Departementstidenden

Voorkant
B. Luno, 1865

Vanuit het boek

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Statsregnskab for Finantsaaret 186364
164
205
165
591
175
114
178
Nationalbanken
183
Christrup Sognekald
191
Kjørfeler for Militæretaten efter 1ste April 1865 ville være at afgive efter
205
Udkast til Lov om Oprettelse af et Repræsentantskab for Kjøbstædernes Brand
209
Udkast til Lov ang et Tilskud af Statskassen til Dækning af en ved Odenſe
211
Loven af 2den Mai 1855 har ille ophævet Benyttelsen af Forskrifterne i Andgn
232
Extract af de danske Kjøbstæders Brandforsikrings Regnskab for Aaret
237
Ryde og Handbjerg Sognekald
239
Lov om Understøttelser til de fra offentlige Stillinger vedkommende de afſtaaede
241
Ubnævnelse af Medlemmer af den ved Lov af 19de Februar 1861 om en
246
ang de i de ved Kongeriget forblevne slesvigste Landdistrikter værende Byg
266
Bekjendtgjørelse ang Brugen af Locomobiler
278
Lov hvorved den nogle af Færøernes Indbyggere paahvilende Forpligtelse
281
Skolefonden anseet i et foreliggende Tilfælde uberettiget til Præmie af den
282
Lov om Bevilling af overordentlige Indtægter og udgifter i Finantsperioden
285
Bekjendtgjørelse ang den nærmere Indretning af den ved Kgl Refol 25de
290
Finantslov for Finantsaaret fra 1fte April 1865 til 31te Marts 1866 293 341
293
Rødding Løvel og Pederstrup Sognefald
294
Sandflugtsvæsen ang Bortlicitation af selve Arbeidet paa bestemte Strækninger
308
Scheel A V Generalauditeur det af ham oprettede Gavebrev til Fordeel
315
det partielt opløste 3die DragonRegiments resterende 2 Eskadroner under
324
Justits og Politivæsen
359
OvertøimesterPostens Inddragelse
362
Inddigning af en Landstrækning i Ribe Amt Commissiou nedsat derom 891
370
Provisorisk Lov om Ophævelse af den Lærerne ved de lærde Skoler ved
375
minister Portefeuillen overtaget af Indenrigsministeren
389
ang Formen for Indgivelse af Ansøgninger om Reisetilladelse til Udlandet
393
Bekjendtgjørelse ang Oprettelse af en Igl Overjuftitscommission for de forhen
397
Beretning om Revisionens Fremme for Justitsministeriets Vedkommende 757
398
Beretning om Kjøbenhavns Politi for Tidsrummet fra 1fte Juli 1863
418
D
420
Kjøbstæderne see Brandvæsen Skatter Skolevæsen
438
841
441
Skolelæreres Myndighed til at straffe de skolesøgende Børn angaaer kun For
505
Bregninge Sognekalb paa Thorseng
508
Udkast til Lov ang en forandret Ordning af de finantfielle Forhold mellem
509
ang hvem det tilkommer at afgjøre Begjæringer om Tilladelse til Skoleftuer
521
113
526
Postconvention imellem Danmark og Preussen
541
Postconvention imellem Danmark og Lübeck
573
Eftergiørelse af Photographier m M Lov derom
597
faſt
599
Skolevæſen
620
Fængselsvæsen
622
Udkast til Lov indeholdende Forandringer i og Tillæg til Lov ang Valgene
634
673
710
Aabent Brev ang Rigsdagens Aabning
715
ang hvilket Sogns og Skoledistrikts Kirkesanger der i et givet Tilfælde var
719
Lübeck Postconvention imellem Danmark og Lübeck
721
Postconvention mellem Danmark og Sverrig
725
Nationalbanken Beretninger om den forenede Bankbestyrelses Møder 200 453 709 1019
735
265
749
England Postconvention mellem Danmark og England
757
Circulærer ang Opkrævningen og Inddrivelsen af Indkomst og Hartkorns
822
842
824
Odber Sognefald 292
831
177
833
Reglement for Politicorpset paa Færøerne
838
ang Fordelingen af Skolepengene for en Skoles Børn mellem dens Lærere
842
Indskjærpelse af at Ingen kan ansættes ſom Kirkesanger medmindre han i
849
Postconvention mellem Danmark og England
853
den hidtil sædvanlige Retskrivningsmethode skal udelukkende benyttes ved
862
Grundlovsbestemmelse ang Ophævelsen af Grundloven af 18de Novbr 1863
869
Udkast til Grundlovsbestemmelse ang Ophævelsen af Grundlovsbestemmelſen
889
Søfart
930
477
931
677
964
Udkast til Lov ang Ordningen af Amts og Jurisdictionsforholdene i de i
965
Embedet som Sorenskriver paa Færøerne
995
Hellefted Sognefald 247
1027

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 389 - Contracting Parties shall have given notice to the Other of its intention to terminate the same...
Pagina 703 - La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 17 Mai 1865.
Pagina 382 - Who, after having communicated to each other their respective full powers, found to be in due and proper form, have agreed upon and concluded the following Articles : — ARTICLE I.
Pagina 694 - Si la mention faire suivre est accompagnée d'adresses successives, la dépêche est successivement transmise à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière s'il ya lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent.
Pagina 39 - Roi d'Italie sur des bâtiments italiens pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments danois, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers...
Pagina 685 - Croix de fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français ; * Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. i".
Pagina 695 - Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après : La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même...
Pagina 41 - Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête...
Pagina 692 - Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel.
Pagina 691 - ... à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul.

Bibliografische gegevens