Strategie en organisatie van publieke organisaties

Voorkant
Lannoo Uitgeverij, 2005 - 312 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren
19
De organisatie als open systeem
25
Types van organisaties op basis van hun waardecreatie
26
De publieke strategische driehoek voor waardecreatie
29
De vier functies van management
30
De vijf taken van strategisch management
32
De managementperspectieven
34
De klassieke managementbenaderingen
35
Het stakeholdermodel van Wheeler Sillanpaa
176
De machtinteressematrix van Mendelow
177
De stereotypen van stakeholdermapping
178
De stereotypen van stakeholdermapping
179
Het stakeholdermodel van Mitchell Abell Wood
180
De principes van stakeholdermanagement De Clarkson Prin
181
De identif1catie van een strategische issue
184
De identif1catie van een strategische issue de doelbenadering
185

Principles of Scientific Management
36
De administratieve functie
37
De bureaucratische organisatie
38
Uittreksel Vlaamse Managementcode
40
Overzicht van de enkelvoudige managementperspectieven
42
Het concurrerende waardenmodel van Quinn Rohrbaugh
43
HET ONDERSCHEID TUSSEN PUBLIEKE EN PRIVATE
45
De speerpunten van New Public Management
48
De speerpunten van Reinventing Government
49
De drie waardenclusters van publieke organisaties
51
De oorzaken van marktfalen
56
De basisprocessen van private organisaties 5 7
57
De basisprocessen van publieke organisaties
58
Het publiekprivate continuŁm
60
Unidimensionaal model van Pottier
61
Bidimensionaal model van Wamsley Zald
62
Tweedimensionaal model van Bozeman
63
Multidimensionale indeling van Perry Rainy
64
Onderscheidende kenmerken van publieke organisaties
66
De organisatiekenmerken
68
De empirische onderbouw van de publiekprivate distinctie
69
HET STRATEGISCH MANAGEN VAN PUBLIEKE ORGANISATIES
75
De types van strategie
77
De types van strategie en de managementrollen
80
Het continuŁm van strategietypes
81
De generieke strategietypes van Mintzberg Waters
82
BeÔnvloedingsfactoren van publieke strategieŽn
83
Strategietypes in de publieke sector
84
De tien scholen in strategievorming van Mintzberg
90
Contingenties in de scholen in strategievorming
91
De fundamentele strategische vragen
93
Het fundamentele spanningsveld in strategie
94
STRATEGISCH MANAGEMENT IN PUBLIEKE ORGANISATIES
97
Het holistish karakter van strategisch management
99
Benaderingen van strategisch management
100
Benaderingen van strategisch management
101
Het matrixmodel van Idenburg
103
Fases in de evolutie van strategische besluitvorming
108
Het strategisch planningsmodel van Montanari Bracker
112
De dienstenanalyse van Montanari Bracker
113
De politieke cyclus van Montanari Bracker
116
Het strategisch planningsmodel volgens Bryson
118
De organisatie als een open systeem
128
Het model van de strategische logica
131
STURENDE ELEMENTEN IN DE ORGANISATIESTRATEGIE
135
Decreet houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin
138
Mission statementcomponenten
141
Het mission statement van Toerisme Vlaanderen
143
Het mission statement van de FOD Volksgezondheid
144
De bouwstenen van het mission statement
145
De kernvragen van het mission statement
146
De bouwstenen van de visieverklaring
149
De kenmerken van het concept organisatiecultuur
153
Het uimodel van Sanders en Neuijen
154
Het cultural webmodel van Johnson Scholes
156
SWOTANAivsE STAKEHOIDERS EN STRATEGISCHE ISSUES
165
Overzicht van potentiŽle sterkten en zwakten
167
Stappenplan de ontwikkeling van een SWOTanalyse
168
Het TOframework voor een SWOTanalyse
169
De SWOTconfrontatiematrix
170
De identificatie van een strategishe issue de indirecte benade
186
De strategische issueimpactmatrix
187
De lakmoestest voor strategische issues
188
STRATEGIEFORMULERING IMPLEMENTATIE EVALUATIE EN
191
De bouwstenen van strategieformulering
193
De SODAmethode
195
De sluipende moordenaars van strategieimplementatie
199
Het strategisch karakter van de BSC
209
De vier perspectieven van de BSC
210
De vijf principes van de strategiegefocuste organisatie
211
De BSC toegepast in de publieke sector
213
ORGANISATIESTRUCTUURTHEORIE
221
De functionele indeling
225
De productindeling een beleidsgericht voorbeeld
226
De doelgroepindeling
227
De dominante structuurconfiguraties
232
De sterkten en zwakten van de eenvoudige structuur
233
De functionele indeling aan een universiteit
234
De divisiestructuur aan een universiteit
235
De matrixstructuur aan een universiteit
236
De sterkten en zwakten van de matrixstructuur
237
De horizontale structuur
238
De sterkten en zwakten van de horizontale structuur
239
ORGANISATIEONTWERP
241
De contextuele en structurele dimensies van het organisatieont
242
De zes basisdelen van de organisatie
245
De tien ontwerpparameters volgens Mintzberg
247
De eenvoudige configuratie
251
De machinebureaucratie
252
De professionele bureaucratie
253
De divisieconfiguratie
254
De adhocratie
255
De missionaire configuratie
256
De politieke configuratie
257
De organisatorische groeicyclus
262
De relatie tussen coŲrdinatiemechanismen en de complexiteit
263
Bureaucratische versus adaptieve organisaties
265
WERKBLADEN OEFENINGEN EN TOEPASSINGEN BIJ STRATEGIE 267 EN ORGANISATIE VAN PUBLIEKE ORGANISATIES Werkblad 1 P...
269
Management in publieke en private organisaties
270
De strategietypes volgens Mintzberg en de rollen van manage
272
De strategietypes volgens Wechsler en Backoff
273
Scholen in strategievorming in de eigen organisatie
274
Een antwoord op de fundamenteel strategische vragen
275
Strategisch management in de eigen organisatie
276
De strategische rijpheid van de organisatie
277
De organisatie als een open systeem
278
De mandaten van de organisatie
279
Formuleren van een missie en van de doelstellingen
280
Bestaande en gewenste organisatiecultuur
283
SWOTanalyse
284
Stakeholders en stakeholdermanagement
286
Issue management
287
Strategiebepaling met behulp van de vijstappenmethode
290
Strategiebepaling met behulp van de SODAmethodiek
296
Strategieimplementatie
297
Strategieevaluatie
298
Analyse en herontwerp van de organisatie
300
De organisatie in de structuurconf1guraties volgens Mintzberg
301
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Verwijzingen naar dit boek

Handboek Sportmanagement
Marc Buelens,Marc Maes
Gedeeltelijke weergave - 2007

Bibliografische gegevens