Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small]

ş. Pulpae Dactylorum mundatorum, în aceto ma-
ceratorum , & cribro trajeétorum , probe
evaporatae libr. unam.
Amygdal. dulc. excorticat. unc. tres.
Contufis & mixtis adde
Mellis defpumati libr. duas.
Paululum coquamtur , deinde im/pergamtur pu}v. fe-
quentes. - - •
Rad. Turbith tenuissime triti unc. quatuor.
Scammonii praeparati unc. unam cum femiffe.
Rad. Zingiberis. o
Galangae. . . . .
Ligni Aloës.
Cinamomi. -- - _j
Macis. " . . . .
Fol. Rutae ficcat.
Piperis. - -
Sem. Foeniculi., trato.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Confeĉžio Hamech.

132. Fol. Senae mundat.

Rad. Polyp. querc.

Rhabarbari eleéti, ..
Agarici albi, & -
Pulpae Colocynthidis in nodulo ligatorum,
Flor. Violarum. - -
Epithymiana unc. duas.
Herb. Absinthii vulgaris.

Thymi ana unc. unam,
Sem. Anifi.
Foeniculi.

Flor. Rofar.-rubr.ana unc, dimid.

İnfunde, Ğ” decoque f a. in Seri laétis f q. colatu

rae expreffae adde ' -

Succi Fumariae depurati. -
Sacchari albi ana libr. unam cum femiffe.

I)ecoétis ad mellis confiffentiam , & percolatis admifée
Pulpae Caffiae. -

Prunorum.
Tamarindorum.

Mannae Calabrinae ana unc. unam cum femiffe,
In debitam comfiffentiam redaóìis im/perge \-
Fol. Senae mundatorum.
Rhabarbari ele&i ana unc. unam. - - -
Scammonii praeparati unc. unam cum femiffe,
Sem. Fumariae, -
Anifi.
Rad. Spicae Nardi Indicae ana drachm, duas.

[ocr errors]

Hiera 'Picra Ga/emi.

βα. Pulv. Hierae fimplicis Galeni q. v. Mellis defpumati triplum. F. /. a. Ele&fuarium. Caveatur, me Aloë vel Maffiche im grumos dbeat ژن و cura habeatur, ut Crocus cum melle mi/ceatur antequa** pulvis reliquus ipfi addatur.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

33. Uvarum paffàrum ab arillis mundatarum unc. duas, Herb. Mercurialis manip. tres.' Capill. Veneris recentis. Flor. Violar. - . Hordei mund. ana, manip.. unum. Rad. Glycyrrhizae rasae. - ** * Sem. Sem Foeniculiana unc. dimid. ' Jujubas. Sebeften. ana num, viginti. Prunorum. Tamarindorum ana unc. unam, Rad. Polypodii querni rccent. Fol. Senae mundat. ana unc. duas. Macerentur per noctem , ö coquantur f: a. in f q aq: £ol. adde : . Sacch. alb.. libr. unam. Mell. opt. libr. dimid. doqae ad confiffentiam Syrapi ffiffioris ; tum adde Pulp. Caffiae. Tamarindorum. Prunorum ana unc. quatuor, $um femfim admiße Fol. Senae mundat, in fubtilifíimum pulv. redaćt. unc, tres cum femiffe. Scin. Anifi in pulv. reda&ti drachm. tres. M. f. Eleftuariam. . .

Succi Ro/arum,

12, Succi Rofàrum pallidarum recent. 8epurat,
Sacch. albi ana libr. unam cum femiffe.
Coque /. a. im Syrupum fpifforem ; cui adde
Lign. Santalorum omnium. - - - , ,
Cinamom. in pollinem redact, ana drachm, duas.
Et cum fere refriguerimt , admifce -o- *
Scammonii praeparati unc. unam cum femine,

[ocr errors]
[ocr errors]

o
S E C T I O S E C UN D A.
De Antidotis & Opiatis.
Confestio Alkermer.

x, Syrupi granorum Kermes libr. duas cum femiffe. Ambraέgryfeae, minutim confciffae » drachm. duas. Ligni Aloës. Cinamomi ana drachm. fex. Margaritarum praepar. drachm. duas. F. Puivis tenuiffimus, & commißeatur Syrupo granorum Kermes calefasio 2 & leniter evaporato ad Mellis confiflentiam. z Eodem etiam modo fit.

Confettio Alkermes sine Ambra.

Confectio corroborans.

sy. Corall. rubr. unc. dimid.
Boli Armenae verae unc. unam.
Granorum Kermes. -
Rad. Di&tamni albae.
Tormentillae,
Sem. Acetofae.
Limonum.
Portulacae. -
Flor. Ros. rubr.
Croci.
Lign. Santalorum omnium.
- - - - - - Rauિ-

« VorigeDoorgaan »