Pagina-afbeeldingen
PDF

Rad. Zingiberis drachm. unam cum femiffe. Spicae Nardi Indicae. Cinamomi, Croci. Caftorei ana drachm. unam. Euphorbii triti, fcrup, duos. Dissolvantur Gummi prius aceto, i depurata cum fucco Porri, admixtis illis pulveribus, contundantur jm pilularum maffam.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Ει. Salis Nitri purificati.
Euphorbii tritiana drachm. unam.
Scammonii praepar.
Trochifc. Alhandal.
Rad. Helleb. nigri.
Aloës lucidae,
Myrrhae.
Gummi Arabici ana drachm. duas.
Cum fucco Brafficae , & Mclle coâa F, pilular.
massa, -

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

-- ot. Rad. Cynogloffae ficcat. - - Sem. Hyofcyami albi.

Opii praepar. ana unc. dimid.
Myrrh. drachm. fex.
Thuris mafculi drachm. quinque.
Croci. -
Caftorei.
Styracis calamitae ana drachm. duas.

F. cum aq. Rofar. ma/a pilul.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Pilulae Laudani Opiati.

¥. Opii Thebaici puri, Sp. Vini diffoluti, parum
coéti, & percolati, unc. unam. -
Evapora im confiffentiam pilularum , fub finem add.
Croc. Britannici drachm. unam,
Caftorei drachm. dimid.
Mife.

[ocr errors]

Laudanum purum.

¥. Opii optimi unc. unam. - - -
Difolve in aq· pluviae libr. una. Trajetium per
pamnum, lemi igne infpiffa ad extraíti crafftiem.

[ocr errors]
[ocr errors]

Elaterium comficiemdi modus.

- * * * --> 82. Cucumerum agreftium intra o&tiduum colle&torum Գ. f. v- - ... -- - Scinde caute apice cultelli in medio petiolos, ut matura femina, in amplum profiliant excipulum, E fruítibus

[ocr errors]
[ocr errors]

-

fùper cribrum /emem reliqaum , & mucago proleíiamda fant, G in mortario marmoreo, ligneo pifillos affu/3 fènfim liquoris tenuis e fruéiibus confciffs extillantis, & aq. pluviae tantillo tundenda, dum liquor pinguis, & oleofus, e medulia Jeminis in palpam per cribrum fetaceum tenuiffimum & movum tranfeat ; quod per evaporationem fùper arenas redigatur iw confiffentiam maffae pilularum.

Extractum Rhei

婴... Rhabarb. q. v. Minutim com/cifo & contufo afunde aq. puram, ad fupereminentiam trium vel quatuor digitorum. Stemt calide per iv. dies. 7ïmäuram decanta , & ad pilularum debitam confiffemtiam leni igne evapora.

Extraífum Radicum Helenii.

ņ. Rad. Helenii contufarum libr. unam. • Affumde aq. puram ad exceffum trium vel quatuor digitorum. Macerentur calide per iv. dies. Tin&ura decantata evaporetur leni igne ad debitana pilularum consistentiam.

*

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

cLAssis secUN DA.

De Remediis fub Forma Molli.

S E C T I O P R H M A. .
De Eleétuariis folutivis.

Eleäuarium Cholagogum $ylvii. .

*. Pulp. Prunor. acido-dulc. unc. decem.
Crem. tart. - o
Scammon. opt. ana unc. duas. .
Rhabarb. ele&t. drachm. decem. ` ` `
Cinamomi acuti unc. dimid. '' -
Ligni Santali Citrini drachm. duas. '
Sacch. clarific. unc. fexdecim. ,
F, f. a. Elettuar. - ਾਂ --

TDiacatholicon.

[ocr errors]

Mechoacannae non cariofâc arta unc, unam.

Sem,

[ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »