Pagina-afbeeldingen
PDF

feorfim im pukv. redaóta, reliquis admißeantur. ?Pu/vis 7)iatragacamthi frigidus. B. Gummi Tragacanthi alb.unc. dimid.

Arabici vermiculati drachm. duas cum

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

F. PuJvjs.
Semina a corticibus mundata cum Rad. Glycyrrhizae

in pulv. redabia, cum Amylo & Saccharo canto albo in mortario marmoreo terantur ; quibus adde Gummi 7ra

. gacanthum & Arabicum feorfim im pulv. redaäa. %Pu/vis Marchionis,

sy. Rad. Paeon. maris unc. dimid,

Ligni vifc. querc. . . . . م
Ras. Eboris. . . . . . . -
Ung. Alcis.
Unicornu, vel ejus loco typhorum C. C.
Spodii. -
Corall. alb, " " . . . . . -
o rubr. - - -

[merged small][ocr errors]

jo
S E C T I.O S E C U N D A.
De Trochifcis & Tabellis.

[ocr errors]

13. Pulpae Colocynthidis albae & levis, a feminibus purgatae, minutim consciffae, & in pulv. red. unc. quinque. Gummi Arabici. Tragacanthi. Bdellii ana drachm. tres. In pulverem redacta contunde cum aq: rofacea , ut intime mi/ĉeantur, & Trochi/ĉi formari poßnt, qui in umbra ficcandi, & ufui fervandi. -

[ocr errors][ocr errors]

Iidem fine Camphora etiam praeparantur. T.νochi/bi Alkekengi. 8. Fručtuum Alkekengi drachm, tres, - . Boli

De T R O C H is c 1 S. ri Boli Armenae verae unc. unam. o Gummi Arabiči. Tragacanthi. Sanguinis Dracónis in lachrymis. Thuris. Amyli. Succi Glycirrhizae. Amygd. amar. -- Nucleorum Pini. . Sem. Papav. albi ana drachm. fex. Apii. Citrulli. Cucurbitae. Hyofcyami. Melonum ana drachm. tres cum femiíTe, Succini. - - - * -Opii praepar. ana drachm. duas. ... ...". Scorsim un pulverem redigantur Gummi, Bohus &# Succinum. Tum dissolve in Succo Alkekengi Opium & , Succum Glycyrrhizae; quibafèum fénfim mifoee diáos pulveres, & reliqua ingrediemtia prius in pulverem reda&a, ut fiant Trocbifci.

[ocr errors]

Sacch. albiffimi libr. unam. -
Mucilag. Gummi Tragacanth. q. f. . ...;

[ocr errors]
[ocr errors]

gendi. .i ::: --- نام --- ما

----- D 2. Τro

*

[ocr errors]

sg. Pulpae uvarum paffarum albarum & pinguium.
Terebinth. Cypriae ana unc. tres.
Myrrhae. -
Fiör. Schoenanthi ana unc. unam cum femifie.
Cinamomi unc. dimid.
Rad. Acori veri drachm. novem.
Cyperi rotundi.
Spicae Nardi Indicae.
Caffiae ligneae.
Bacc. Juniperi.
Gummi Bdellii ana drachm. tres.
Ligni Afphalathi, aut Aloës, drachm. duas cum
semisse.
• Croci drachm. unam.
Mellis optimi defpumat.
Vini Canarini ana q. f.

7erantur feorfim Myrrha, Bdellium & Crocus 5 tum

[merged small][ocr errors]

Trochisti Hedychroi Galeni ad Theriatam. *. Ligni Afphalathi, aut Santali Citrini. Herb. Majoranae. Mari Syriaci. Rad. Afariana drachm duas. Acori. Cofti odorati.

[merged small][ocr errors]

Rad. Phu Pontici. Ligni Aloës; Cinamomi. Flor. Schoenanthi. Ol. nuc. Mofch. expr. ana drachm. trcs, Caffiae ligneae. Rad. Spicae Nardi Indicae. Fol. Lauri. . Croci. Myrrhae ana drachm. fex. Caryophyll. Plinii unc. unam cum femifTe, Maftiches drachm. unam. Vini Canarini q.. f. F. 7rocbi/?i im umbra /ìccamdi,& cum Oleo diâo mj^ cendi. Trochi/Ci Myrrhae. B. Myrrhae electae drachm. tres. Lupinorum mundat. drachm. quinque. Rad. Rubiae Tinétorum. Fol. Menthaftri. Pulegii cervini. Rutae. Sem. Cumini. Afae foetidae, Gummi Opopanacis. Sagapeniana drachm duas. Solvantur Gummi aceto; depurentur, & rurfùm in/?iffemtur; tumc cum diäis pulveribus & /. q. fucci Artemifiae contundemdo, redigantur im Trochiscos, qui in

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »