Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie, Deel 4

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 76 - ... bestaat in een gouden eerepenning, op den stempel des Genootschaps geslagen, ter innerlijke waarde van vierhonderd gulden. De verhandelingen moeten in het Nederduitsch , Latijn , Fransch , Engelsch, of Hoogduitsch, niet een Nederduitsche letter, vooral goed en leesbaar geschreven zijn door eene andere hand, dan die van den opsteller.
Pagina 9 - Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten.
Pagina 53 - Inauguraldissertation, welche zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie unter dem Präsidium von Wilhelm von Rapp R.
Pagina 267 - De Noord-Nederlandsche vegetatie in hare hoofdtrekken vergeleken met die der Pruissische Rijn-Provincie. Tijdschr.
Pagina 262 - Weber, ("Die Lehre von den Ur- und Racen-Formen der Schadel und Becken des Menschen,") investigating the same question more thoroughly, distinguished four typical forms of pelvis — 1.
Pagina 220 - France en a estïé reputée exempte de tout temps, par une grace speciale de Dieu qui l'en a voulu favoriser. Aussi ses Jumelles que l'on vous represente en ce tableau, ne se doibvent pas appeller monstres à bien parler, mais plustot en deffault de nature, qui a manqué de force à executer son dessein, qui estoit de produire deus corps.
Pagina 346 - ... met rood bloed overdekt , terwijl zich tevens uitgestort en geronnen bloed in de holte van het ligchaam des draagiaks bevond.
Pagina 74 - Wetenschap sedert de uitgave yan het gemelde werk tot onzen tijd zeer groote yoortgangen gemaakt heeft, ja bijkans geheel en al van gedaante veranderd is, en daar de later voortgezette opgravingen...
Pagina 75 - Eene zoo veel mogelijk volledige geologische beschrijving van gemelden berg. Het verlangt dat men de beddingen , waaruit deze berg...

Bibliografische gegevens