Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

R. Foliorum Scordii ficcatorum.
Florum Rofarum rubrarum ana unc. unam.
Boli Armenae verae unc. duas.
Rad. Biftortae.
Gentianae.
Tormentillae.
Caffiae ligneae,
Cinamomi. -
Fol. Dićtamni cretici, - -
Sem. Acetofae, -
Styracis calamitae.
Gummi Galbani.
Arabici vermiculati ana unc. dimid.
Opii praeparati.
Zingiberis. -
Piperis longi ana drachm. duas,
Mellis defpumati libr. tres. -
Vini generofi canarini. q. С
F. f. a. Opiatum,
%ae de Gummi aliifgue fòlvendis in praeparatiome7Ze-
riacae dicentur, eadem hic, ut & in praeparatione Mi-
thridatii monemtur, - . w "
Idem 7)ia/eordium imcompletum di£tum.
Fit/ine Galbano & Gentiana. -o

Z)ia/?ordium Sylvii.

.Br. Rad. Gentianae unc. dimid 1 -س-- Angelicae drachm. duas, Fol. Scordii ficcat. upc. duas. Card. bened. Diétamni cret. ana unc. dimid. Croc. opt. drachm. duas. Acaciae verae drachm. unam cum femiffb. Conféíffís & contufis paululum, affumdatur. Sp. vini re&tificatus ad trium quatuorve digitorum fupereminentiam. Stent per viginti quatuor horas in loco fepido ; fimtfu£a tunc effumdatur, aliufque Sp. vini fimilis toties af- fundatur, digeratur, effundaturque, quoties ad Tinćtu- - rae omnis atque virtutis extrationem opus erit.

Timäurae omnes confufae poß fubfidentiam foecum, /? quae fint , clarae, puraeque ab ipfis lente effundantur, atque Sp. vini in M. B. ad extradi liquidioris, veljulapii confiffentiam iterum feparetur & abfîrahatur. ®ui fimili ufui infervire poterit, aut loco Spiritus 4rematici feliciter aliis medicamentis admifceri, '

2 %. Opii Thebaici q 1. -
Huic blande ficcato affumde. - -
Acetum ftillatitium ad quatuor digitorum fu-
* pereminentiam.
Stent loco tepido tamdiu , donec Timétura rubicunda
eliciatur; quae effumdemda, & feorfim fervanda, domec
fimili modo ex Opio Timétura reliqua extrahatur.

[ocr errors]

Tin

Tin&urae omnes poff fùbfidemtiam clarefèentes, a fubfidemtibus foecibus effundantur, & fimiliter ad Extraéti zmollioris, aut Syrupi fluidioris confiffentiam igne leni deducantur.

3 B. Rad. Hmperatoriae une. unam.
- Caffiae ligneae.
Cinamomi opt. ana unc. dimid.
Nucis Mofch, drachra, tres,
M. f. Pulv. tenuismus.

4 *. Bol. Armenae verae unc. unam cura femiffe. 7eratur feorfim , ac cribæetur, mox in porphyrite laeovigetur in pollinem.

¥ ß8. Gummi Arabici vermiculati unc. dimid. Solvatur in Aq. Foeniculi unc. una vel una cum femiffe.

& ¥. Extraétum prius totum. Extracti opii drachm. duas. Pulverem utrumque. Haec fimul mi/ce , addendo paulatim Gummi Arabicum folutum. $imul terantur exaífe, & fi copfiffentia videatur /03 lidior, adde

Syr. Myrt, q. f. M. f./. a. Opiatum. n - Mitbridatium Damocratis.

[ocr errors]

Thurismafculi.
Zingiberis.
Agarici albi & levis.
Spicae Nardi Indicae.
Cinamomi.
Sem. Thlafpios. ana drachm. decem.
Sefehios Maffilienfis.
Rad. Cofi odorati.
Fol. Lauri, pro Malabathro,
Flor. Schoenanthi.
Stoechadis Arabicae.

Piperis longi. · Caftorei.

Styrac. Calamitae fincerae.
Gummi Galbani.
Opopanacis.
Succi Hypociftidis.
Terebinthinae Cypriae.
O1. Nucis Mofchatae expreßi, pro Opobalfamo,
ana unc unam. -
Caffiae Ligneae. -
Polii montani albi.

Scordii cretici, aut noftratis.

Piperis albi.

Bacc. Juniperi, pro Carpobalfamo.

Sem. Dauci cretici.

Gummi Bdellii.

Trochifcorum Cypheos ana drachm. feptem.

Rad. Gentianae. -
Spicae celticae.

Fol.

Fol. Dičtamni cretici.
Sem. Petrofelini Macedonici veri,

Cardamomi minoris.

Foeniculi. -
Flor. Rofarum rubrarum,
Opii praepar. -
Gummi Arabici vermicülati ana drachm. quin-

que.

Rad. Acori veri,

Afari.

Phu, seu Valerianae.
Sem. Anifi. -
Gummi Sagapeni. ana drachm. tres.
Rad. Mei Athamantici.
Sem. Hyperici.
Succi Acaciae verae.
Ventris Scinci, ana drachm. duas cum femife.
Vini generofi canarini quantum ad folvendum

gummi & succos sufficit. Mellis Narbonenfis triplum. F / a. Qpiatum.

[ocr errors][merged small]

Piperis albi ana unc duas cum femiffè,
Opii praeparati drachm. decem.
Croci drachm. quinque.
Rad. Pyrethri.
Spicae Nardi Indicae.
- E 5 Сая

« VorigeDoorgaan »