indicae.
* Cinamomi.'
Croci.
Caryophyllorum.
Fru&uum Berberorum.
Sem. Acetofae. -
· · Anifi. "
Cardamomi minoris;
Endiviae.
Foeniculi.
Laćiucaе.
Oeimi.
Portulacaè. * : *
Scariolae.
Succi Glycirrhizae. . . . .
, Maftiches afia fcrup. unum.
Cornu cerv. crudi. - - -
Margaritarum praepar, ana fcrup. dimid.
F. Pulvis. ' * '
Gummi Arabicum, கா, Crocus & Mafiche
- • /oot•

« VorigeDoorgaan »